Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης του Windows SharePoint Services 3.0 (Sts.msp): 28 Οκτωβρίου 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:957691
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα θέματα των Windows SharePoint Services 3.0 που επιδιορθώνονται στο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows SharePoint Services 3.0 που κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου 2008.
Το άρθρο αυτό περιγράφει τα ακόλουθα θέματα σχετικά με το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων:
 • Τα ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • Τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • Αν θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • Αν το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων αντικαθίσταται από άλλα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • Αν θα πρέπει να κάνετε αλλαγές μητρώου.
 • Τα αρχεία που περιέχει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση διορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα:
 • 958008Δεν έχει τηρηθεί ρύθμισης ασφαλείας, όταν εμφανίζονται περισσότερα από ένα Τμήμα Web προβολής λίστας στην ίδια σελίδα σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0
 • 958577Μήνυμα λάθους όταν επισκέπτεστε έναν υποφάκελο σε μια λίστα του Windows SharePoint Services 3.0 που περιέχει περισσότερους από 2.000 στοιχεία λίστας με μη κληρονομεί δικαιώματα: "#RENDER ΑΠΈΤΥΧΕ"
 • 958578Το κουμπί "Έλεγχος ονομάτων" δεν λειτουργεί όπως αναμένεται μετά μπορείτε να ορίσετε ένα φίλτρο LDAP "Peoplepicker searchadcustomfilter" σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0
 • 958579Μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση μιας ανάπτυξης περιεχομένου μιας συλλογής τοποθεσιών των Windows SharePoint Services 3.0 που έχει ένα πρότυπο προσαρμοσμένης τοποθεσίας: "Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή τοποθεσίας"
 • 958615Το ευρετήριο είναι κατεστραμμένο, όταν το διακομιστή ευρετηρίου SharePoint Server 2007 παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος ή επανεκκινείται ξαφνικά
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση διορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως σε κάποιο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
 • Σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων WSS 3.0, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο για στήλες αφού ορίσετε μοναδικά δικαιώματα σε περισσότερα από 1.000 στοιχεία.
 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  937203Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης του Windows SharePoint Services 3.0: 15 Μαΐου 2007
  Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία ιστολογίου και, στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δημοσίευση στην τοποθεσία. Όταν κάνετε κλικΣχόλια, έχετε εντοπίσει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε το σχόλιο.
 • Στο Windows SharePoint Services (WSS) 3.0, στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα (ειδικά έγγραφα του Microsoft Office Word) από υπολογιστές-πελάτες Macintosh σε έναν πίνακα συζητήσεων με δυνατότητα αλληλογραφίας. Όταν το κάνετε αυτό, τα συνημμένα που έχουν τηνmultipart/appledoubleΤύπος MIME απορρίπτονται. Το μήνυμα που προκύπτει στον πίνακα συζητήσεων έχει δεν υπάρχει συνημμένο.
 • Όταν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων WSS 3.0 από ορισμένες εφαρμογές, την επέκταση ονόματος αρχείου του αρχείου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι διαθέσιμη.
 • Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης της υποδομής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοstsadm -o εξαγωγής/εισαγωγήςεντολή διακίνησης δημοσιευμένες τοποθεσίες σε άλλες συλλογές τοποθεσιών.
 • Διακομιστές Microsoft Office SharePoint Server 2007 32-bit είναι ευάλωτα σε θέματα μνήμης του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών. Όταν αυτά τα ζητήματα προκύπτουν, τους διακομιστές είναι ασταθής και δεν είναι.
 • Μετεγκατάσταση μιας εφαρμογής Web από τον SharePoint Portal Server 2003 Microsoft Office SharePoint Server 2007. After the migration, you cannot view or edit a list that includes a calendar item. This issue occurs when the calendar item has lots of reoccurring tasks.
 • If you create a site from a saved template, you may be unable to check in a document when the name of a required custom column contains non-ASCII characters.
 • Generally, when a file is sent from one document library to another, all the columns in the source document library will be copied to the destination document library. However, a "Person or Group" column that has the "Allow multiple selections" option will not be copied.
 • You create many columns for a list to use. This causes more than one row ordinal to be generated. If one of the columns is a Multiple Value Lookup (MVL) column, old values for MVL are duplicated in alert e-mail messages.
 • Για ναBreakRoleInheritancefunction takes over four seconds to execute in a large list that contains more than 1 million top-level folders.
 • If folders in a document library have very similar names that contain the same prefix, incorrect e-mail alerts can be sent to users who have e-mail alert subscriptions. For example, the folder names may beA Test Folder IANDA Test Folder II.
 • When the size of the EventCache table becomes very large, SharePoint may stop responding. Therefore, you must have support methods to clear the old entries in the EventCache table.
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. There are more than 1,000 individual permission scopes in a list. A user has "Contributor" permissions to a sub folder. However, the user has no permissions in the "List" level. When the user opens the subfolder, theΝέαmenu and theUploadmenu will not be rendered. Therefore, the user cannot create or upload files to the folder.
 • When you try to add a Domain Local Group to a Farm Administration Group, you receive an error message that resembles the following:
  'DomainName\AccountName' is not a valid account for the Farm Administrators Group. Accounts for the Farm Administrators Group must be valid and cannot be a local machine group.
 • When you try to upload a document that already exists, and you do not click to select theAdd as a new version to existing filesoption, you may receive an error message that resembles the following:
  A file with the nameFileName> already exists. It was last modified by domain\user onDATETIME>.
  The issue is that you may find theDATETIME> on the error page is in Universal Time Coordinated (UTC), not in local time.
 • After you rename a folder in a document library, if you expand the folder tree, the subfolders disappear from the tree view.
 • One user uploads a document and adds some comments. Then, a second user clicksEdit Propertiesto add some text to the title of the document. In this case, the document history shows the modification and the versions correctly. However, the comments of the first user were added to the second user's comments field.
 • After you install the following security update, the "Welcome" e-mail messages contain an invalid hyperlink:
  934525Description of the security update for Windows SharePoint Services 3.0: October 9, 2007
  This hyperlink is to the relative URL of the home page of the SharePoint site.
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • User 1 uploads a document.
  • User 2 updates the document by using Microsoft Office Word.
  • User 3 opens theDocument Propertiesdialog box in WSS 3.0 and then changes the name of the document.
  In this scenario, the version history shows that user 3 used Word to make the modification..
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Έχετε μια τοποθεσία δημοσίευσης που έχει πολλές ετικέτες παραλλαγών. Η εφαρμογή Web επεκτείνεται σε μια δεύτερη εφαρμογή Web στη ζώνη Internet. Οι χρήστες σε διαφορετικές ζώνες να δημιουργήσετε περιεχόμενο στην τοποθεσία.

  Εάν η τοποθεσία τώρα αναπτύσσεται σε έναν άλλο χρησιμοποιώντας ανάπτυξης περιεχομένου, όλες οι σελίδες που δημιουργούνται από τη ζώνη Internet λαμβάνει μια διεύθυνση URL διάταξης σελίδας εσφαλμένη. Αυτό το θέμα οδηγεί σε προβλήματα με τις λειτουργίες αντιγραφής στο διακομιστή προορισμού και μερικές φορές να "το αρχείο δεν βρέθηκε" σφάλματα κατά την περιήγηση στην τοποθεσία.
 • Εάν χρησιμοποιείτεIAlertNotifyHandlerΓια να προσαρμόσετε τις ειδοποιήσεις, τοSPAlertHandlerParamsτο αντικείμενο περιέχει εσφαλμένα δεδομένα.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Όταν γίνεται αναφορά από τους υπολογιστές που εκτελούν τον SQL Server, χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο, συντάκτης WSS αναφέρει το εικονικό όνομα και όχι το φυσικό όνομα.
 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιήσεων ροής εργασίας του SharePoint δεν χρησιμοποιούν τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας μορφές.
 • If you visit a SharePoint site by using a URL that has an invalid character during an application pool recycle or during startup, the safe mode may not be initialized correctly in the application pool state for WSS. The SharePoint site cannot be browsed until the next application pool recycle or Internet Information Services is reset. The event viewer shows the following error message:

  Event Type: Error Event Source: Windows SharePoint Services 3 Event Category: (1734) Event ID: 6614 Date: 4/15/2008 Time: 5:14:38 PM User: N/A Computer: SERVERNAME Description: Safe mode did not start successfully. Illegal characters in path.

 • Even when Information Rights Management (IRM) is enabled on a document library, old versions of documents are not protected.
 • When you browse the Site Collection Administrators page, you may receive the following error message if the port for the Web application is 99:
  User Cannot be found.
 • You customize a SharePoint Web part page that has the<customaction></customaction>Στοιχείο. When you edit the page in SharePoint Designer, you may receive the following error message:
  Operation is not valid due to the current state of the object.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τοstsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPasswordcommand to update Microsoft Office SharePoint Server farm credentials, you may receive the following error message:
  There was an error encrypting or decrypting credentials.
 • When you break the item level permissions on more than 1,000 list items, the content query Web part on root Web application displays no items.
 • When a query is initiated from the Search.asmx SharePoint 2007 Web service, no results are returned if the site uses forms-based authentication (FBA).
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια άμεση επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το πρόβλημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, θα υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή του άρθρου της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base). Εάν δεν εμφανίζεται αυτή η ενότητα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για λάβετε την άμεση επιδιόρθωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή εάν είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνων της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ φόρμα "Λήψης επείγουσας επιδιόρθωσης είναι διαθέσιμες" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν τη γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις άμεσες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. This hotfix contains only the files that you must have to correct the issues that are listed in this article.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου άμεσης επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση του πακέτου άμεσης επιδιόρθωσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςστην καρτέλα με το στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

32-bit hotfix package

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΨΗΣ

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Wss-kb957691-fullfile-x86-glb.exe12.0.6331.500023,516,80819-Oct-200800: 20X86


Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Sts.mspΔεν εφαρμόζεται23,742,97618-Oct-200812: 22Δεν εφαρμόζεται
After the hotfix is installed, the global version of this hotfix has the file attributes, or a later version of the file attributes, that are listed in the following table:
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Atl80.dll8.0.50727.76296,25606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Atl80.dll8.0.50727.762114,68806-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Dbghelp.dll6.6.7.51,030,14420-Feb-200720:14X86
Dwdcw20.dll12.0.6300.5000441,86406-Δεκ-200717: 41X86
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82406-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265.53606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34406-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,63206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6318.5000472,10403-Ιουν-200814: 37Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6318.5000271,40003-Ιουν-200814: 37X86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6331.5000625,55216-Οκτ-20088: 52X86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016-Οκτ-20088: 52Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016-Οκτ-20088: 52X86
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6300.5000463,91213-Δεκ-200720: 55X86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6329.5000132,13627-Sep-20081: 11Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6331.50001,438,07216-Οκτ-20081: 53Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6309.5000193,63225-Mar-200814: 07Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.setupconfiguration.Intl.dll12.0.6300.50002,081,83213-Δεκ-200720: 55X86
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6300.5000197,70413-Δεκ-200720: 55X86
Msscntrs.dll12.0.6300.500091,65613-Δεκ-200720: 56Δεν εφαρμόζεται
Mssdmn.exe12.0.6318.5000282,65603-Ιουν-200814: 53Δεν εφαρμόζεται
Mssearch.exe12.0.6318.5000159,30403-Ιουν-200814: 53Δεν εφαρμόζεται
Mssph.dll12.0.6326.5000700,41604-Aug-200815: 23Δεν εφαρμόζεται
Mssrch.dll12.0.6327.50002,063,36014 Αυγούστου 20084: 09Δεν εφαρμόζεται
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86406-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68806-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Nlhtml.dll2008.603.6318.5000126,48803-Ιουν-200813: 57Δεν εφαρμόζεται
Offfilt.dll2008.603.6318.5000202,78403-Ιουν-200813: 57Δεν εφαρμόζεται
Offparser.dll12.0.6314.50001,078,85629 Απριλίου 200814: 05X86
Oisimg.dll12.0.6300.500026,15213-Δεκ-200720: 55X86
ONetNative.dll12.0.6300.5000356,92006-Δεκ-200713: 43X86
ONetUtil.dll12.0.6331.50001,981,29616-Οκτ-20080: 05X86
Owssvr.dll12.0.6331.50003,019,12016-Οκτ-20088: 52Δεν εφαρμόζεται
Owstimer.exe12.0.6318.500057,88803-Ιουν-200814: 37Δεν εφαρμόζεται
Prescan.exe12.0.6318.5000107,52003-Ιουν-200814: 37X86
Psconfig.exe12.0.6300.5000578,66413-Δεκ-200720: 55X86
Psconfigui.exe12.0.6300.5000824,42413-Δεκ-200720: 55X86
Query.dll12.0.6300.500084,48013-Δεκ-200720: 56Δεν εφαρμόζεται
Setup.exe12.0.6309.5000442,40827-Μαρ-200812: 21X86
Sigconfigdb.dllΔεν εφαρμόζεται9,04816-Οκτ-20088: 52X86
Sigsearchdb.dllΔεν εφαρμόζεται11,28022-Ιουλ-200817: 42Δεν εφαρμόζεται
Sigstore.dllΔεν εφαρμόζεται9,04016-Οκτ-20088: 52X86
Spwriter.exe12.0.6329.500037,41627-Sep-20081: 12Δεν εφαρμόζεται
Stsadm.exe12.0.6331.5000527,25616-Οκτ-20088: 52X86
Stsmmc.dll12.0.6300.500099,89613-Δεκ-200720: 55X86
Stssoap.dll12.0.6331.5000310,12816-Οκτ-20088: 52X86
Stswel.dll12.0.6331.50001,932,14416-Οκτ-20088: 52X86
Tquery.dll12.0.6331.50002,345,28816-Οκτ-20081: 53Δεν εφαρμόζεται
Wrapinst.exe12.0.6300.500054,31213-Δεκ-200720: 55X86
Wssadmin.exe12.0.6318.500018,52003-Ιουν-200814: 37Δεν εφαρμόζεται
Wsssetup.dll12.0.6309.50006,786,58427-Μαρ-200812: 21X86
Wsstracing.exe12.0.6300.500048,68013-Δεκ-200720: 55X86
Xmlfilter.dll2008.603.6318.5000105,49603-Ιουν-200813: 57Δεν εφαρμόζεται


πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων 64-bit

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΨΗΣ

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
WSS-kb957691-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6331.500026,731,89619-Οκτ-200805: 31X86


Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Sts.mspΔεν εφαρμόζεται26,960,38418-Οκτ-200818: 53Δεν εφαρμόζεται


Μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης, η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Atl80.dll8.0.50727.762113,15206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Dbghelp.dll6.6.7.51,319,93620-Φεβ-200720: 14X64
Dwdcw20.dll12.0.6300.50001,092,61606-Δεκ-200713: 48X64
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,32006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,28006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,79206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,27206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,10406-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,71206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,73606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,22406-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,91206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,40006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,73606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfcm80.dll8.0.50727.76265.53606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264,00006-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6318.5000472,10403-Ιουν-200814: 19Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6318.5000271,40003-Ιουν-200814: 19X86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6331.5000625,55216-Οκτ-200811: 19X86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016-Οκτ-200811: 19Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016-Οκτ-200811: 19X86
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6300.5000463,91213-Δεκ-2007ώρα 20: 30X86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6329.5000132,13627-Sep-20080: 22Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6331.50001,538,93616-Οκτ-20081: 55Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6309.5000193,63225-Mar-200813: 59Δεν εφαρμόζεται
Microsoft.SharePoint.setupconfiguration.Intl.dll12.0.6300.50002,081,83213-Δεκ-2007ώρα 20: 30X86
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6300.5000197,70413-Δεκ-2007ώρα 20: 30X86
Msscntrs.dll12.0.6300.5000438,28013-Δεκ-200720: 48Δεν εφαρμόζεται
Mssdmn.exe12.0.6318.5000797,72803-Ιουν-200814: 45Δεν εφαρμόζεται
Mssearch.exe12.0.6318.5000575,04803-Ιουν-200814: 45Δεν εφαρμόζεται
Mssph.dll12.0.6326.50001,950,20831-Ιουλ-200821: 35Δεν εφαρμόζεται
Mssrch.dll12.0.6327.50004,755,45614 Αυγούστου 20083: 12Δεν εφαρμόζεται
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37606-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67206-Δεκ-20079: 22Δεν εφαρμόζεται
Nlhtml.dll2008.603.6318.5000231,44803-Ιουν-200813: 56Δεν εφαρμόζεται
Offfilt.dll2008.603.6318.5000392,22403-Ιουν-200813: 56Δεν εφαρμόζεται
Offparser.dll12.0.6314.50001,670,72829 Απριλίου 200813: 49X64
Oisimg.dll12.0.6300.500037,92813-Δεκ-2007ώρα 20: 30X64
ONetNative.dll12.0.6300.5000954,93606-Δεκ-200713: 41X64
ONetUtil.dll12.0.6331.50003,386,22416-Οκτ-20082: 14X64
Owssvr.dll12.0.6331.50005,151,08816-Οκτ-200811: 19Δεν εφαρμόζεται
Owstimer.exe12.0.6318.500092,70403-Ιουν-200814: 19Δεν εφαρμόζεται
Prescan.exe12.0.6318.5000107,52003-Ιουν-200814: 19X86
Psconfig.exe12.0.6300.5000578,66413-Δεκ-2007ώρα 20: 30X86
Psconfigui.exe12.0.6300.5000824,42413-Δεκ-2007ώρα 20: 30X86
Query.dll12.0.6300.5000223,23213-Δεκ-200720: 48Δεν εφαρμόζεται
Setup.exe12.0.6309.5000442,40827-Μαρ-200812: 21X86
Sigconfigdb.dllΔεν εφαρμόζεται9,04816-Οκτ-20088: 52X86
Sigsearchdb.dllΔεν εφαρμόζεται11,28022-Ιουλ-200817: 42Δεν εφαρμόζεται
Sigstore.dllΔεν εφαρμόζεται9,04016-Οκτ-20088: 52X86
Spwriter.exe12.0.6329.500059,43227-Sep-20080: 23Δεν εφαρμόζεται
Stsadm.exe12.0.6331.5000527,25616-Οκτ-200811: 19X86
Stsmmc.dll12.0.6300.5000163,89613-Δεκ-2007ώρα 20: 30X64
Stssoap.dll12.0.6331.5000310,12816-Οκτ-200811: 19X86
Stswel.dll12.0.6331.50003,321,20016-Οκτ-200811: 19X64
Tquery.dll12.0.6331.50004,767,56016-Οκτ-20081: 55Δεν εφαρμόζεται
Wrapinst.exe12.0.6300.500054,31213-Δεκ-2007ώρα 20: 30X86
Wssadmin.exe12.0.6318.500018,52003-Ιουν-200814: 19Δεν εφαρμόζεται
Wsssetup.dll12.0.6309.50006,786,58427-Μαρ-200812: 21X86
Wsstracing.exe12.0.6300.500087,59213-Δεκ-2007ώρα 20: 30X64
Xmlfilter.dll2008.603.6318.5000207,38403-Ιουν-200813: 57Δεν εφαρμόζεται
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
MOSS SPS

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957691 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/25/2010 18:05:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB957691 KbMtel
Σχόλια