Υποστηριζόμενη μέθοδος για την εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων στον SQL Server 7.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις, με μη αυτόματο τρόπο, στον Microsoft SQL Server 7.0. Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server 7.0 πρέπει να εγκατασταθούν με μη αυτόματο τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εφαρμογής ενημερωμένων εκδόσεων για τον SQL Server 7.0

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το άρθρο προτού εγκαταστήσετε οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server 7.0.

Σημαντικό Οι ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server 7.0 απαιτούν την εγκατάσταση του SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4). Εάν εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση και προκύψουν συνθήκες που απαιτούν τη βοήθεια των υπηρεσιών Microsoft Customer Support Services (CSS), μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε άμεση αναβάθμιση σε SQL Server 7.0 SP4.

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν SQL Server 7.0 Enterprise Edition με ενεργοποιημένο σύμπλεγμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος εφαρμογής ενημερωμένων εκδόσεων για τον SQL Server 7.0 Enterprise Edition με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα συμπλέγματος". Για όλα τα άλλα περιβάλλοντα, ανατρέξτε στην ενότητα "Τυπικά βήματα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων".

Τρόπος εφαρμογής ενημερωμένων εκδόσεων για τον SQL Server 7.0 Enterprise Edition με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα συμπλέγματος

 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των κύριων βάσεων δεδομένων προτού εγκαταστήσετε οποιεσδήποτε ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server.

  Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft (στα αγγλικά):
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο κόμβος υπολογιστή, όπου είχε αρχικά εγκατασταθεί ο SQL Server 7.0, ελέγχει τους πόρους του SQL Server. Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε ότι ο κόμβος του υπολογιστή όπου είχε αρχικά εγκατασταθεί ο SQL Server 7.0 έχει τη μεταβλητή περιβάλλοντος _VIRTUAL_SERVER_NAME _.
 3. Στον ίδιο κόμβο υπολογιστή, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα του οδηγού εγκατάστασης ανακατεύθυνσης Failover Setup Wizard, για να καταργήσετε τον εικονικό SQL Server.
 4. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων που παρατίθενται στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης που αντιστοιχεί στην ενημερωμένη έκδοση που θέλετε να εφαρμόσετε. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο \Mssql7\Binn ή στο φάκελο όπου έχετε εγκαταστήσει τα αρχεία προγράμματος του SQL Server 7.0.
 5. Αντιγράψτε τα αρχεία από το εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής, το οποίο παρέχεται με την ενημερωμένη έκδοση στο φάκελο \Mssql7\Binn.
 6. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα του οδηγού εγκατάστασης ανακατεύθυνσης Failover Setup Wizard, για να δημιουργήσετε τους πόρους του Virtual SQL Server.
 7. Στον Windows 2000 Cluster Manager, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ομάδα πόρων του SQL Server (SQL Server resource group) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε σύνδεση (Bring On- line).

  Σημείωση Με τον τρόπο αυτό όλες οι υπηρεσίες τίθενται σε σύνδεση με τη σειρά εξάρτησής τους.
 8. Συνδεθείτε με τον SQL Server ως μέλος του ρόλου System Administrator ή ως διαχειριστής του συστήματος, χρησιμοποιώντας τον SQL Query Analyzer ή το βοηθητικό πρόγραμμα osql (Osql.exe). Στη συνέχεια, εκτελέστε οποιαδήποτε δέσμη ενεργειών που παρέχεται μαζί με το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων του SQL Server 7.0 SP4.
 9. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την ενημερωμένη έκδοση, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε πριν από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4 για να καταργήσετε τον Virtual SQL Server και να αντιγράψετε ξανά τα σχετικά αρχεία. Πρέπει να επαναφέρετε την κύρια βάση δεδομένων της οποίας δημιουργήσατε αντίγραφο ασφαλείας στο βήμα 1.

Τυπικά βήματα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων

 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των κύριων βάσεων δεδομένων προτού εγκαταστήσετε οποιεσδήποτε ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server.

  Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft (στα αγγλικά):
 2. Εγκαταστήστε τον SQL Server 7.0 SP4. Βεβαιωθείτε ότι το SQL Server 7.0 SP4 έχει εγκατασταθεί με επιτυχία.
 3. Τερματίστε τις υπηρεσίες Microsoft SQL Server και SQL Server Agent.
 4. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων που παρατίθενται στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης που αντιστοιχεί στην ενημερωμένη έκδοση που θέλετε να εφαρμόσετε. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο \Mssql7\Binn ή στον κατάλογο όπου έχετε εγκαταστήσει τα αρχεία προγράμματος του SQL Server 7.0.
 5. Αντιγράψτε τα αρχεία από το εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής, το οποίο παρέχεται με την ενημερωμένη έκδοση στον κατάλογο \Mssql7\Binn.
 6. Ξεκινήστε τις υπηρεσίες Microsoft SQL Server και SQL Server Agent.
 7. Συνδεθείτε με τον SQL Server ως μέλος του ρόλου System Administrator ή ως διαχειριστής του συστήματος, χρησιμοποιώντας τον SQL Query Analyzer ή το βοηθητικό πρόγραμμα osql. Στη συνέχεια, εκτελέστε οποιαδήποτε δέσμη ενεργειών που παρέχεται μαζί με το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων του SQL Server 7.0 SP4.
 8. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την κατασκευή της ενημερωμένης έκδοσης, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε πριν από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης. Ακολουθήστε το βήμα 4 για να αντιγράψετε τα σχετικά αρχεία. Επιπλέον, πρέπει να επαναφέρετε την κύρια βάση δεδομένων της οποίας δημιουργήσατε αντίγραφο ασφαλείας στο βήμα 1.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SQL Server, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
321185 Προσδιορισμός της έκδοσης του SQL Server
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το SQL Server Desktop Engine (MSDE), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 953743 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/19/2008 12:24:55 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbinfo kbhowto KB953743
Σχόλια