Τρόπος εκτέλεσης του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων του Silverlight στο Silverlight 4

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων του Silverlight στο Microsoft Silverlight 4.
Περισσότερες πληροφορίες
Στο Microsoft Silverlight 3 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Silverlight, εκτελείτε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του Silverlight κάνοντας δεξιό κλικ σε περιεχόμενο του Silverlight και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Silverlight. Στο Silverlight 4, μπορείτε να εκτελέσετε απευθείας το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του Silverlight.

Για να εκτελέσετε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του Silverlight στο Silverlight 4, ακολουθήστε τη διαδικασία, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

Για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Windows, στη συνέχεια στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στο στοιχείο Microsoft Silverlight και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Silverlight.

Για λειτουργικά συστήματα Apple Macintosh

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Finder.
  2. Στο παράθυρο του Finder, κάντε κλικ στο στοιχείο Applications και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Microsoft Silverlight.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957939 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/04/2011 07:20:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Silverlight for Windows, Microsoft Silverlight for Macintosh

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB957939
Σχόλια