Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.5.1

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας MS08-043 και MS08-051. Αυτά τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office 2004 για Mac. Για να προβάλετε τα πλήρη ενημερωτικά δελτία ασφαλείας, επισκεφθείτε μια από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-043 Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-051
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει διάφορες βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας στο Office 2004 τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή με επιβλαβή κώδικα.

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2004 για Mac 11.5.1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Office 2004 για Mac

 • Βελτιωμένη ασφάλεια.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει θέματα ευπάθειας στο Office 2004 τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή με επιβλαβή κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που αναφέρεται στην ενότητα "Εισαγωγή".

Βελτιώσεις για το Word 2004 για Mac

 • Βελτιωμένη σταθερότητα, όταν ανοίγετε έγγραφα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί τον απροσδόκητο τερματισμό εφαρμογών του Word 2004, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει μια αριθμημένη λίστα.

Βελτιώσεις για το Entourage 2004 για Mac

 • Ενημέρωση του λεξικού με τους ιαπωνικούς ταχυδρομικούς κώδικες.
  Το λεξικό με τους ιαπωνικούς ταχυδρομικούς κώδικες έχει ενημερωθεί με τις τελευταίες πληροφορίες έως το Μάιο 2008.

Παλαιότερες βελτιώσεις που έχουν κυκλοφορήσει και περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις βελτιώσεις που είχαν κυκλοφορήσει σε προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις του Office 2004. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
883951 Περιγραφή του Microsoft Office 2004 για Mac Service Pack 1 (11.1.0) (US)
915054 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.1.1 (US)
915055 Περιγραφή του Microsoft Office 2004 για Mac Service Pack 2 (11.2.0) (US)
915056 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.1 (US)
915057 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.3 (US)
918963 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.4 (US)
921213 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.5 (US)
923151 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.6 (US)
924999 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.0 (US)
927738 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.2 (US)
930402 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.3 (US)
932185 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.4 (US)
936749 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.5 (US)
939699 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.6 (US)
940763 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.7 (US)
941809 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.8 (US)
948056 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.4.0 (US)
949357 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.4.1 (US)
952332 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2004 για Mac 11.4.2 (US)
953824 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.5.0 (US)

Προϋποθέσεις

Πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2004 για Mac 11.5.1, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί με Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) ή νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στην επιλογή About This Mac από το μενού Apple.

Επίσης, στον υπολογιστή πρέπει να είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2004 11.5.0, προτού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση Office 2004 για Mac 11.5.1. Για να επαληθεύσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2004 11.5.0 είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Στο μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Applications.
 2. Ανοίξτε το φάκελο Microsoft Office 2004 και έπειτα ανοίξτε το φάκελο Office.
 3. Κάντε κλικ στο αρχείο Microsoft Component Plugin.
 4. Από το μενού File, κάντε κλικ στην εντολή Get Info.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή General. Εμφανίζονται οι πληροφορίες έκδοσης.

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.5.1.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Αυγούστου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση του Office 2004 για Mac 11.5.1 είναι επίσης διαθέσιμη από την Αυτόματη Ενημέρωση της Microsoft (AutoUpdate). Η Αυτόματη Ενημέρωση (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Ενημέρωση (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους του Office 2004 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Ενημερωμένα αρχεία

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει ή τροποποιεί τα αρχεία εφαρμογών του Office που παρουσιάζονται στην ακόλουθη λίστα. Αφού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, μπορείτε να συγκρίνετε τους αριθμούς έκδοσης αυτών των αρχείων για να επαληθεύσετε την εγκατάσταση ή ενημέρωσή τους. Για να δείτε τον αριθμό έκδοσης ενός αρχείου, επιλέξτε το στο πρόγραμμα εύρεσης και έπειτα στο μενού File κάντε κλικ στην επιλογή Get Info. Μπορείτε επίσης να βρείτε την πλήρη διαδρομή εγκατάστασης για κάθε ενημερωμένο αρχείο, εάν ανατρέξετε στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος ενημέρωσης (11.5.1 Update log.txt) στο φάκελο "Microsoft Office 2004/Updater Logs", στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
ΑρχείοΈκδοση
Advzip.dic124.00.00.01
Microsoft Component Plugin11.5.1
Microsoft Excel11.5.1
Microsoft Graph11.5.1
Microsoft PowerPoint11.5.1
Word Open XML11.5.0
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 956343 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 17:50:22 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbprb KB956343
Σχόλια