Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS09-046: Ένα θέμα ευπάθειας στο στοιχείο ελέγχου ActiveX του στοιχείου επεξεργασίας DHTML μπορεί να προκαλέσει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS09-046. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Για τους οικιακούς χρήστες, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας στον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, επισκεφθείτε την τοποθεσία Διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web: Οι πελάτες που ζουν στη Βόρεια Αμερική μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση χωρίς χρέωση σε απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής συνομιλίας, με μια απλή επίσκεψη στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επικοινωνιών υποστήριξης.
Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ενημέρωση ασφαλείας

Γνωστά ζητήματα με αυτή την ενημέρωση ασφαλείας

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας προσθέτει μια νέα έκδοση του στοιχείου ελέγχου επεξεργασίας DHTML που εισαγάγει τα ακόλουθα στοιχεία META στο έγγραφο που περιλαμβάνει το στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας DHTML για κάθε λειτουργία η οποία στοχεύει το HTML του εγγράφου.
<META content="text/html; charset=unicode" http-eqiv=Content-Type><META name=GENERATOR content="MSHTML <version>">
Η ιδιότητα SourceCodePreservation έχει καταργηθεί στο στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας DHTML. Αυτό ενδέχεται να διακόψει τις υπάρχουσες εφαρμογές που δεν είναι συμβατές με την πρόσθετη κωδικοποίηση του συνόλου χαρακτήρων σε Unicode. Μία μέθοδος για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα είναι να αναγνωρίσετε το στοιχείο META στη ροή εξόδου και να αντικαταστήσετε την προδιαγραφή του συνόλου χαρακτήρων με την επιθυμητή κωδικοποίηση.

Στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης της εκτεθειμένης επιφάνειας, έχει καταργηθεί από το στοιχείο ελέγχου DHTML ο κώδικας που διατηρούσε μερικώς τη μορφοποίηση σήμανσης. Το νέο στοιχείο ελέγχου DHTML αποστέλλει δεδομένα απευθείας στο MSHTML και επιστρέφει τα δεδομένα εξόδου σε HTML. Το MSHTML και το στοιχείο ελέγχου DHTML δεν διατηρούν πλήρως τη μορφοποίηση. Το MSHTML παρέχει μια οπτική απόδοση του "κανονικοποιημένου" HTML προσθέτοντας στοιχεία που λείπουν. Σε αυτές τις αλλαγές κανονικοποίησης περιλαμβάνονται η προσθήκη της ετικέτας κλεισίματος </td>, η προσθήκη των ετικετών <html> και <head> και η τοποθέτηση της ετικέτας <style> και των στοιχείων ετικέτας <script> εντός του στοιχείου <head>. Το στοιχείο ελέγχου DHTML αναλύει το HTML σε ένα μοντέλο εγγράφου και, στη συνέχεια, το επαναδημιουργεί από το μοντέλο όταν αποθηκεύετε το αρχείο. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον μορφοποίηση χρησιμοποιώντας το εργαλείο HTML Tidy στα δεδομένα εξόδου από το στοιχείο ελέγχου DHTML. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο HTML Tidy, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web: Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές προκειμένου να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η αγγλική (Ηνωμένες Πολιτείες) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επιπλέον. οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών στα αρχεία.

Πληροφορίες αρχείου Windows 2000

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Triedit.dll6.1.0.9235149,77603-Aug-200921:54x86

Πληροφορίες αρχείου Windows XP και Windows Server 2003

  • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσίας (QFE, GDR) σημειώνονται στις στήλες "Απαίτηση SP" και "Κλάδος υπηρεσίας".
  • Οι κλάδοι υπηρεσίας GDR περιέχουν μόνο αυτές τις επιλύσεις που κυκλοφορούν ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσίας QFE περιέχουν άμεσες επιδιορθώσεις εκτός από τις επιλύσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
  • Εκτός από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, η συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού εγκαθιστά επίσης ένα συσχετισμένο αρχείο καταλόγου ασφαλείας (KBnumber.cat) το οποίο είναι υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x86 του Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Triedit.dll6.1.0.9246153,08821-Jun-200922:04x86SP2SP2GDR
Triedit.dll6.1.0.9246153,08821-Jun-200921:55x86SP2SP2QFE
Triedit.dll6.1.0.9246153,08821-Jun-200921:44x86SP3SP3GDR
Triedit.dll6.1.0.9246153,08821-Jun-200921:49x86SP3SP3QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x64 edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Triedit.dll6.1.0.9246232,44806-Aug-200917:51x64SP2SP2GDR
Wtriedit.dll6.1.0.9246155,13606-Aug-200917:51x86SP2SP2GDR\WOW
Triedit.dll6.1.0.9246232,44806-Aug-200917:49x64SP2SP2QFE
Wtriedit.dll6.1.0.9246155,13606-Aug-200917:49x86SP2SP2QFE\WOW

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x86 του Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Triedit.dll6.1.0.9246155,13624-Jun-200906:32x86SP2SP2GDR
Triedit.dll6.1.0.9246155,13624-Jun-200906:51x86SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις IA-64 του Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Triedit.dll6.1.0.9246432,64006-Aug-200917:51IA-64SP2SP2GDR
Wtriedit.dll6.1.0.9246155,13606-Aug-200917:51x86SP2SP2GDR\WOW
Triedit.dll6.1.0.9246432,64006-Aug-200917:49IA-64SP2SP2QFE
Wtriedit.dll6.1.0.9246155,13606-Aug-200917:49x86SP2SP2QFE\WOW
ενημέρωση ενημέρωση_κώδικα_ασφαλείας ενημέρωση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_δημιουργημένο άρνηση_υπηρεσίας DoS TSE
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 956844 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/18/2010 15:24:12 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB956844
Σχόλια