Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-043. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Microsoft Office 2008 για Mac. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2008 για Mac 12.1.2 περιέχει διάφορες αλλαγές που βελτιώνουν τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας επιβλαβή κώδικα.

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2008 για Mac 12.1.2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office 2008 για Mac

 • Βελτιωμένη ασφάλεια.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει θέματα ευπάθειας στο Office 2008 τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή με επιβλαβή κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το έγγραφο.
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία του AppleScript.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την εκτέλεση δεσμών ενεργειών AppleScript από τις εφαρμογές του Office 2008 μέσω του μενού Script προτού κάνετε επανέναρξη της εφαρμογής του Office 2008.

Βελτιώσεις για το Microsoft Word 2008 για Mac

 • Το Word ανοίγει ταχύτερα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το Word ανοίγει αργά.
 • Βελτιωμένη εμφάνιση κειμένου στους πίνακες.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μέρος του κειμένου στους πίνακες εμφανίζεται με έντονη γραφή, ακόμα και αν δεν έχει εφαρμοστεί στυλ έντονης γραφής στο κείμενο.
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία κατά τη χρήση κεφαλίδων και υποσέλιδων.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα:
  • Το πληκτρολογημένο κείμενο δεν εμφανίζεται στα υποσέλιδα. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, όταν εισάγετε αλλαγή ενότητας στο έγγραφο.
  • Το κουμπί Close δεν εμφανίζεται στην προβολή κεφαλίδας και υποσέλιδου.
 • Βελτιωμένη εμφάνιση πεδίων φόρμας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το Word δημιουργεί ένα περίγραμμα γύρω από τα πεδία φόρμας.

Βελτιώσεις για το Microsoft Excel 2008 για Mac

 • Βελτιωμένη ασφάλεια.
  Για τη βελτίωση της ασφάλειας και σταθερότητας, το Excel 2008 για Mac και το Excel 2007 για Windows δεν ανοίγουν αρχεία αποθηκευμένα με τη μορφή αρχείου γραφήματος (.xlc) του Excel.
 • Τα αρχεία με μη έγκυρους χαρακτήρες στο όνομα φύλλου ανοίγουν κανονικά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας μέσω του Microsoft Excel 2008 για Mac Service Pack 1 (SP1) και μεταγενέστερων εκδόσεων, όταν ορισμένα ονόματα φύλλων περιέχουν μη έγκυρους χαρακτήρες, όπως η κάθετος (/).
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία για τύπους, όταν η προτίμηση διεθνούς μορφής έχει οριστεί σε 'Νέα Ζηλανδία'.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλματα τύπων, όταν χρησιμοποιείτε διαχωριστικά με κόμμα. Τα σφάλματα τύπων παρουσιάζονται μόνο όταν επιλέγετε 'Νέα Ζηλανδία' ως γεωγραφική περιοχή στις Προτιμήσεις συστήματος για να καθορίσετε τη μορφή ημερομηνίας, τη μορφή ώρας και τη μορφή αριθμών στον υπολογιστή σας.
 • Βελτίωση μορφοποίησης αριθμών για ορισμένες διεθνείς γλώσσες.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλματα μορφοποίησης αριθμών, όταν οι τοπικές ρυθμίσεις ορίζονται σε κάποιες περιοχές εκτός ΗΠΑ.
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα βιβλίων εργασίας μέσω του Excel, τα οποία περιλαμβάνουν εύρος που εκτείνεται σε περισσότερες από μία γραμμές και όπου η ταξινόμηση είναι από δεξιά προς τα αριστερά. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο σε μορφή βιβλίου εργασίας (.xslx) του Excel.
 • Βελτιωμένες επιδόσεις υπολογισμών.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τις συνολικές επιδόσεις των υπολογισμών στο Excel 2008, ιδίως όταν εργάζεστε με μεγάλα σύνολα δεδομένων και σύνθετους τύπους.
 • Βελτιωμένη σταθερότητα κατά την αποθήκευση βιβλίων εργασίας που περιλαμβάνουν αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας μέσω του Excel σε μορφή βιβλίου εργασίας (.xlsx) του Excel, αφού αντιγράψετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable) στο βιβλίο εργασίας. Όταν παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε (Document not saved)

Βελτιώσεις για το Microsoft Entourage 2008 για Mac

 • Βελτιωμένη σταθερότητα κατά τη χρήση των υπηρεσιών Microsoft Sync Services.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα:
  • Δημιουργούνται διπλότυπα των συμβάντων ή άλλων στοιχείων στο Entourage ή στο iCal.
  • Όλες οι επαφές στο Entourage ή στο Apple Address Book (Βιβλίο διευθύνσεων) διαγράφονται και επαναδημιουργούνται, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Microsoft Sync Services.
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία για επαναλαμβανόμενα συμβάντα ημερολογίου.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα στο Entourage 2008 εξαιτίας του οποίου μια ακυρωμένη εμφάνιση μιας επαναλαμβανόμενης σύσκεψης προστίθεται ξανά στο ημερολόγιο του οργανωτή, όταν ο οργανωτής λάβει μια απόκριση από ένα συμμετέχοντα.
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που ευθύνεται για την ακόλουθη συμπεριφορά στο Entourage 2008:
  • Τα ενσωματωμένα γραφικά ή οι εικόνες δεν εμφανίζονται σωστά στα μηνύματα κατά την ανάγνωση ή την προβολή των μηνυμάτων.
  • Τα μηνύματα HTML ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζονται ως κενά μηνύματα.
  • Στο Entourage 2008 SP1, ορισμένοι χαρακτήρες μετά το εμπορικό "και" (&) σε μια υπερ-σύνδεση περικόπτονται.
 • Ενημέρωση του λεξικού με τους ιαπωνικούς ταχυδρομικούς κώδικες.
  Το λεξικό με τους ιαπωνικούς ταχυδρομικούς κώδικες έχει ενημερωθεί με πληροφορίες έως το Μάιο 2008.
 • Ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία, όταν το Entourage δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο κανάλι.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα στο Entourage 2008 SP1 εξαιτίας του οποίου το Entourage δημιουργεί συνδέσεις SSL σε μη έγκυρους κεντρικούς υπολογιστές. Όταν δημιουργείται μια μη έγκυρη σύνδεση, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ασφαλούς σύνδεσης με τον [όνομα_κεντρικού_υπολογιστή], επειδή το όνομα διακομιστή της διεύθυνσης IP δεν συμφωνεί με το όνομα ή τη διεύθυνση IP στο πιστοποιητικό διακομιστή. (Unable to establish a secure connection to hostname because the server name of IP address does not match the name or IP address on the server’s certificate.) Εάν συνεχίσετε, οι πληροφορίες που θα προβάλλετε και θα στέλνετε θα είναι κρυπτογραφημένες, ωστόσο δεν θα είναι ασφαλείς.
 • Ενημέρωση του φίλτρου ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ένα νέο αρχείο ορισμού προστασίας από ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Προϋποθέσεις

Πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2008 για Mac 12.1.2, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί με Mac OS X 10.4.9 (Tiger) ή νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στην επιλογή About This Mac από το μενού Apple.

Επίσης, στον υπολογιστή πρέπει να είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 12.1.1 προτού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση Office 2008 για Mac 12.1.2.

Για να επαληθεύσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 12.1.1 είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Στο μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Applications.
 2. Ανοίξτε το φάκελο Microsoft Office 2008 και έπειτα ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office. Για παράδειγμα, ανοίξτε το Word.
 3. Στο μενού Word κάντε κλικ στην επιλογή About Word.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου About Word, μπορείτε να δείτε τον αριθμό έκδοσης, δίπλα στην ετικέτα Latest Installed Update.

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.2.Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Αυγούστου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένα αρχεία

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων τα οποία προσθέτει ή τροποποιεί αυτή η ενημερωμένη έκδοση, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση αρχείων (Show Files) στο μενού Αρχείο (File).

Σημειώσεις
 • Η ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 12.1.2 είναι επίσης διαθέσιμη από την Αυτόματη Ενημέρωση της Microsoft (AutoUpdate). Η Αυτόματη Ενημέρωση (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο.

  Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Ενημέρωση (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates) στο μενού Βοήθεια (Help).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους του Office 2008 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 956344 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/22/2008 12:25:17 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbfix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug KB956344
Σχόλια
ript>