Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εργαλείο κατάργησης εγκατάστασης Service Pack της Microsoft για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το Εργαλείο κατάργησης εγκατάστασης Service Pack της Microsoft για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
Περισσότερες πληροφορίες
Συνήθως, δεν είναι δυνατή η κατάργηση των service pack του Microsoft Office χωρίς την πλήρη κατάργηση των προϊόντων του Microsoft Office. Το Service Pack 2 (SP2) της οικογένειας προϊόντων Microsoft Office 2007 είναι το πρώτο service pack που υποστηρίζει την κατάργηση ενημερώσεων για τα προϊόντα υπολογιστών του Office 2007. Το Εργαλείο κατάργησης εγκατάστασης Service Pack της Microsoft για την οικογένεια προϊόντων Microsoft Office 2007 (Oarpman.exe) παρέχει τη δυνατότητα κατάργησης όλων των ενημερώσεων για τα προϊόντα υπολογιστών του Office 2007 που περιλαμβάνονται στα SP2 και SP3 της οικογένειας προϊόντων Office 2007.

Τρόπος λήψης του εργαλείου

Το Εργαλείο κατάργησης εγκατάστασης Service Pack της Microsoft για την οικογένεια προϊόντων Microsoft Office 2007 διατίθεται από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημειώσεις
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt που περιλαμβάνεται στο αρχείο που λάβατε.
  • Για να αποσυμπιέσετε το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν υποφάκελο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το φάκελο c:\subdir. Δεν είναι δυνατό να αποσυμπιέσετε το εργαλείο στο ριζικό κατάλογο της μονάδας δίσκου. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αποσυμπιέσετε το εργαλείο στον κατάλογο c:\.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Εργαλείου κατάργησης εγκατάστασης Service Pack της Microsoft για την οικογένεια προϊόντων Microsoft Office 2007, ανατρέξτε στην ενότητα "Microsoft Service Pack Uninstall Tool for the 2007 Microsoft Office suite" στην τοποθεσία Web της Microsoft:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να απλοποιήσετε την κατάργηση όλων των ενημερώσεων προγραμμάτων-πελατών SP2 ή SP3. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε μεμονωμένα τις ενημερώσεις προγραμμάτων-πελατών SP2 ή SP3. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
msiexec /i {MSI GUID} MSIPATCHREMOVE={Patch GUID} /l*vx Διαδρομή του αρχείου καταγραφής
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Γνωστά ζητήματα και αλλαγές συμπεριφοράς

  • Μετά την κατάργηση εγκατάστασης του SP2 της οικογένειας προϊόντων Office 2007, όλα τα κοινόχρηστα αρχεία επιστρέφουν στην έκδοση RTM αντί στην έκδοση SP1. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο αν διαθέτετε ταυτόχρονα τις εκδόσεις RTM και SP1 σε ένα υπολογιστή, και αργότερα εγκαταστήσετε και καταργήσετε το SP2.

    Σημείωση Aν όλα τα προϊόντα του Office είναι RTM, αυτό το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται. Αν όλα τα προϊόντα του Office είναι SP1, αυτό το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε τη διαδικασία επιδιόρθωσης του SP1.
  • Αν εκτελέσετε το Oarpman.exe σε ένα υπολογιστή Windows Vista ή Windows Server 2008, στον οποίο εκτελούνται ορισμένες εφαρμογές, το Windows Restart Manager κλείνει τις εφαρμογές χωρίς προειδοποίηση.
Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
967756 Μετά την κατάργηση ορισμένων ενημερώσεων λογισμικού σε Windows Vista ή Windows Server 2008, σε ορισμένα αρχεία συγκρότησης ενδέχεται να εμφανίζεται η ενημερωμένη έκδοση των αρχείων αντί της αρχικής έκδοσής τους
968006 Μετά την κατάργηση ορισμένων ενημερώσεων λογισμικού σε Windows Server 2003 ή Windows XP, σε ορισμένα αρχεία συγκρότησης ενδέχεται να εμφανίζεται η ενημερωμένη έκδοση των αρχείων αντί της αρχική έκδοσής τους
SP2 SP3 uninstall
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 954914 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/28/2011 11:27:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB954914
Σχόλια