Αντιμετώπιση προβλημάτων στην εγκατάσταση λογισμικού IntelliPoint, IntelliType ή LifeCam

Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε τα προγράμματα Microsoft IntelliPoint, Microsoft IntelliType Pro ή Microsoft LifeCam, λαμβάνετε ένα από τα εξής μηνύματα σφάλματος:
 • Η εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί επειδή δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο ή επειδή παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα. Ελευθερώστε τον απαραίτητο χώρο στον δίσκο και εκτελέστε πάλι το πρόγραμμα εγκατάστασης. Για τις απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος.
 • Σφάλμα 1603: Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτο σφάλμα στη διάρκεια της εγκατάστασης." (Error 1603: A fatal error occurred during installation.)
 • Σφάλμα εγκατάστασης
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με τη σειρά που παρουσιάζονται. Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών.

Μέθοδος 1: Καταργήστε παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση

Βήμα 1: Καταργήστε το πρόγραμμα από τον πίνακα ελέγχου (Control Panel)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Σε έναν υπολογιστή με Windows XP, αντιγράψτε και, στη συνέχεια, επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  appwiz.cpl
  Σε έναν υπολογιστή με Windows Vista ή Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή appwiz.cpl στη λίστα Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), εντοπίστε αν περιλαμβάνεται κάποια υπάρχουσα έκδοση των IntelliPoint, IntelliType Pro ή LifeCam.
 4. Εάν αναγράφεται μια υπάρχουσα έκδοση του προγράμματος, κάντε κλικ στην καταχώρηση του προγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove). Ακολουθήστε τις οδηγίες για την κατάργηση του λογισμικού.
 5. Εάν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων προγραμμάτων ή προγραμμάτων οδήγησης για τη συσκευή

Σημείωση Πριν εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα προγράμματα. Στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας, κάντε δεξί κλικ σε ένα εικονίδιο κάθε φορά για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ή να βγείτε από αυτό.

Εγκαταστήστε τα προγράμματα IntelliPoint, IntelliType Pro ή LifeCam από την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:Αν το πρόβλημα παραμένει, προχωρήστε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUp

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer CleanUp για να καταργήσετε πληροφορίες εγκατάστασης για προγράμματα που έχουν εγκατασταθεί με τη χρήση του Windows Installer.

Σημείωση Το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer CleanUp δεν καταργεί το πραγματικό πρόγραμμα από τον υπολογιστή σας. Ωστόσο, καταργεί τα αρχεία εγκατάστασης, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε, να απεγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUp, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290301 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUp
Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Windows CleanUp, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη του βοηθητικού προγράμματος του Windows Installer CleanUp από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

  ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer Cleanup.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Windows Install Clean Up.
 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).
 5. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, προχωρήστε στη μέθοδο 3.

Mέθοδος 3: Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Windows Installer έχει οριστεί ως "Αυτόματη"

 1. Windows Vista ή Windows 7

  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , πληκτρολογήστε services.msc στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).

  Windows XP και παλαιότερες εκδόσεις

  Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη λίστα Υπηρεσίες (Services), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Windows Installer.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Windows Installer (Windows Installer Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο (Automatic), στη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, τέλος, στο κουμπί OK.
 5. Ξεκινήστε την εγκατάσταση του λογισμικού.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, προχωρήστε στη μέθοδο 4.

Mέθοδος 4: Πραγματοποιήστε μια καθαρή εκκίνηση και διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου Temp

Όταν κάνετε εκκίνηση των Windows όπως συνήθως, ορισμένα προγράμματα ξεκινούν αυτόματα και εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν προγράμματα εντοπισμού ιών και προγράμματα συστήματος που μπορεί να παρεμβάλλονται στην εγκατάσταση του προϊόντος. Όταν εκτελείτε καθαρή εκκίνηση πριν να ξεκινήσει η εγκατάσταση, εμποδίζετε την αυτόματη εκκίνηση αυτών των προγραμμάτων. Για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.

Βήμα 1: Κάντε καθαρή επανεκκίνηση του υπολογιστή

Σημείωση Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.
 1. Ανοίξτε τη "Ρύθμιση παραμέτρων" (System Configuration).

  Windows Vista ή Windows 7
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start)Κουμπί .
  2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search), πληκτρολογήστε Ρύθμιση παραμέτρων (System Configuration).
  3. Στη λίστα προγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων (System Configuration).

    Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  Windows XP και παλαιότερες εκδόσεις
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run).
  3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε msconfig.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup).
 3. Windows Vista ή Windows 7

  Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και κατόπιν κάντε κλικ, για να καταργήσετε την επιλογή των παρακάτω πλαισίων ελέγχου:
  • Φόρτωση υπηρεσιών συστήματος (Load System Services)
  • Φόρτωση αντικειμένων Εκκίνησης (Load Startup Items)
  • Χρησιμοποιήστε την αρχική ρύθμιση παραμέτρων εκκίνησης
  Windows XP και παλαιότερες εκδόσεις

  Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και κατόπιν κάντε κλικ, για να καταργήσετε την επιλογή των παρακάτω πλαισίων ελέγχου:
  • Επεξεργασία του αρχείου SYSTEM.INI (Process SYSTEM.INI File)
  • Επεξεργασία του αρχείου WIN.INI (Process WIN.INI File)
  • Φόρτωση αντικειμένων Εκκίνησης (Load Startup Items)
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services).
 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft (Hide All Microsoft Services) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων (Disable All).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart).

Βήμα 2: Διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου Temp

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του φακέλου προσωρινών αρχείων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Windows Vista ή Windows 7
 1. Σε έναν υπολογιστή με Windows Vista ή Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε %temp%στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Temp στη λίστα Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All).
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Προσπαθήστε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα IntelliPoint, IntelliType Pro ή LifeCam. Εάν εμφανιστεί ξανά το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα", διαγράψτε το πρόγραμμα και, κατόπιν, εγκαταστήστε το ξανά.
Windows XP και παλαιότερες εκδόσεις
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %temp% και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All).
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Προσπαθήστε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα IntelliPoint, IntelliType Pro ή LifeCam. Εάν εμφανιστεί ξανά το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα", διαγράψτε το πρόγραμμα και, κατόπιν, εγκαταστήστε το ξανά.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, προχωρήστε στη μέθοδο 5.

Mέθοδος 5: Κατάργηση της εγκατάστασης του Windows Installer και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης

Σημείωση Το Windows Installer (3SI) είναι η εγκατάσταση εφαρμογής και η υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων για τα Windows. Αυτά τα πακέτα λήψεων θα ενημερώσουν την έκδοση του Windows Installer στον υπολογιστή σε έκδοση 4.5.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), επιλέξτε Windows Installer (KB893803).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για την κατάργηση του Windows Installer.
 5. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Installer, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου .msi για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Η ένδειξη x86 σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε έκδοση 32 bit των Windows και η ένδειξη x64 σημαίνει ότι έχετε έκδοση 64 bit. Εάν δεν είστε βέβαιοι, κάντε λήψη και εγκαταστήστε την έκδοση x64. Στο "Οδηγίες",θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το ποιο αρχείο να χρησιμοποιήσετε για το λειτουργικό σύστημα.

Μέθοδος 6: Εγκαταστήστε το Microsoft .NET Framework

Εάν το πρόβλημα παραμένει, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του .NET Framework. Για αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση τώρα (Install it now) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το λογισμικό χρησιμοποιεί το .NET Framework για να συνδεθεί στον διακομιστή για να κάνετε λήψη πληροφοριών για το προϊόν.
ποντίκι πληκτρολόγιο
خصائص

رقم الموضوع: 953691 - آخر مراجعة: 03/04/2011 22:12:00 - المراجعة: 6.0

 • kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB953691
تعليقات