Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ορισμένοι υπολογιστές δεν λαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις από τον διακομιστή WSUS

Τεχνική ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2008

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής για αυτό το ζήτημα. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Συμπτώματα
Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 για να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και επείγουσες επιδιορθώσεις σε υπολογιστές που βρίσκονται στον οργανισμό σας. Ωστόσο, ορισμένοι υπολογιστές δεν λαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις από τον διακομιστή WSUS. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται εάν οι υπολογιστές έχουν εγκατεστημένο το Microsoft Office 2003 ή στοιχεία του Office 2003.

ΣημείωσηΑυτό το πρόβλημα επηρεάζει τις υπηρεσίες Microsoft Windows Server Update Services 3.0 και Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 (WSUS 3.0 SP1). Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, τα παρακάτω προϊόντα μπορεί επίσης να επηρεαστούν:
 • Το Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) στο οποίο το στοιχείο WSUS αναβαθμίστηκε από WSUS 2.0 σε WSUS 3.0
 • System Center Essentials 2007
 • System Center Configuration Manager 2007
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συμβουλευτικό δελτίο.

Όταν παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, ένα μήνυμα που μοιάζει με το παρακάτω καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής των Αυτόματων ενημερωμένων εκδόσεων (%windir%\WindowsUpdate.log) στον υπολογιστή που επηρεάζεται:
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT +++++++++++ PT: Συγχρονισμός ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή +++++++++++
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Διεύθυνση URL διακομιστή = http://WSUS Server/ClientWebService/client.asmx
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποτυχία συγχρονισμού ενημερωμένων εκδόσεων, σφάλμα = 0x8024400E, σφάλμα πελάτη soap = 7, κωδικός σφάλματος soap = 400, HTTP κωδικός κατάστασης = 200
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σφάλμα SOAP: 0x000190
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: faultstring:παρουσιάστηκε σφάλμα
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ErrorCode:InternalServerError(5)
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μήνυμα: (null)
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μέθοδος:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Ημερομηνία Ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c
Αυτό το μήνυμα καταγράφεται κατά τη φάση ανίχνευσης.

Επίσης, ένα μήνυμα που μοιάζει με το παρακάτω καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής WSUS (%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) στον υπολογιστή WSUS:
Ημερομηνία Ώρα UTC Error w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: το στοιχείο έχει ήδη προστεθεί. Κλειδί στο λεξικό: το κλειδί '8862' έχει προστεθεί: '8862'
στοSystem.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add)
στο System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo(DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync(DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32[] installedNonLeafUpdateIds, Int32[] leafUpdateIds, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
αφαίρεση γραμμών
Ημερομηνία Ώρα UTC Warning w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, ID=c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=?
Για να εντοπίσετε αυτό το μήνυμα, αναζητήστε στον διακομιστή SWUS το αναγνωριστικό που λαμβάνεται από το αρχείο καταγραφής πελάτη.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή μια πρόσφατη αναθεώρηση σε μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) έχει ως αποτέλεσμα μερικοί διακομιστές WSUS 3.0 να συγχρονίζουν εσφαλμένα την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση με τις εγκρίσεις της ενημερωμένης έκδοσης. Όταν οι υπολογιστές πελάτες που επηρεάζονται επικοινωνούν με έναν τέτοιο διακομιστή, η υπηρεσία Web δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί τις εγκρίσεις. Επομένως, η ανίχνευση δεν είναι επιτυχής.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα σε ένα διακομιστή που εκτελεί WSUS 3.0 SP1

 1. Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ρύθμιση "Περιοχή και γλώσσα" στο διακομιστή WSUS, είναι ίδια με τη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία έγινε εγκατάσταση του WSUS. Για παράδειγμα, εάν ο διακομιστής WSUS είχε οριστεί σε Αγγλικά (Η.Π.Α.) όταν έγινε εγκατάσταση του WSUS και η τρέχουσα ρύθμιση είναι Γερμανικά (Ελβετία), τότε αλλάξτε τη γλώσσα σε Αγγλικά (Η.Π.Α.) πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.
 2. Εγκατάσταση ενημέρωσης 954960. Κάντε κλικ στη σύνδεση του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft που ισχύει για το διακομιστή σας:

  ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 (KB954960).

  ΛήψηΆμεση λήψη της ενημέρωσης για υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 για συστήματα x64.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1 Αυγούστου 2008

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
 3. Εάν ισχύει, αλλάξτε τη γλώσσα διακομιστή WSUS στη ρύθμιση που θέλετε.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα σε ένα διακομιστή που εκτελεί WSUS 3.0 RTM

Πραγματοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
 • Αναβάθμιση από WSUS 3.0 RTM σε WSUS 3.0 SP1 και αυτόματη λήψη της ενημέρωσης 954960. Για πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Διαφορετικά, εάν αυτήν την στιγμή δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε WSUS 3.0 SP1, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Λύση".
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε WSUS 3.0 SP1 και να λάβετε την ενημέρωση 954960. Εάν, αυτήν την στιγμή, δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε WSUS 3.0 SP1, ακολουθήστε τη διαδικασία σε αυτήν την ενότητα για τη μη αυτόματη επαναφορά των εγκρίσεων σε σταθερή κατάσταση στο διακομιστή WSUS.
 1. Στην κονσόλα διαχείρισης WSUS, στη λίστα Ενημερώσεις, εντοπίστε την ενημέρωση του Office 2003 Service Pack 1.
  • Σημείωση Ενδέχεται να έχει γίνει έκδοση περισσότερων από μιας ενημέρωσης για το Office 2003 Service Pack 1. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει τη συγκεκριμένη έκδοση της ενημέρωσης, η οποία απαιτείται για αυτήν τη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι το ακόλουθο αναγνωριστικό ενημέρωσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου λεπτομερειών:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τα φίλτρα στον κόμβο Ενημέρωση για να δείτε αυτήν την ενημέρωση. Για να το κάνετε αυτό, ορίστε την Κατάσταση (Status) στην επιλογήΌλες (Any) και ορίστε την Έγκριση (Approval) στην επιλογή Απορρίφθηκαν (Declined). Εάν και πάλι δεν βλέπετε την ενημερωμένη έκδοση, ορίστε την Έγκριση (Approval) στην επιλογή Όλες εκτός των Απορριφθέντων (Any Except Declined).
 2. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση ενημέρωσης είναι Declined (Απόρριψη). Εάν η ενημέρωση δεν έχει απορριφθεί, κάντε δεξιό κλικ στην ενημέρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήDecline (Απόρριψη).
 3. Έγκριση της ενημέρωσης. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στην ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση (Approve) και, στη συνέχεια, πατήστε OK. Μην κάνετε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις έγκρισης στο παράθυρο διαλόγου Έγκριση ενημερωμένων εκδόσεων (Approve Updates)
 4. Απορρίψτε την ενημερωμένη έκδοση. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στην ενημερωμένη έκδοση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΑπόρριψη (Decline).
 5. Οι υπολογιστές θα ολοκληρώνουν με επιτυχία τον εντοπισμό στο διακομιστή WSUS και θα λαμβάνουν τυχόν ισχύουσες ενημερώσεις. Για να βεβαιωθείτε ότι ένας υπολογιστής έχει δυνατότητα συγχρονισμού:
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.
  2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
   wuauclt.exe/detectnow
  3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Ανατρέξτε στο αρχείο WindowsUpdate.log για να βεβαιωθείτε ότι ο συγχρονισμός ήταν επιτυχής. Ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε την εντολή detectnow δυο φορές. Ορισμένοι πελάτες ανέφεραν ότι ο πρώτος συγχρονισμός αποτυγχάνει, αλλά οι διαδοχικοί συγχρονισμοί είναι επιτυχείς.
 7. Εάν έχετε μια ιεραρχία διακομιστών WSUS, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διακομιστή. Ξεκινήστε με τον διακομιστή ανώτατου επιπέδου: Εάν οποιοσδήποτε από τους διακομιστές αποτελεί ρέπλικα γονικού διακομιστή, αλλάξτε τον σε αυτόνομο χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογές/Ενημέρωση Διακομιστή Προέλευσης και Διακομιστή Μεσολάβησης (Options/Update Source and Proxy Server). Ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας και, στη συνέχεια, αλλάξτε ξανά τον αυτόνομο διακομιστή σε ρεπλίκα γονικού διακομιστή.
Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα που αφορούν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

 • Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί WSUS και όταν ο υπολογιστής φιλοξενεί επίσης και άλλες υπηρεσίες Internet όπως HTTP, FTP, NNTP ή SMTP, ενδέχεται να γίνει διακοπή και έπειτα επανέναρξη αυτών των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης.
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν υποστηρίζει απεγκατάσταση. Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να κάνετε απεγκατάσταση του WSUS και έπειτα πρέπει να το εγκαταστήσετε ξανά.

  Εάν θέλετε να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, συνιστούμε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη επιλογή κατά την απεγκατάσταση του WSUS. Η προεπιλεγμένη επιλογή διατηρεί τη βάση δεδομένων και το περιεχόμενο στο σύστημα έτσι ώστε οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις να διατηρούνται κατά την επανεγκατάσταση του WSUS.
 • Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δεν υπάρχει καταχώριση για την ενημερωμένη έκδοση στη δυνατότητα Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να επαληθεύσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση εγκαταστάσθηκε σωστά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:
   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\
  2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll και έπειτα κάντε κλικ στις Ιδιότητες (Properties).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).
   • Εάν η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί σωστά, η έκδοση του αρχείου είναι 3.1.6001.66.
   • Εάν η ενημερωμένη έκδοση δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, η έκδοση του αρχείου είναι 3.1.6001.65.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 954960 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/11/2009 19:01:34 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows Server Update Services 3.0, Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1

 • kbinfo kbbug kbexpertiseinter kbpubtypekc kbsecurity kbsecvulnerability kbsecadvisory KB954960
Σχόλια
ws-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=60d27c4d-6738-4dcd-90bf-526645256ae5%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=d287dffa-9a62-49b3-a2e3-66ebb4a1634d&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=a5d47e89-7d59-4098-acfa-d2a61e4b1a36">