Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συμβάν σφάλματος 2014 ταυτότητες και 2004 και άλλα συμβάντα σφάλματος ενδέχεται να καταγραφεί όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια αναπαραγωγή σε ένα διακομιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 R2, που έχει εγκατασταθεί DFSR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:957555
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει δύο προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σε έναν διακομιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 R2, όταν εκτελείτε μια αναπαραγωγή του συστήματος κατανεμημένων αρχείων (DFS) σε έναν ή περισσότερους κόμβους.
Συμπτώματα

Θέμα 1

Σε ένα διακομιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 R2 με Distributed File System αναπαραγωγής (DFSR) εγκατεστημένο, μια αναπαραγωγή ενδέχεται να αποτύχει κατά την εκτέλεση της αναπαραγωγής σε έναν ή περισσότερους κόμβους. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, λαμβάνετε το ακόλουθο συμβάν σφάλματος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:

Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: DFSR
Κατηγορία συμβάντος: καμία
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 2104
Ημερομηνία:Ημερομηνία
Ώρα:Ώρα
Χρήστης: δ/Υ
Computer:computerName
Περιγραφή: Η αναπαραγωγή DFS απέτυχε να ανακτήσει από σφάλμα εσωτερικής βάσης δεδομένων στον τόμοΓράμμα τόμου:. Διακόπηκε η αναπαραγωγή για όλους τους φακέλους έχει αναπαραχθεί σε αυτόν τον τόμο.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Σφάλμα: 9201 (πρόσβαση επιτράπηκε στη βάση δεδομένων (-1032))
τόμος:GUID τόμου
Database:Τόμος γράμμα\System Information\DFSR τόμου

Πρόβλημα 2

Σε ένα διακομιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 R2 με Distributed File System αναπαραγωγής (DFSR) εγκατεστημένο, μια αναπαραγωγή ενδέχεται να αποτύχει κατά την εκτέλεση της αναπαραγωγής σε έναν ή περισσότερους κόμβους. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, λαμβάνετε τα ακόλουθα συμβάντα σφάλματος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Συμβάν σφάλματος 1

Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: DFSR
Κατηγορία συμβάντος: καμία
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 2104
Ημερομηνία:Ημερομηνία
Ώρα:Ώρα
Χρήστης: δ/Υ
Computer:computerName
Περιγραφή: Η αναπαραγωγή DFS απέτυχε να ανακτήσει από σφάλμα εσωτερικής βάσης δεδομένων στον τόμοΓράμμα τόμου:. Διακόπηκε η αναπαραγωγή για όλους τους φακέλους έχει αναπαραχθεί σε αυτόν τον τόμο.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Σφάλμα: 9204 (Ο τόμος που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων είναι ελεύθερος χώρος (-1808))
τόμος:GUID τόμου
Database:Τόμος γράμμα\System Information\DFSR τόμου

Συμβάν σφάλματος 2

Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: DFSR
Κατηγορία συμβάντος: καμία
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 2004
Ημερομηνία:Ημερομηνία
Ώρα:Ώρα
Χρήστης: δ/Υ
Computer:computerName
Περιγραφή: Η αναπαραγωγή DFS διακοπή της υπηρεσίας αναπαραγωγής στον τόμοΤόμος γράμμα:. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει, επειδή ο δίσκος είναι πλήρης, ο δίσκος έχει αποτύχει ή έχει συμπληρωθεί το όριο. Αυτό μπορεί επίσης να προκύψει, εάν η υπηρεσία αναπαραγωγής DFS αντιμετώπισε σφάλματα κατά το στάδιο αρχείων για έναν αναπαραγόμενο φάκελο σε αυτόν τον τόμο.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Σφάλμα: 9014 (σφάλμα βάσης δεδομένων)
τόμος:Τόμος GUID

Συμβάν σφάλματος 3

Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: DFSR
Κατηγορία συμβάντος: καμία
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 439
Ημερομηνία:Ημερομηνία
Ώρα:Ώρα
Χρήστης: δ/Υ
Computer:computerName
Περιγραφή: Ένταση \\.\D:\System Dfsr (3748)
Information\DFSR\database_98F4_7E20_F47E_134\dfsr.DB: Δεν είναι δυνατή Η εγγραφή σκιασμένο κεφαλίδα για το αρχείο \\. \Τόμος γράμμα: \System Information\DFSR\database_98F4_7E20_F47E_134\tmp.edb τόμου. Σφάλμα-1808.

Συμβάν σφάλματος 4

Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: DFSR
Κατηγορία συμβάντος: καμία
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 454
Ημερομηνία:Ημερομηνία
Ώρα:Ώρα
Χρήστης: δ/Υ
Computer:computerName
Μήνυμα: Dfsr (3748) \\. \Γράμμα τόμου: \System Volume Information\DFSR\database_98F4_7E20_F47E_134\dfsr.db: αποκατάσταση/Επαναφορά βάσης δεδομένων απέτυχε με μη αναμενόμενο σφάλμα-566.

Αιτία

Η αιτία του προβλήματος 1

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ο λογαριασμός τοπικού συστήματος (NT AUTHORITY\System) δεν έχει εκχωρηθεί δικαιώματα πλήρους ελέγχου για το φάκελο πληροφοριών τόμου συστήματος στον τοΓράμμα τόμουένταση ή των δευτερευόντων φακέλων αυτού του φακέλου.

Η αιτία του προβλήματος 2

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν τον τόμο ή τους τόμους σε ποιο σφάλμα 2104 αναγνωριστικά συμβάντων και το 2004 αναφέρονται οι εξαντλήθηκε ο χώρος στο δίσκο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Ανάλυση για θέμα 1

Εκχώρηση δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου για το λογαριασμό System για το φάκελο πληροφοριών τόμου συστήματος και τους δευτερεύοντες φακέλους. Στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 R2.

Ανάλυση για θέμα 2

Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο σε τόμους που αναφέρονται στο συμβάν Error 2104 ταυτότητες και 2004. Αφού ελευθερώσετε χώρο σε αυτούς τους τόμους, DFSR θα ελέγξει αυτόματα το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο χωρίς τα πρόσθετα μέτρα. Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας ή κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή. Event IDs 2106 and 2002 are logged when the database has successfully recovered.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957555 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/25/2010 14:53:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition

  • kbtshoot kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB957555 KbMtel
Σχόλια