Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 2008

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC).

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στα είδη σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν τον τρόπο χρήσης εργαλείων όπως τα ακόλουθα:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Windows Server Update Services (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)
 • Το Extended Security Update Inventory Tool
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update, το Office Update και το Mactopia

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 10 Ιουνίου 2008 είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες τοποθεσίες Web. Οι εξαιρέσεις περιγράφονται σε κάθε ενότητα τοποθεσίας Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.

Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται εδώ.
Windows Update
Τα προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web είναι τα εξής:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
Τα προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web είναι τα εξής:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • Το 2007 Microsoft Office system
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει στοιχεία του Office 2000.
 • Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει προϊόντα Apple Macintosh.
 • Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το MSN Messenger ή το Windows Live Messenger.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.
Office Update
Τα προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web είναι τα εξής:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Το 2007 Office system
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Office Update δεν υποστηρίζει στοιχεία του 2007 Office, όταν είναι εγκατεστημένα σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows Vista ή τον Windows Server 2008. Αντ' αυτού, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Update.
 • Το Office Update δεν υποστηρίζει προϊόντα Macintosh.
Mactopia
Τα προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web είναι τα εξής:
 • Microsoft Office 2001 για Mac
 • Microsoft Office 2004 για Mac
 • Microsoft Office X για Mac
 • Microsoft Office 2008 για Mac

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοσης 2.1

Μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Ιουνίου 2008, αν χρησιμοποιείτε το MBSA έκδοσης 2.1.

Σημείωση Η έκδοση 2.1 του MBSA κυκλοφορεί τώρα και υποστηρίζει πλήρως τις σαρώσεις εκτίμησης της ασφάλειας και της ευπάθειας στα Windows Vista και τον Windows Server 2008.

Γενικές εξαιρέσεις
 • Το MBSA έκδοση 2.1 δεν υποστηρίζει στοιχεία του Office 2000.
 • Το MBSA έκδοση 2.1 δεν υποστηρίζει προϊόντα Macintosh.
 • Το MBSA έκδοση 2.1 δεν υποστηρίζει το MSN Messenger ή το Windows Live Messenger.
 • Τα MBSA έκδοση 1.2.1 και 2.0.1 δεν υποστηρίζονται πλέον.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Ιουνίου 2008, αν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • WSUS 3.0
 • WSUS 3.0 Service Pack 1 (SP1)
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το SUS 1.0 Service Pack 1 (SP1) δεν υποστηρίζεται πλέον. Δεν θα λάβει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0, τον SMS 2003 ή το System Center Configuration Manager 2007

Μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Ιουνίου 2008, αν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Systems Management Server (SMS) 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS
 • Systems Management Server (SMS) 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS
 • Systems Management Server (SMS) 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)
 • System Center Configuration Manager 2007
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 3 περιλαμβάνει υποστήριξη και απαιτείται για τη δυνατότητα διαχείρισης των Windows Vista και του Windows Server 2008.
 • Ο SMS με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Το 2007 Office system
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64
  • Εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
 • Το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS του SMS, το SMS ITMU και το System Center Configuration Manager δεν υποστηρίζουν προϊόντα Macintosh.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.
Σημείωση Το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS του SMS απαιτεί το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool για να εντοπίσει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη των οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.

Σημείωση Για να απλοποιηθεί αυτός ο πίνακας, τα στοιχεία που αναγράφονταν κάτω από την επικεφαλίδα "Γενικές εξαιρέσεις" για κάθε τεχνολογία εντοπισμού και ανάπτυξης δεν περιλαμβάνονται.

Για παράδειγμα, η στήλη "SMS SUS Feature Pack" σε αυτόν τον πίνακα μπορεί να περιλαμβάνει ένα "Ναι". Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας αναγράφει ένα στοιχείο των Windows Vista ως επηρεαζόμενο. Στο παρελθόν, θα είχαμε αναφέρει στον πίνακα ότι το SMS SUS Feature Pack υποστήριζε εν μέρει την ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας επειδή δεν υποστηρίζονται στοιχεία των Windows Vista από το SMS SUS Feature Pack. Προς το παρόν, δεν υπάρχει πλέον αναφορά για αυτήν τη συγκεκριμένη εξαίρεση στον πίνακα, επειδή αναγράφεται πάντα ως γενική εξαίρεση.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.1WSUS 2.0 and WSUS 3.0Πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS του SMSΕργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSystem Center Configuration Manager 2007
Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξη
951376MS08-030BluetoothΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
950759MS08-031Internet ExplorerΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
950760MS08-032ActiveXΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
951698MS08-033DirectXΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
948745MS08-034WINSΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
953235MS08-035Υπηρεσία καταλόγου Active DirectoryΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
950762MS08-036PGMΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι

Δημοσιευμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Δεν κυκλοφόρησαν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

Συνιστάται στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 11 Ιουνίου 2008 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω για το MBSA;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υποστηρίζει προς το παρόν το MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft TechNet στο Web (στα αγγλικά): Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον SMS ή το System Center Configuration Manager, για να διαπιστώσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Ο SMS 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS και ο SMS 2003 με το SUSFP χρησιμοποιούν για ανίχνευση την τεχνολογία MBSA έκδοσης 1.2.1. Επομένως, ο SMS 2.0 με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS και ο SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS έχουν περιορισμούς παρόμοιους με εκείνους του MBSA έκδοση 1.2.1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS μαζί με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτείται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του πακέτου δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Τόσο ο SMS 2.0 με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS όσο και ο SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών SUS χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το System Center Configuration Manager 2007 χρησιμοποιεί το WSUS 3.0 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Επομένως, ό,τι υποστηρίζεται από το WSUS 3.0 υποστηρίζεται και από το System Center Configuration Manager 2007.
Atribuudid

Artikli ID: 953588 – viimati läbi vaadatud: 06/19/2008 12:24:55 – redaktsioon: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X για Mac Standard Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition

 • kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB953588
Tagasiside