Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Silverlight: 20 Οκτωβρίου 2008

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια σημαντική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για το Microsoft Silverlight. Αυτή η σημαντική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει βελτιώσεις στην απόδοση, στην ασφάλεια και στη λειτουργικότητα. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις των εφαρμογών του Silverlight 1.0 για το Web.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διατίθεται από τις ακόλουθες πηγές.

Την τοποθεσία του Microsoft Silverlight στο Web

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Silverlight περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις μαζί με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Silverlight 2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Ενημερωμένη έκδοση της Microsoft

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη στους χρήστες του Microsoft Update και των λειτουργικών συστημάτων Windows. Αν έχετε εγκαταστήσει μια προηγούμενη έκδοση του Silverlight θα έχετε στη διάθεσή σας αυτόματα την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:
Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight (KB 957938)
Το Silverlight 2 διαθέτει έναν μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης. Από προεπιλογή, αυτός ο μηχανισμός είναι απενεργοποιημένος στο πακέτο Windows Server Update Services (WSUS).

Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να ελέγξετε για ενημερωμένες εκδόσεις:
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Silverlight, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να δείτε τις σημειώσεις έκδοσης του Silverlight, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957938 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/02/2014 18:41:09 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Silverlight 1.0 for Windows, Microsoft Silverlight 1.0 for Macintosh

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB957938
Σχόλια