Μήνυμα σφάλματος μετά την αναβάθμιση ενός υπολογιστή που κάνει χρήση επεξεργαστή που δεν κατασκευάζεται από την Intel, στα Windows XP Service Pack 2 και Windows XP Service Pack 3: "ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x0000007E"

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτή την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

Συμπτώματα
Αναβαθμίζετε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί επεξεργαστή που δεν κατασκευάζεται από την Intel, στα Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή τα Windows XP Service Pack 3 (SP3). Στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αφού το κάνετε αυτό, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας...

Τεχνικές πληροφορίες:

*** ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Όταν είναι ενεργοποιημένες οι επεκτάσεις φυσικής διεύθυνσης (PAE), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
ΔΙΑΚΟΠΗ 0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)
Σημειώσεις
 • Τα αποτελέσματα ενός μηνύματος σφάλματος διακοπής ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις αποτυχίας του συστήματος του υπολογιστή σας.
 • Οι παράμετροι στο εσωτερικό των παρενθέσεων των τεχνικών πληροφοριών για το μήνυμα σφάλματος "Διακοπή" (Stop) ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή. Ωστόσο, όταν παρουσιαστεί το εν λόγω ζήτημα, η πρώτη παράμετρος είναι πάντα "C0000005"..
 • Δεν προκαλούνται όλα τα μηνύματα σφάλματος ΔΙΑΚΟΠΗ 0x0000007E από αυτό το ζήτημα.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν μια εικόνα προετοιμασίας συστήματος (Sysprep) δημιουργείται σε υπολογιστή ο οποίος χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel και κατόπιν αναπτύσσεται σε υπολογιστή ο οποίος δεν χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel.

Οι περισσότεροι υπολογιστές περιλαμβάνουν μια εικόνα που δημιούργησε ο κατασκευαστής, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Sysprep. Το Sysprep επιτρέπει στον κατασκευαστή του υπολογιστή να δημιουργήσει μια εικόνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς υπολογιστές.

Το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" ενδέχεται να παρουσιαστεί εάν η αρχική εικόνα Sysprep για τα Windows XP Service Pack 1 (SP1), Windows XP SP2 ή Windows XP SP3 δημιουργηθεί σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel και κατόπιν αναπτύσσεται σε υπολογιστή ο οποίος δεν χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel.

Σε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, το πρόγραμμα οδήγησης επεξεργαστή Intel (Intelppm.sys) ενδέχεται να επιχειρήσει αν φορτωθεί μετά την αναβάθμιση του υπολογιστή σε Windows XP SP2 ή σε Windows XP SP3. Το πρόγραμμα οδήγησης έχει αυτήν τη συμπεριφορά, επειδή ένα ορφανό κλειδί μητρώου έχει παραμένει από την αρχική εικόνα Sysprep.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μη υποστηριζόμενα σενάρια στα οποία αναπτύσσετε μια εικόνα Sysprep σε υπολογιστή προορισμού με επεξεργαστή διαφορετικού κατασκευαστή, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
828287 Μη υποστηριζόμενα σενάρια Sysprep (US)
Σημείωση Δεν υποστηρίζεται η χρήση του Sysprep για την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος από εικόνα σε περίπτωση που η εικόνα δημιουργήθηκε σε υπολογιστή με διαφορετικό επεξεργαστή. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα Sysprep σε έναν υπολογιστή ο οποίος διαθέτει επεξεργαστή Intel και κατόπιν να αναπτύξετε την εικόνα σε υπολογιστή με επεξεργαστή AMD.
Τρόπος επαναφοράς από αυτό το ζήτημα μετά την εμφάνισή του

Μέθοδος 1

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην καταχώρηση Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 4 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 7. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Μέθοδος 2

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε την κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) χρησιμοποιώντας το CD των Windows XP. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή ανάκτησης. Για να εκτελέσετε την κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) από τις δισκέτες εκκίνησης ή το CD-ROM των Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης (startup disk) των Windows XP στη μονάδα δισκέτας. Εναλλακτικά, τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD. Στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε οποιαδήποτε επιλογή απαιτείται για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από τη μονάδα CD
 2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης" (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R, για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 3. Εάν διαθέτετε υπολογιστή διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 4. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

  Σημείωση Πατήστε το πλήκτρο ENTER, εάν ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή είναι κενός.
 5. Στη γραμμή εντολών της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery console), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  disable intelppm
 6. Για έξοδο από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και επανεκκίνηση του υπολογιστή, πληκτρολογήστε την εντολή exit στη γραμμή εντολών της κονσόλας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Πώς να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα και να είναι τα Windows XP SP3 διαθέσιμα στο Windows Update

Πληροφορίες ενημέρωσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημέρωσης για τα Windows XP (KB953356).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο το Windows XP SP2 ή το Windows XP SP3 στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά μια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις ενημερώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ippmcust.dllNot applicable26,62428-May-200812:01x86
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης σφαλμάτων "Διακοπή 0x0000007E" (Stop 0x0000007E), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330182 Tρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος λάθους "Διακοπή: 0x0000007E" (Stop 0x0000007E) στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με λύσεις για αυτό το πρόβλημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
888372 Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος “Διακοπή 0x0000007E” (Stop 0x0000007E) μετά την αναβάθμιση σε Windows XP Service Pack 2 ή Service Pack 3 σε υπολογιστή που δεν χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel (US)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα πριν την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
950717 Βήματα πριν την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 3
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 953356 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/26/2010 13:51:31 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbexpertisebeginner kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbwinxppostsp3fix KB953356
Σχόλια