Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να αναβαθμίσετε υπολογιστές που εκτελούν Windows Server 2008, με εγκατεστημένο το ρόλο Hyper-V, σε Windows Server 2008 R2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις διαθέσιμες επιλογές για την αναβάθμιση ή τη μετεγκατάσταση από μια εγκατάσταση Windows Server 2008, η οποία έχει ενεργοποιημένο το ρόλο Hyper-V, σε Windows Server 2008 R2. Για Ανακατεύθυνση συμπλεγμάτων του Windows Server 2008 τα οποία εκτελούν εικονικές μηχανές, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες αναβάθμισης εικονικών μηχανών σε ανακατεύθυνση συμπλεγμάτων" του άρθρου αυτού.
Περισσότερες πληροφορίες

Μέθοδος 1

Εκτελέστε αναβάθμιση του γονικού διαμερίσματος από τον Windows Server 2008 στον Windows Server 2008 R2.

Σημείωση Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, η αναφορά συμβατότητας θα σας πληροφορήσει ότι πρέπει να καταργήσετε το ρόλο Hyper-V χρησιμοποιώντας τον Server Manager προτού συνεχίσετε την αναβάθμιση. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, προτού συνεχίσετε την αναβάθμιση σάς προτείνουμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικονικών μηχανών σας ή να τις εξαγάγετε χρησιμοποιώντας τον Hyper-V Manager. Επιπλέον, εξετάστε τα ακόλουθα πριν από την αναβάθμιση:
 • Το Hyper-V πρέπει να είναι σε RTM (KB 950050) ή νεότερο. Αν δεν ικανοποιείται αυτή η απαίτηση, τότε δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε την αναβάθμιση.
 • Όλες οι εικονικές μηχανές πρέπει να έχουν τερματιστεί πριν από την αναβάθμιση. Οι αποθηκευμένες καταστάσεις του Windows Server 2008 και του Windows Server 2008 R2 δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Εάν αναβαθμιστεί το γονικό διαμέρισμα με εικονικές μηχανές σε αποθηκευμένη κατάσταση, τότε πρέπει να κάνετε δεξιό κλικ στην εικονική μηχανή και μετά να επιλέξετε Απόρριψη αποθηκευμένης κατάστασης (Discard saved state) για να ενεργοποιήσετε την εικονική μηχανή.
 • Επειδή η λειτουργικότητα του Online Snapshot χρησιμοποιεί αποθηκευμένες καταστάσεις, τα Online Snapshots μεταξύ του Windows Server 2008 και του Windows Server 2008 R2 δεν είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους. Τα Online Snapshots είναι στιγμιότυπα που λαμβάνονται όταν ήταν ενεργοποιημένη μια εικονική μηχανή. Τα Offline Snapshots είναι στιγμιότυπα που λαμβάνονται όταν μια εικονική μηχανή ήταν απενεργοποιημένη. Τα Offline Snapshots είναι πλήρως συμβατά με τον Windows Server 2008 R2. Οι εικονικές μηχανές θα εκκινηθούν επιτυχημένα με ηλεκτρονικό στιγμιότυπο το οποίο εφαρμόστηκε όταν η εικονική μηχανή είχε τερματιστεί πριν από την αναβάθμιση. Αυτό θα φαίνεται στον Hyper-V Manager, από το πράσινο βέλος κάτω από το στιγμιότυπο που υποδεικνύει το Τώρα (Now).

  Για να ενεργοποιήσετε την εικονική μηχανή με οποιοδήποτε άλλο στιγμιότυπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  Σημείωση Τα ακόλουθα βήματα προϋποθέτουν ότι πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε όλα τα στιγμιότυπα οι παράμετροι των οποίων είναι ρυθμισμένοι για την εικονική μηχανή. Εάν δεν χρειάζεστε πια στιγμιότυπα, τότε μπορείτε να διαγράψετε τα στιγμιότυπά σας χρησιμοποιώντας το Hyper-V Manager και μετά να τερματίσετε τη λειτουργία της εικονικής μηχανής, ώστε να συγχωνευτούν τα δεδομένα με το γονικό εικονικό σκληρό δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  Hyper-V Virtual Machine Snapshots: Συνήθεις ερωτήσεις
  http://technet.microsoft.com/el-gr/library/dd560637(WS.10).aspx
  1. Χρησιμοποιώντας τον Hyper-V Manager, κάντε δεξιό κλικ στο στιγμιότυπο το οποίο θέλετε να εφαρμόσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη στιγμιότυπου και εφαρμογή (Take Snapshot and Apply). Αυτή η ενέργεια θα δημιουργήσει ένα νέο στιγμιότυπο από το τρέχον εφαρμοσμένο στιγμιότυπο. Αυτό το νέο στιγμιότυπο θα είναι πλέον συμβατό με τον Windows Server 2008 R2. Συνιστούμε να μετονομάσετε το στιγμιότυπο ώστε να υποδηλώνεται αυτό. Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή, τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει στην κατάσταση της εικονικής μηχανής από την τελευταία εκκίνηση θα αποθηκευτούν.
  2. Αφού δημιουργήσετε το νέο στιγμιότυπο με το R2, θα εφαρμοστεί το στιγμιότυπο που επιλέξατε στο βήμα 1 και η εικονική μηχανή θα περάσει σε αποθηκευμένη κατάσταση. Κάντε δεξιό κλικ στην εικονική μηχανή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αποθηκευμένης κατάστασης (Delete saved state).
  3. Ενεργοποιήστε την εικονική μηχανή.
  4. Δημιουργήστε ένα νέο στιγμιότυπο για να καταγράψετε την τρέχουσα κατάσταση της εικονικής μηχανής ώστε να έχετε ένα στιγμιότυπο συμβατό με Windows Server 2008 R2.
  5. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε στιγμιότυπο από τον Windows Server 2008. Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά σε όλα τα απαραίτητα στιγμιότυπα, διαγράψτε τα στιγμιότυπα που δημιουργήθηκαν με τον Windows Server 2008 και μετά τερματίστε την εικονική μηχανή ώστε να επιτρέψετε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης.
 • Μετά την αναβάθμιση, ενημερώστε τις Υπηρεσίες ενοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το παράθυρο Σύνδεση εικονικής μηχανής (Virtual Machine Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δίσκου εγκατάστασης υπηρεσιών ενοποίησης (Insert Integration Services Setup Disk) στο μενού Ενέργεια (Action).

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2008 R2, οι Υπηρεσίες ενοποίησης για Windows Vista και Windows Server 2008 θα εμφανίζονται στα Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) ως "KB955484".

Μέθοδος 2

Εξαγάγετε μια εικονική μηχανή από υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2008, ο οποίος έχει ενεργοποιημένο Hyper-V και μετά βάλτε τη σε έναν διακομιστή που διαθέτει Windows Server 2008 R2 με ενεργοποιημένο Hyper-V.

Σημείωση Η εικονική μηχανή πρέπει να τερματιστεί προτού την εξαγάγετε. Εάν εξαγάγατε την εικονική μηχανή με αποθηκευμένη κατάσταση, τότε δεν μπορείτε να επαναφέρετε την εικονική μηχανή στον Windows Server 2008 R2. Για να εκκινήσετε την εικονική μηχανή αφού την εισαγάγετε στον Windows Server 2008 R2, πρέπει να απορρίψετε την αποθηκευμένη κατάσταση προτού μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την εικονική μηχανή. Εάν η εικονική μηχανή έχει στιγμιότυπα, τότε τα στιγμιότυπα αυτά θα πρέπει να συνενωθούν πριν από την εξαγωγή ή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα από τη Μέθοδο 1 για να ανακτήσετε και να επαναδημιουργήσετε τα στιγμιότυπα.

Μετά την εισαγωγή της εικονικής μηχανής, ενημερώστε τις Υπηρεσίες ενοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το παράθυρο Σύνδεση εικονικής μηχανής (Virtual Machine Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δίσκου εγκατάστασης υπηρεσιών ενοποίησης (Insert Integration Services Setup Disk) στο μενού Ενέργεια (Action).

Σημείωση Σε υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2008 R2, οι Υπηρεσίες ενοποίησης για Windows Vista και Windows Server 2008 θα εμφανίζονται στα Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) ως "KB955484".

Μέθοδος 3

Με λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας το οποίο χρησιμοποιεί το Hyper-V VSS Writer, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας μιας εικονικής μηχανής η οποία εκτελείται σε Windows Server 2008 και επαναφέρετέ τη σε Windows Server 2008 R2.

Μετά την επαναφορά της εικονικής μηχανής, ενημερώστε τις Υπηρεσίες ενοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το παράθυρο Σύνδεση εικονικής μηχανής (Virtual Machine Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δίσκου εγκατάστασης υπηρεσιών ενοποίησης (Insert Integration Services Setup Disk) στο μενού Ενέργεια (Action).

Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2008 R2, οι Υπηρεσίες ενοποίησης για Windows Vista και Windows Server 2008 θα εμφανίζονται στα Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) ως "KB955484".

Οδηγίες αναβάθμισης εικονικών μηχανών σε ανακατεύθυνση συμπλεγμάτων

Όταν έχετε άμεσα διαθέσιμες εικονικές μηχανές οι οποίες είναι ρυθμισμένες ως πόροι συμπλέγματος σε ένα σύμπλεγμα του Windows Server 2008, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για να αναβαθμίσετε τις εικονικές μηχανές και τα συμπλέγματά σας στον Windows Server 2008 R2.

Σημείωση Εάν εκτελείτε άλλες υπηρεσίες ή εφαρμογές σε σύμπλεγμα στο γονικό διαμέρισμα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης των πόρων αυτών στον Windows Server 2008 R2: Δεν συνιστούμε την εκτέλεση οποιωνδήποτε πρόσθετων υπηρεσιών ή εφαρμογών στο γονικό διαμέρισμα για διακομιστές Hyper-V.
 1. Χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείρισης ανακατεύθυνσης συμπλεγμάτων (CluAdmin.msc), εκτελέστε μια Γρήγορη μετεγκατάσταση για να μετακινηθούν όλες οι εικονικές μηχανές σε ένα υποσύνολο κόμβων. Καταργήστε το άλλο υποσύνολο των κόμβων, το οποίο δεν φιλοξενεί καμία εικονική μηχανή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στους κόμβους στη Διαχείριση ανακατεύθυνσης συμπλέγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες Μετακίνησης (Move Actions) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Evict). Το μέγεθος του υποσυνόλου θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι εικονικές μηχανές που φιλοξενούνται από το υποσύνολο να μπορούν να αποθηκευτούν στους υπόλοιπους κόμβους, οι οποίοι εκτελούν ακόμα Windows Server 2008. Για παράδειγμα, σε ένα σύμπλεγμα με τέσσερις κόμβους, καταργήστε δύο κόμβους, έτσι ώστε οι εναπομείναντες κόμβοι να μπορούν να διατηρήσουν τις εικονικές μηχανές οι οποίες φιλοξενούνταν από την πρώτη ομάδα κόμβων. Βεβαιωθείτε ότι οι κόμβοι που έχουν καταργηθεί έχουν μάσκα από τον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης του αρχικού συμπλέγματος.
 2. Εκτελέστε μια καθαρή εγκατάσταση του Windows Server 2008 R2 στο καταργημένο υποσύνολο κόμβων και μετά ενεργοποιήστε το ρόλο Hyper-V και τη δυνατότητα συμπλέγματος ανακατεύθυνσης.

  Σημαντικό Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης, οπότε η καθαρή εγκατάσταση είναι απαραίτητη.
 3. Δημιουργήστε ένα νέο σύμπλεγμα με τους κατηργημένους κόμβους και μετά εκτελέστε όλες τις δοκιμές του Οδηγού επικύρωσης ρυθμίσεων. Εάν εφαρμόζεται, ενεργοποιήστε το Cluster Shared Volumes (CSV) στο σύμπλεγμα Windows Server 2008 R2 και δημιουργήστε μερικούς δίσκους CSV.
 4. Προετοιμάστε τις εικονικές μηχανές του αρχικού συμπλέγματος για αναβάθμιση. Εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με την κατάσταση της εικονικής μηχανής:
  • Εάν η εικονική μηχανή είναι σε κατάσταση Εκτέλεσης (Running), χρησιμοποιήστε το Hyper-V Manager για να τερματίσετε την εικονική μηχανή.
  • Εάν η εικονική μηχανή είναι σε Αποθηκευμένη (Saved) κατάσταση, χρησιμοποιήστε το Hyper-V Manager για να ξεκινήσετε από την αποθηκευμένη κατάσταση και μετά τερματίστε την εικονική μηχανή. Δεν υποστηρίζονται αποθηκευμένες καταστάσεις κατά την αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστή σε Windows Server 2008 R2.
  • Εάν η εικονική μηχανή έχει ένα ηλεκτρονικό στιγμιότυπο το οποίο χρειάζεστε, τότε εφαρμόστε το σχετικό στιγμιότυπο και μετά τερματίστε τις εικονικές μηχανές.
 5. Ακολουθήστε ένα από τα εξής βήματα για να προετοιμάσετε την εικονική μηχανή σας για αναβάθμιση:

  Σημαντικό Εάν μετακινείτε εικονικές μηχανές σε δίσκο CSV, τότε ακολουθήστε τα συγκεκριμένα βήματα στην ενότητα "Μετεγκατάσταση μιας εικονικής μηχανής από δίσκο μη-CSV σε δίσκο CSV" παρακάτω στο άρθρο αυτό.
  1. Εξαγωγή των εικονικών μηχανών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χώρο αποθήκευσης SAN για το σύμπλεγμα του Windows Server 2008 R2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξαγωγή ρύθμισης μόνο. Εξαγωγή της εικονικής μηχανής από τον Hyper-V Manager του Windows Server 2008 επιλέγοντας Εξαγωγή (Export) από το μενού Ενέργεια (Action). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Εξαγωγή της ρύθμισης παραμέτρων εικονικής μηχανής.
  2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας εικονικών μηχανών χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της επιλογής σας.
 6. Ανοίξτε τη Διαχείριση συμπλέγματος ανακατεύθυνσης στο αρχικό σύμπλεγμα και στη συνέχεια θέστε τους πόρους ρύθμισης παραμέτρων της εικονικής μηχανής Εκτός σύνδεσης.
 7. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χώρο αποθήκευσης για το νέο σύμπλεγμα, χρησιμοποιήστε μάσκα για το αρχικό σύμπλεγμα και μετά διαθέστε το στο νέο σύμπλεγμα (του Windows Server 2008 R2 ).
 8. Ανάλογα με το τι κάνατε στο βήμα 5, ακολουθήστε ένα από τα βήματα αυτά για να μετακινήσετε τις εικονικές μηχανές στο νέο σύμπλεγμα του Windows Server 2008 R2.

  Σημαντικό Εάν μετακινείτε τις εικονικές σας μηχανές σε δίσκο CSV, τότε ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Μετεγκατάσταση μιας εικονικής μηχανής από δίσκο μη-CSV σε δίσκο CSV".
  1. Εάν χρησιμοποιήσατε το βήμα 5a για να εξαγάγετε τις εικονικές μηχανές παραπάνω, τότε εισάγετε τις εικονικές μηχανές ξανά στους κόμβους των συμπλεγμάτων. Για να εισαγάγετε τις εικονικές μηχανές, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Εξαγωγή και εισαγωγή εικονικών μηχανών σε περιβάλλον συμπλεγμάτων".
  2. Εάν χρησιμοποιήσετε το βήμα 5b για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικονικών μηχανών, τότε χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να επαναφέρετε την εικονική μηχανή στο δίσκο του συμπλέγματος.
 9. Για καθεμία από τις εικονικές μηχανές οι οποίες βρίσκονται τώρα σε αυτό το σύμπλεγμα του Windows Server 2008 R2, ενημερώστε τις Υπηρεσίες ενοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το παράθυρο Σύνδεση εικονικής μηχανής (Virtual Machine Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δίσκου εγκατάστασης υπηρεσιών ενοποίησης (Insert Integration Services Setup Disk) στο μενού Ενέργεια (Action).

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2008 R2, οι Υπηρεσίες ενοποίησης για Windows Vista και Windows Server 2008 θα εμφανίζονται στα Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) ως "KB955484".
 10. Όταν όλες οι εικονικές μηχανές εκτελούνται στο σύμπλεγμα του Windows Server 2008 R2 και έχει δοκιμαστεί και επαληθευτεί η πλήρης λειτουργία όλων, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση ανακατεύθυνσης συμπλεγμάτων για να καταργήσετε το παλιό σύμπλεγμα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο σύμπλεγμα στη Διαχείριση ανακατεύθυνσης συμπλεγμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ενέργειες (More Actions) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπλεγμα καταστροφής (Destroy Cluster).
 11. Για τους υπόλοιπους κόμβους που βρίσκονταν στο παλιό σύμπλεγμα, εκτελέστε μια καθαρή εγκατάσταση του Windows Server 2008 R2 και μετά ενεργοποιήστε το ρόλο Hyper-V και τη Διαχείριση ανακατεύθυνσης συμπλεγμάτων αν είναι απαραίτητο. Συνδέστε τους κόμβους αυτούς στο νέο σύμπλεγμα.

Πραγματοποιήστε μετεγκατάσταση μιας εικονικής μηχανής από ένα δίσκο μη-CSV σε δίσκο CSV

 1. Εξαγωγή των εικονικών μηχανών. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές, ανάλογα με το πόσο έλεγχο θέλετε να έχετε πάνω στην τοποθεσία της αποθήκευσης των εικονικών σκληρών δίσκων σας:
  1. Εάν θέλετε ο Hyper-V Manager να μετακινήσει τους εικονικούς σκληρούς δίσκους μαζί με τις ρυθμίσεις των εικονικών μηχανών, επιλέξτε Εξαγωγή (Export) από το μενού Ενέργεια (Action) στον Hyper-V Manager και μετά προσδιορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε την εικονική μηχανή. Εάν εκτελείτε Windows Server 2008 Hyper-V, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εξαγωγή μόνο των ρυθμίσεων παραμέτρων της εικονικής μηχανής (Export only the virtual machine configuration).
  2. Εάν θέλετε πλήρη έλεγχο πάνω στην τοποθεσία των εικονικών σκληρών δίσκων κατά τη μετεγκατάσταση, τότε εξαγάγετε την εικονική μηχανή στο φάκελο CSV επιλέγοντας Εξαγωγή (Export) στο μενού Ενέργεια (Action) στον Hyper-V Manager. Επιλέξτε Εξαγωγή μόνο των ρυθμίσεων παραμέτρων της εικονικής μηχανής (Export only the virtual machine configuration).
 2. Από τη Διαχείριση εικονικής μηχανής, διαγράψτε την εικονική μηχανή.
 3. Για να προσθέσετε το χώρο αποθήκευσης στην ομάδα "Διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης", επιλέξτε τον κόμβο Αποθήκευση (Storage) στο αριστερό παράθυρο πλοήγησης και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χώρου αποθήκευσης (Add Storage). Για να κάνετε ένα δίσκο Cluster Shared Volume, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Cluster Shared Volumes από τη σελίδα Επισκόπηση (Overview) του Συμπλέγματος ανακατεύθυνσης, επιλέξτε τον κόμβο Cluster Shared Volumes στο αριστερό πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Προσθήκη χώρου αποθήκευσης (Add Storage) και μετά προσδιορίστε ένα δίσκο. Ο δίσκος αυτός θα προστεθεί στην ομάδα Cluster Shared Volumes group και θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος για την ομάδα αυτή, όπως C:\ClusterStorage\Volume4.
 4. Εάν χρησιμοποιήσατε το βήμα 1b για να εξαγάγετε την εικονική μηχανή σας, τότε ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Εξαγωγή και εισαγωγή εικονικών μηχανών σε περιβάλλον συμπλεγμάτων". Διαφορετικά, εισαγάγετε την εικονική μηχανή χρησιμοποιώντας την Εισαγωγή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο Hyper-V Manager.
 5. Από τη Διαχείριση ανακατεύθυνσης συμπλεγμάτων, κάντε την εικονική μηχανή άμεσα διαθέσιμη

Εξαγωγή και εισαγωγή εικονικών μηχανών σε περιβάλλον συμπλεγμάτων

Γα να εξαγάγετε εικονικές μηχανές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν πραγματοποιήσετε εξαγωγή μόνο των ρυθμίσεων παραμέτρων των εικονικών μηχανών, τότε εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών GetAssociatedVHDLocations για να λάβετε μια λίστα αρχείων στιγμιότυπου .avhd και τα αρχεία .vhd που συσχετίζονται με την εικονική μηχανή. Για να αποκτήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:NameOfVM
  Για παράδειγμα, εκτελέστε τα εξής:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Το αποτέλεσμα θα είναι ως εξής:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhdΠρώην διαδρομή πόρου = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Αντιγράψτε τα αρχεία .avhd, τα οποία παραθέτονται κάτω από το “ChildPaths” στα αποτελέσματα της δέσμης ενεργειών, στον ίδιο φάκελο με τον φάκελο .vhd που προσδιορίζεται κάτω από το ”ParentPath” στα αποτελέσματα.
Για να εισαγάγετε εικονικές μηχανές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αποκτήστε τη δέσμη ενεργειών importVM από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Εισαγάγετε την εικονική μηχανή περνώντας τη Διαδρομή εξαγωγής (Export Path) η οποία προσδιορίζεται μετά την Εξαγωγή (Export) στο μενού Ενέργεια (Action). Προσδιορίστε το αποτέλεσμα της Πρώην διαδρομής πόρου που εμφανίζεται στο βήμα 1 της διαδικασίας εξαγωγής ως παραμέτρους εισόδου στη δέσμη ενεργειών importVM. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το αποτέλεσμα της Πρώην διαδρομής πόρων είναι:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Εάν πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση από περιβάλλον μη-CSV σε περιβάλλον μη-CSV, αντικαταστήστε το “K” με το νέο γράμμα μονάδας δίσκου που έχει αντιστοιχιστεί στο χώρο αποθήκευσης ο οποίος έχει μονταριστεί στο νέο σύμπλεγμα. Εάν ο τόμος έχει μονταριστεί ως “K:” και τώρα είναι μονταρισμένος ως“Z:”,τότε η διαδρομή πόρου γίνεται:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Εάν πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση από περιβάλλον μη-CSV σε περιβάλλον CSV, τότε αντικαταστήστε το “K:\” με “C:\ClusterStorage\Volume4 " έτσι ώστε οι Διαδρομές πόρων να γίνουν οι εξής:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Στο παράδειγμα αυτό, μετά την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών, θα πρέπει να δείτε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8 Πνευματικά δικαιώματα (C) Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.Διαδρομές πόρων C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhdΣε εξέλιξη... 10% ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε
  Σημείωση Οι Πρώην διαδρομές πόρων πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το εξής:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957256 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/17/2011 10:55:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbhyperv kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB957256
Σχόλια
tml>