Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σφάλμα Windows Update 0x80070490

Περίληψη
Όταν χρησιμοποιείτε το Windows Update ή το Microsoft Update για την εγκατάσταση ενημερώσεων, ενδέχεται να παρουσιαστεί το σφάλμα 0x80070490, αν η δήλωση Συντήρησης βάσει στοιχείων (CBS) είναι κατεστραμμένη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Windows 8.1 ή Windows 8

Βήμα 1: Χρήση του Ελέγχου αρχείων συστήματος (System FIle Checker) για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων αρχείων των Windows

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλεγχος αρχείων συστήματος (System FIle Checker) για να επιδιορθώσετε κατεστραμμένα αρχεία των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα.
 2. Εκτελέστε την εντολή "sfc /scannow".
 3. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Έλεγχος αρχείων συστήματος (System File Checker), ανατρέξτε στο Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλεγχος αρχείων συστήματος (System File Checker) για να επιδιορθώσετε αρχεία συστήματος που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.

Βήμα 2: Χρήση του εργαλείου DISM

Αν το πρόβλημα επιμένει, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Συντήρηση και διαχείριση ειδώλων ανάπτυξης (DISM, Deployment Image Servicing and Management) για την επιδιόρθωση σφαλμάτων αλλοίωσης του Windows Update. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα.
 2. Εκτελέστε την εντολή "DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth".
  Σημαντικό Όταν εκτελείτε αυτή την εντολή, το DISM χρησιμοποιεί το Windows Update για την παροχή των απαιτούμενων αρχείων για τη διόρθωση των αλλοιώσεων. Ωστόσο, αν το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε μια εκτελούμενη εγκατάσταση των Windows ως πηγή επιδιόρθωσης ή χρησιμοποιήστε έναν διπλανό φάκελο των Windows από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή από ένα αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης, όπως το DVD των Windows, ως πηγή των αρχείων. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Σημείωση Αντικαταστήστε το σύμβολο κράτησης θέσης C:\RepairSource\Windows με την τοποθεσία της πηγής επιδιόρθωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου DISM για την επιδιόρθωση των Windows, ανατρέξτε στο άρθρο Επιδιόρθωση ενός ειδώλου των Windows.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το εργαλείο, ανατρέξτε στο άρθρο Διόρθωση σφαλμάτων αλλοίωσης των Windows με το εργαλείο DISM ή το εργαλείο ανάλυσης ετοιμότητας του συστήματος για ενημερώσεις (System Update Readiness tool) .

για Windows 7 ή Windows Vista

Βήμα 1: Χρήση του Ελέγχου αρχείων συστήματος (System FIle Checker) για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων αρχείων των Windows

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλεγχος αρχείων συστήματος (System FIle Checker) για να επιδιορθώσετε κατεστραμμένα αρχεία των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα.
 2. Εκτελέστε την εντολή "sfc /scannow".
 3. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Έλεγχος αρχείων συστήματος (System File Checker), ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση του εργαλείου Έλεγχος αρχείων συστήματος (System File Checker) για την επιδιόρθωση αρχείων συστήματος που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.

Βήμα 2: Εκτελέστε το εργαλείο ανάλυσης ετοιμότητας του συστήματος για ενημερώσεις (System Update Readiness tool)

Αν το πρόβλημα επιμένει, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανάλυσης ετοιμότητας του συστήματος (System Update Readiness tool) για να επιδιορθώσετε σφάλματα αλλοίωσης των Windows.

Windows XP

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλεγχος αρχείων συστήματος (System File Checker) για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων φακέλων των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα.
 2. Εκτελέστε την εντολή "sfc /scannow".
 3. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Έλεγχος αρχείων συστήματος (System File Checker), ανατρέξτε στο άρθρο Περιγραφή του Ελέγχου αρχείων συστήματος (System File Checker, Sfx.exe) των Windows XP και των Windows Server 2003.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 958044 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/23/2015 14:57:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044
Σχόλια