Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 9ης Σεπτεμβρίου 2008

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC).

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Windows Server Update Services (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)
 • Το εργαλείο Extended Security Update Inventory
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες

Εντοπισμός και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update, το Office Update και το Mactopia

Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 09.09.08 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web. Οι εξαιρέσεις περιγράφονται στην ενότητα κάθε τοποθεσίας στο Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.

Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται.
Windows Update
Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
Αν κάνετε χρήση του Microsoft Update, μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2008.Γενικές εξαιρέσειςΤο Microsoft Update δεν υποστηρίζει τα εξής:
 • Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 ή Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 ή Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1 (SP1), Visual FoxPro 9.0 SP1 ή Visual FoxPro 9.0 SP2 όταν είναι εγκατεστημένο σε Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI+
 • Τα στοιχεία του Office 2000
 • Στοιχεία Macintosh
 • MSN Messenger ή Windows Live Messenger
Ειδικές εξαιρέσεις Δεν υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.
Office Update
Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Το σύστημα Office 2007
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Office Update δεν υποστηρίζει στοιχεία του Office 2007 αν έχουν εγκατασταθεί σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows Vista και Windows Server 2008. Πρέπει να γίνει χρήση του Microsoft Update.
 • Το Office Update δεν υποστηρίζει προϊόντα Macintosh.
Mactopia
Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Office 2001 για Mac
 • Microsoft Office 2004 για Mac
 • Microsoft Office X για Mac
 • Microsoft Office 2008 για Mac

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας μέσω του Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 2.1

Μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2008, εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1.

Σημείωση Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 έχει κυκλοφορήσει και υποστηρίζει πλήρως σαρώσεις αξιολόγησης ασφαλείας και ευπαθειών στα Windows Vista και Windows Server 2008.

Γενικές εξαιρέσεις Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 δεν υποστηρίζει τα εξής:
 • Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 ή Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 ή Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP1 ή Visual FoxPro 9.0 SP2 όταν είναι εγκατεστημένο σε Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI+
 • Τα στοιχεία του Office 2000
 • Στοιχεία Macintosh
 • Microsoft Works 8, όταν χρησιμοποιείτε σάρωση χωρίς σύνδεση
  Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σάρωση χωρίς σύνδεση και με σύνδεση", παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.
 • MSN Messenger ή Windows Live Messenger
 • Εργαλείο MBSA έκδοσης 1.2.1 και εργαλείο MBSA έκδοσης 2.0.1
  Σημείωση Δεν υποστηρίζονται πλέον.
Ειδικές εξαιρέσεις Δεν υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.Σάρωση χωρίς σύνδεση και με σύνδεση
 • Σάρωση με σύνδεση
  Το σύστημα στο οποίο εκτελείται σάρωση μέσω του MBSA 2.1 είναι συνδεδεμένο στο Microsoft Update. Αυτό εμφανίζεται στην ολοκληρωμένη αναφορά σάρωσης.
 • Σάρωση χωρίς σύνδεση
  Το σύστημα στο οποίο εκτελείται σάρωση μέσω του MBSA 2.1 είναι διαχειριζόμενο από το WSUS ή βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς σύνδεση που εξαναγκάζει το σύστημα να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο WSUSSCN2.CAB χωρίς σύνδεση.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 09.09.08 αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • WSUS 3.0
 • WSUS 3.0 SP1
Γενικές εξαιρέσειςΤο SUS δεν υποστηρίζει τα εξής:
 • Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 ή Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 ή Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP1 ή Visual FoxPro 9.0 SP2 όταν είναι εγκατεστημένο σε Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI+
 • Τα στοιχεία του Office 2000
 • Στοιχεία Macintosh
 • MSN Messenger ή Windows Live Messenger
Ειδικές εξαιρέσεις Δεν υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες SMS 2.0, SMS 2003 ή SCCM 2007

Μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 09.09.08 αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία:
 • Systems Management Server (SMS) 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων του SUS
 • Systems Management Server (SMS) 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων του SUS
 • Systems Management Server (SMS) 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)
 • System Center Configuration Manager (SCCM) 2007
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 3 (SP3) υποστηρίζει, και είναι απαραίτητο για τη δυνατότητα διαχείρισης των Windows Vista και Windows Server 2008.
 • Το SMS 2003 μαζί με τα ITMU και SCCM 2007 δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003
  • Digital Image Suite 2006
  • SQL 7.0 ή Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
  • Report Viewer 2005 ή Report Viewer 2008
  • Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP1 ή Visual FoxPro 9.0 SP2 όταν είναι εγκατεστημένο σε Windows 2000 SP4
  • Platform SDK: GDI+
  • Τα στοιχεία του Office 2000
  • Στοιχεία Macintosh
  • MSN Messenger ή Windows Live Messenger
 • Το SMS με το πακέτο δυνατοτήτων SUS Feature Pack δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Forefront Client Security 1.0 όταν είναι εγκατεστημένο σε Windows 2000 SP4
  • Report Viewer 2005 ή Report Viewer 2008
  • Visual FoxPro 9.0 SP1 και Visual FoxPro 9.0 SP2 όταν είναι εγκατεστημένο σε Windows 2000 SP4
  • Το .NET Framework 2.0 και το .NET Framework 2.0 SP1 όταν είναι εγκατεστημένο σε Windows 2000 SP4
  • Windows Media Player 11
  • Digital Image Suite 2006
  • Microsoft Data Engine(MSDE) 1.0
  • SQL Server 2005
  • SQL Server 2008
  • Visual Studio 2008
  • Exchange 2007
  • Microsoft Works 8
  • Το σύστημα Office 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Όλες οι εκδόσεις των Windows ή του SQL Server που βασίζονται σε τεχνολογία x64
  • Όλες οι εκδόσεις των Windows ή του SQL Server που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
 • Το πακέτο δυνατοτήτων SUS για SMS, το SMS ITMU και το SCCM δεν υποστηρίζουν προϊόντα Macintosh.
Ειδικές εξαιρέσειςΔεν υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις αυτόν το μήνα.

Σημείωση Το πακέτο δυνατοτήτων SUS για SMS απαιτεί το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool για να εντοπίσει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Σύνοψη των οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.

Σημείωση Προκειμένου να απλοποιηθεί αυτός ο πίνακας, δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που αναγράφονται κάτω από την επικεφαλίδα "Γενικές εξαιρέσεις" για κάθε τεχνολογία εντοπισμού και ανάπτυξης.

Για παράδειγμα, η στήλη Πακέτο δυνατοτήτων SUS για το SMS αυτού του πίνακα πιθανό να περιλαμβάνει ένα "Ναι." Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας αναφέρει πως επηρεάζεται ένα στοιχείο των Windows Vista. Στο παρελθόν, θα είχαμε αναφέρει στον πίνακα ότι το πακέτο δυνατοτήτων SUS του SMS υποστήριζε μόνο εν μέρει την ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης, επειδή το πακέτο δυνατοτήτων του SMS SUS δεν υποστηρίζει στοιχεία των Windows Vista. Πλέον, δεν αναφέρουμε αυτή την ειδική εξαίρεση στον πίνακα, καθώς η εξαίρεση αναφέρεται πάντα ως γενική εξαίρεση.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίοΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.1WSUS 2.0 και WSUS 3.0Πακέτο δυνατοτήτων SUS για το SMSΕργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSystem Center Configuration Manager 2007
Εντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξη
954593MS08-052GDI+ΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
954156MS08-053Windows Media EncoderΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
954154MS08-054Windows Media PlayerΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
955047MS08-055OfficeΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι

Δημοσιευμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Δεν κυκλοφόρησαν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

Προτείνουμε στους διαχειριστές συστημάτων να λαμβάνουν τακτικά τη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 10.09.08 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Υπάρχει κάτι άλλο που θα έπρεπε να γνωρίζω για το εργαλείο MBSA;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υποστηρίζει το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft TechNet: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το SMS ή το System Center Configuration Manager για να διαπιστώσω αν οι ενημερωμένες εκδόσεις είναι απαραίτητες;

Ναι. Το SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS και το SMS 2003 μαζί με το με το SUSFP χρησιμοποιούν για εντοπισμό το εργαλείο MBSA έκδοσης 1.2.1 . Κατά συνέπεια, το SMS 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS και το SMS 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS έχουν περιορισμούς παρόμοιους με το εργαλείο MBSA έκδοσης 1.2.1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Το πακέτο δυνατοτήτων SUS μαζί με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του πακέτου δυνατοτήτων SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
306460Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Τόσο το SMS 2.0 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS όσο και το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Το System Center Configuration Manager 2007 χρησιμοποιεί το WSUS 3.0 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Επομένως, το System Center Configuration Manager 2007 υποστηρίζει ακριβώς ό,τι υποστηρίζει και το WSUS 3.0.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957486 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 10:51:40 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X για Mac Standard Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB957486
Σχόλια