Είναι διαθέσιμη η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών Αυγούστου 2008 για Windows Vista και Windows Server 2008.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εισαγωγή
Η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογής των Windows Vista είναι μια ενημέρωση λογισμικού που αντιμετωπίζει κοινά θέματα συμβατότητας εφαρμογής στα Windows Vista. Η Microsoft κυκλοφορεί τακτικά ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista και Windows Server 2008.

Για την άμεση εγκατάσταση της ενημέρωσης του Αυγούστου 2008, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Start button, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Windows Update. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for updates)και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για την εγκατάσταση όλων των προτεινόμενων ενημερωμένων εκδόσεων.
Περισσότερες πληροφορίες

Τύποι προβλημάτων που επιλύονται μέσω των ενημερωμένων εκδόσεων συμβατότητας εφαρμογών

Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε κάποια παλαιότερα παιχνίδια ή εφαρμογές σε Windows Vista ή σε Windows Server 2008, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
 • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό προκαλεί αστάθεια στο σύστημα.
 • Οι κύριες λειτουργίες του παιχνιδιού, της εφαρμογής ή του υλικολογισμικού δεν λειτουργούν σωστά.

Εφαρμογές που αλλάζουν συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εφαρμογές που προστέθηκαν στο πακέτο αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Αυγούστου 2008. Επίσης, αυτός ο πίνακας δείχνει τη συμπεριφορά της εφαρμογής μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών ενεργοποιούν διάφορες αλλαγές στα Windows Vista και τον Windows Server 2008. Οι παρακάτω τρείς είναι οι πιο συνηθισμένες:
 • Ολικός αποκλεισμός: Η ενημερωμένη έκδοση εφαρμόζει ολικό αποκλεισμό της εφαρμογής. Ο ολικός αποκλεισμός εμποδίζει την εκτέλεση στο σύστημα μιας εφαρμογής που είναι ασύμβατη με τα Windows Vista.

  Σημείωση Η Microsoft εφαρμόζει ολικό αποκλεισμό σε μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή, μόνο εφόσον ο κατασκευαστής της εφαρμογής δώσει τη συγκατάθεσή του.
 • Μερικός αποκλεισμός: Η ενημέρωση εφαρμόζει μερικό αποκλεισμό της εφαρμογής. Ο μερικός αποκλεισμός εμφανίζει μια προειδοποίηση όταν ξεκινά η εκτέλεση μιας εφαρμογής που είναι ασύμβατη με τα Windows Vista.
 • Ενημέρωση: Η ενημέρωση βελτιώνει τη λειτουργία της εφαρμογής στα Windows Vista.

Εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση του Αυγούστου 2008

ΕφαρμογήΗ συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης
Microsoft SQL Server 2005Ενημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας
Microsoft .NET Framework 3,5Ενημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας
Saming One Key Recovery 5.0Ολικός αποκλεισμός
Σημείωση Οι ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows είναι αθροιστικές. Κάθε ενημέρωση περιέχει όλες τις βελτιώσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν σε προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών. Για την πλήρη λίστα των εφαρμογών που έχουν αντιμετωπιστεί από ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
953960 Τρόπος λήψης της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista και των εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista (US)

Τρόπος επίλυσης ζητημάτων συμβατότητας εφαρμογών που δεν επιλύονται μέσω της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα επίλυσης εάν εγκαταστήσατε την πιο πρόσφατη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ζητήματα συμβατότητας εφαρμογών στα Windows Vista:
 • Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογής, ώστε να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία και να φορτωθούν σωστά τα προγράμματα οδήγησης.
 • Εκτελέστε το πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας.

  Μόλις εκτελέσετε ένα πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας, τα Windows Vista εξομοιώνουν το επιλεγμένο λειτουργικό σύστημα όταν εκτελείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο Έναρξη (Start)στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
  2. Στη λίστα Προγράμματα (Programs), κάντε δεξί κλικ στο όνομα προγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Στην καρτέλα Συμβατότητα (Compatibility), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση προγράμματος σε λειτουργία συμβατότητας για (Run this program in compatibility mode for).
  4. Στη λίστα, επιλέξτε ένα λειτουργικό σύστημα και στη συνέχεια πατήστε ΟΚ.
 • Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος.

  Εάν ένα πρόγραμμα δεν εκτελείται σε Windows Vista, ή ένα στοιχείο υλικού δεν λειτουργεί όπως αναμένεται μετά την εγκατάσταση των Windows Vista, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος ή τον κατασκευαστή του υλικού για συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων. Συνήθως, η τοποθεσία του προμηθευτή του λογισμικού στο Web παρέχει μια ενότητα υποστήριξης που περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.

  Συχνά, ο προμηθευτής του λογισμικού θα είναι σε θέση να επιλύσει το ζήτημα ασυμβατότητας παρέχοντας μια από τις παρακάτω λύσεις:
  • Μια ενημέρωση ώστε να καταστεί η τρέχουσα έκδοση του προγράμματος συμβατή με τα Windows Vista.
  • Μια έκδοση του προγράμματος που είναι συμβατή με τα Windows Vista.
  • Πληροφορίες σχετικά με αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων ώστε να καταστεί το πρόγραμμα συμβατό με τα Windows Vista.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft: Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Μέθοδος 1: Ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων (Συνιστάται)
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματων ενημερώσεων στα Windows Vista. Αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος λήψης των τελευταίων ενημερώσεων και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να είστε βέβαιοι ότι πάντα λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή ρυθμίσεων (Change settings).
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση των Αυτόματων Ενημερώσεων που θέλετε.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Να συμπεριλαμβάνεται πλαίσιο ελέγχου για προτεινόμενες ενημερώσεις στη λήψη, εγκατάσταση ή ειδοποίηση σχετικά με τις ενημερώσεις (Include recommended updates when downloading, installing, or notifying me about updates) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
Μέθοδος 2: Έλεγχος για ενημερώσεις στο Windows Update
Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων, εκτελέστε το Windows Update. Αυτή η μέθοδος θα εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος για ενημερώσεις (Check for updates).
 3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για ενημερωμένες εκδόσεις από το Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διαθέσιμων ενημερώσεων (View available updates).
 4. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση.

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
Μέθοδος 3: Πραγματοποιήστε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista από το Κέντρο Λήψης αρχείων της Microsoft (Microsoft Download Center)
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης για το Windows Server 2008 (KB954336).

ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB954336).

ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2008 x64 Edition (KB954336).

ΛήψηΠραγματοποιήστε λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista (KB954336).

ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου Ενημερωμένης έκδοσης για συστήματα x64 των Windows Vista (KB954336).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Αυγούστου, 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία ενημερωμένη έκδοση

Οι ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista παραδίδονται με τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματες ενημερωμένες εκδόσεις των Windows Vista. Ενδέχεται να έχετε ήδη εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση για τον Αύγουστο 2008. Για να βεβαιωθείτε για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία Windows Update στο Web και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή Ιστορικού ενημερώσεων (View Update History).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
953960 Τρόπος λήψης της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista και των εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista (US)

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Σε αυτό το άρθρο, η ενημερωμένη έκδοση υπερισχύει των ενημερωμένων εκδόσεων που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Bάσης της Microsoft (Knowledge Base):
929427 Ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista
932246 Ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Μαρτίου 2007 (US)
935280 Ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Ιουλίου 2007
943302 Ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Δεκεμβρίου 2007 (US)
947562 Ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista και του Windows Server 2008 Μαΐου 2008

Γνωστά θέματα μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ενδέχεται μια συσκευή CD ή DVD να μην λειτουργεί σωστά. Αν επιλέξτε τη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν προβάλετε τις ιδιότητες της συσκευής, ίσως να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Έχει αποτραπεί η εκκίνηση του λογισμικού για αυτήν τη συσκευή, επειδή είναι γνωστό ότι παρουσιάζει προβλήματα με τα Windows. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού, για ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης. (Κωδικός 48) (Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 48))
Αυτό το θέμα προκύπτει, εάν μια παλαιότερη εφαρμογή έχει εγκαταστήσει προγράμματα οδήγησης που δεν είναι συμβατά με τα Windows Vista.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
KB932246 KB935280 KB947562
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 954366 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 10:24:12 - Αναθεώρηση: 1.1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbinfo KB954366
Σχόλια