Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:953822
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.1. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει πολλές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν τη σταθερότητα και τις επιδόσεις του Office 2008 για Mac προγράμματα.
Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα που αφορούν αυτήν την ενημέρωση

 • Συμπτώματα

  Μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση:
  "Microsoft Office 2008 Update" δεν καταλαβαίνει το <event sysodisa="">μήνυμα.</event>

  Αιτία

  Το θέμα αυτό μπορεί να παρουσιαστεί αν εκτελούνται τυχόν εφαρμογές Office για Mac όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.

  Επίλυση

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, κλείστε όλες τις εφαρμογές Office για Mac και Microsoft Messenger για Mac προτού εγκαταστήσετε τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις Office 2008.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση

Το Office 2008 για Mac 12.1.1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office 2008 για Mac

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται.

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί τις εφαρμογές του Office 2008 για μη αναμενόμενη έξοδο όταν ανοίγετε ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές του Office 2008.
 • Ημερομηνίες στο γράφημα εμφανίζονται σωστά στο Microsoft Word 2008 για Mac και το Microsoft PowerPoint 2008 για Mac.

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί τις ημερομηνίες σε ένα γράφημα για να αλλάξετε απροσδόκητα όταν ανοίξετε ένα έγγραφο του Word 2008 ή μια παρουσίαση του PowerPoint 2008 που περιέχει ένα γράφημα.

Βελτιώσεις για το Word 2008 για Mac

 • Διατηρούνται τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων.

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το διάστημα μεταξύ των λέξεων για να χαθούν, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε σε ή αποθηκευτεί από το Word 2008 για Mac ή του Microsoft Office Word 2007.
 • Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο που περιέχει μακροεντολές, διατηρούνται οι μακροεντολές.

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί με το άνοιγμα και OnClose μακροεντολές για να μην εκτελείται σωστά σε εκδόσεις του Word για Mac και το Word για Windows που υποστηρίζει μακροεντολές της Visual Basic.

  Αυτό το ζήτημα προκύπτει στο εξής σενάριο:
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Word 2008 για να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο που περιέχει αυτές τις μακροεντολές.
  • Ανοίξτε το έγγραφο σε μια έκδοση του Word που υποστηρίζει μακροεντολές της Visual Basic.
 • Έγγραφα του Word ανοίξει σωστά, όταν κάνετε διπλό κλικ στο έγγραφο ή όταν κάνετε λήψη του εγγράφου από μια τοποθεσία Web.

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Microsoft Word 2008 για Mac Service Pack 1 (SP1) από το άνοιγμα εγγράφων του Word, όταν κάνετε διπλό κλικ στο έγγραφο ή όταν κάνετε λήψη του εγγράφου από μια τοποθεσία Web. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει αυτό το ζήτημα για τους τύπους αρχείων εγγράφων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

  Ωστόσο, μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, το Word 2008 συνεχίζει να αποτρέπεται το άνοιγμα όταν κάνετε διπλό κλικ στο έγγραφο μερικά παλαιότερα Word για Mac τύπους αρχείων για το έγγραφο. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή τα έγγραφα αυτά μπορεί να αποτελέσει μια απειλή ασφαλείας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεσμευμένων αρχείων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  953266Δεν μπορείτε να ανοίξετε έγγραφα που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερη έκδοση του Microsoft Word για Mac
 • Items in Notebook Layout documents are preserved when the document is converted.

  This update fixes issues that cause items in Notebook Layout documents to be displayed incorrectly or to lose information. This issue occurs when the document is saved in an Open XML Format such as .docx and then is saved in .doc format or is converted by the Open XML File Format Converter for Mac.
  • For Japanese users and for users of full-width characters, this update fixes an issue in Word 2008 that causes full-width characters in section tab titles to be displayed as underlines.
  • This update fixes an issue that causes Note Flags, such as check boxes and priority indicators, to be converted to pictures even when the document is opened again in Word 2008.
  • This update fixes an issue that causes SmartArt graphics to be converted to pictures even when the document is opened again in Word 2008.
 • Font size is preserved for text in tables.

  This update fixes an issue that causes the font size to change unexpectedly for text in a table that is formatted with a table style or with the Autoformat feature.

  This issue occurs when you save the document that contains the table in an Open XML Format and then reopen the document.
 • Reliability is improved when you save a document that contains an Area or Filled Radar chart in the .doc format.

  This update fixes an issue that causes Word to display the following error messages:
  Word was unable to save the document as the file type you specified.
  A file error has occurred. Check your network connections or make sure the disk is properly inserted and not defective.
  This issue occurs when you try to save a document that contains an Area or Filled Radar chart in the .doc format that is used bythe following products:
  • Microsoft Word 97
  • Microsoft Word 98
  • Microsoft Word 2000
  • Microsoft Word 2002
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2004 for Mac

Improvements for Microsoft Excel 2008 for Mac

 • International decimal separators are accepted for error bars.

  This update fixes an issue that causes Excel 2008 to reject the entry of international decimal separators in someError Amountentry boxes. This issue occurs when you create error bars for a Line chart or for a Scatter chart.
 • Reliability is improved when chart data is updated.

  This update fixes an issue that prevents charts from being updated correctly. This issue occurs when the chart uses data that is calculated by a function such as TODAY, RAND, RANDBETWEEN, INDIRECT, and OFFSET.
 • Excel workbooks open correctly when you double-click the workbook or when you download the workbook from a Web site.

  This update fixes an issue that prevents Microsoft Excel 2008 for Mac Service Pack 1 (SP1) from opening workbooks when you double-click the workbook or when you download the workbook from a Web site.
 • Reliability is improved when you reference or link to a sheet name that resembles a cell reference.

  This update fixes an issue that prevents Excel 2008 from resolving a reference or a link to a sheet name that resembles a cell reference such as “foo1” or “ark50.”
 • Reliability is improved when you calculate or edit a formula.

  This update fixes an issue that causes the following behavior in Excel 2008:
  • Excel 2008 does not calculate formulas when you open a workbook.
  • Excel 2008 unexpectedly displays the following error message when you edit or recalculate a formula:
   There is a circular reference in an open workbook, but the references cannot be shown.
 • Embedded movies are no longer duplicated when you save a workbook in the .xls format.

  This update fixes an issue that causes embedded movies in a workbook to be duplicated, one behind the other, in a workbook that is saved in the .xls format.

  The .xls format is used by the following versions of Excel:
  • Microsoft Excel 97
  • Microsoft Excel 98
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Reliability is improved when you save a workbook in the Microsoft Excel 5.0 Workbook format or in the Microsoft Excel 95 Workbook format.

  This update fixes an issue that sometimes causes a loss of data when you use Excel 2008 SP1 to save a workbook in the Excel 5.0 Workbook format or in the Excel 95 Workbook format.
 • PivotTable reports are improved.

  This update fixes several issues that cause problems when you work with PivotTable reports.
  • This update fixes an issue that causes Excel 2008 to exit unexpectedly in the following scenario:
   • You edit a formula that uses the GETPIVOTDATA function.
   • You then save the workbook in the Excel Binary Workbook (.xlsb) format.
  • Performance is improved when you open a workbook that contains a very large PivotTable report, such as a report that has more than 32,000 rows.
  • Compatibility is improved when you save a workbook that contains a PivotTable report in the Excel Workbook (.xlsx) format.
  • This update fixes an issue that prevents you from selecting cells in a PivotTable report by dragging the mouse pointer in a lateral motion across the PivotTable report.

Improvement for PowerPoint 2008 for Mac

 • Performance is improved.

  This update fixes an issue that causes Microsoft PowerPoint 2008 for Mac Service Pack 1 (SP1) to take a long time to open a presentation. This issue occurs when the presentation contains text that uses certain fonts, such as fonts in the “DFP” family.

Βελτίωση για το Microsoft Entourage 2008 για Mac

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν επαναφέρετε τον υπολογιστή από κατάσταση αναμονής.

  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage 2008 για έξοδο απροσδόκητα κατά την επαναφορά του υπολογιστή από κατάσταση αναμονής. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το κλείσετε και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα ενός φορητού υπολογιστή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πριν να εγκαταστήσετε το Office 2008 για Mac 12.1.1, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί με Mac OS X 10.4.9 (τίγρη) ή μια νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.

Για να επαληθεύσετε ότι ο υπολογιστής πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στο κουμπίΠληροφορίες σχετικά με αυτό το MacΣτο διακομιστήΜήλοΜενού (Menu).

Επιπλέον, η ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 Service Pack 1 (SP1) (12.1.0) πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή πριν να εγκαταστήσετε το Office 2008 για Mac 12.1.1.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ενημερωμένης έκδοσης του Office 2008 SP1 (12.1.0), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο διακομιστήΜετάβασημενού, κάντε κλικ στο κουμπίΕφαρμογές.
 2. Ανοίξτε το φάκελο Microsoft Office 2008 και έπειτα ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office. Για παράδειγμα, ανοίξτε το Word.
 3. Στο διακομιστήWordμενού, κάντε κλικ στο κουμπίΠληροφορίες σχετικά με το Word.
 4. ΣτοΠληροφορίες σχετικά με το Wordπαράθυρο διαλόγου πλαίσιο, εξετάστε τον αριθμό έκδοσης, δίπλα στην ένδειξηΤελευταία εγκατάσταση ενημερωμένης έκδοσης.

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.1 πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

Ημερομηνία έκδοσης:, 24 Ιουνίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πώς μπορείτε να εξακριβώσετε ποια αρχεία προστίθενται ή αλλάζουν

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων που αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει ή αλλάζει, κάντε διπλό κλικ στο Office 2008 για Mac 12.1.1 ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος εγκατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΕμφάνιση αρχείωνΣτο διακομιστήFILEΜενού (Menu).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Το Office 2008 για Mac 12.1.1 είναι επίσης διαθέσιμο από την αυτόματη ενημέρωση της Microsoft. Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο.

  Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Office. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΈλεγχος για ενημερωμένες εκδόσειςΣτο διακομιστήΒοήθεια (Help)Μενού (Menu).
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους του Office 2008 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
macoff2008 macoff12 macoff macoffice2008 macoffice12 macoffice ενημερωμένη έκδοση Mactopia Microsoft macintosh mac formac λήψης του office 2008 σταθερότητα ενημέρωση κώδικα

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 953822 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/06/2011 11:08:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB953822 KbMtel
Σχόλια