Περιγραφή της ενημέρωσης του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-057. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Microsoft Office 2008 για Mac. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση
Η Ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.1.3 περιέχει πολλές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας επιβλαβή κώδικα.

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2008 για Mac 12.1.3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office 2008 για Mac

 • Η ασφάλεια βελτιώνεται. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει θέματα ευπάθειας στις εφαρμογές του Microsoft Office 2008 για Mac, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας επιβλαβή κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που παρατίθεται παραπάνω σε αυτό το έγγραφο.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα που προκαλεί την ξαφνική διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών του Office 2008 για Mac όταν ανοίγετε ή όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές του Office 2008 για Mac.
 • Η επίδοση γραφημάτων βελτιώνεται. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τα ακόλουθα ζητήματα επιδόσεων στα γραφήματα:
  • Βελτιώνει τις επιδόσεις των γραφημάτων που έχουν πολλαπλά σημεία δεδομένων.
  • Βελτιώνει τις επιδόσεις όταν δημιουργούνται γραφήματα γραμμών και διασποράς. Από προεπιλογή, τα νέα γραφήματα γραμμών και διασποράς θα χρησιμοποιούν απλούστερη μορφοποίηση.
 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία της εμφάνισης και της διάταξης γραφημάτων και εικόνων. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει τα ακόλουθα ζητήματα στα γραφήματα και τις εικόνες:
  • Οι γραμμές εκτυπώνονται με πάχος μίας στιγμής ακόμα και αν το πάχος της γραμμής είναι λιγότερο από μία στιγμή.
  • Είναι δύσκολο να αναπροσαρμοστεί το μέγεθος μιας γραμμής και να διατηρηθεί εντελώς ευθεία.
  • Οι αλλαγές γραμμών και οι παύλες μετακινούνται στο Microsoft PowerPoint 2008 για Mac αφού εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office 2008 για Mac.
  • Το PowerPoint 2008 για Mac κλείνει απροσδόκητα όταν προσπαθείτε να εφαρμόσετε χρώματα σε μια εικόνα που είναι ένθετη πολλές φορές σε ένα σχήμα.
  • Στο παράθυρο "Σειρά" του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση σειράς δεδομένων εμφανίζεται μια κενή συμβολοσειρά για μια σειρά χωρίς τίτλο σε ένα γράφημα. Σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, η σειρά χωρίς τίτλο σε ένα γράφημα αντικαθιστάται από τον τίτλο "<σειρά x>." Σε αυτόν τον τίτλο, το x είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για τον αριθμό της σειράς.
  • Οι τάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν κελιά που περιέχουν την τιμή "#N/A" κατά τον υπολογισμό.
  • Οι ετικέτες άξονα σε ορισμένα γραφήματα περικόπτονται.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει μια εικόνα PDF. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα στα έγγραφα του Office που περιέχουν εικόνες PDF. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν χάνονται ή μετακινούνται εικόνες κατά το άνοιγμα ενός εγγράφου σε έκδοση του Office που βασίζεται στα Windows.
 • Βελτιώνεται η σταθερότητα για τα έγγραφα που περιέχουν εικόνες PDF. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει το πρόβλημα που προκαλεί το απροσδόκητο κλείσιμο μιας εφαρμογής του Office 2008 για Mac, όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο που περιέχει εικόνα PDF.

Βελτιώσεις για το Microsoft Word 2008 για Mac

 • Βελτιώνεται η συμβατότητα με το EndNote. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν ξεκινάτε το Word με εγκατεστημένο το EndNote X1 και δεν είναι διαθέσιμα τα κουμπιά εργαλείων στη βασική γραμμή εργαλείων.
 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία με το AutoCorrect. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει το πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν αλλάζετε τη γλώσσα σε Γερμανική και, στη συνέχεια, πληκτρολογείτε στο Word και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Αυτή η εντολή δεν υπάρχει σε αυτήν την έκδοση του Microsoft Word.
 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία της εμφάνισης SmartArt, γραφημάτων και εικόνων. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη σκίαση αντικειμένων SmartArt, γραφημάτων και εικόνων όταν μεγαλώνετε το δεξιό περιθώριο.
 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία στη σχεδίαση πινάκων. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται έντονο το κείμενο στους πίνακες όταν προσθέτετε ή διαγράφετε γραμμές.
 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία για έγγραφα που έχουν ενσωματωμένα γραφικά. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα λόγω του οποίου τα ενσωματωμένα γραφικά αποθηκεύονται με λάθος στοίχιση σε μορφή HTML.

Βελτιώσεις για το Microsoft PowerPoint 2008 για Mac

 • Το PowerPoint δεν αλλάζει πια τη σήμανση ημερομηνίας και ώρας ενός αποθηκευμένου αρχείου. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που προκύπτει όταν το PowerPoint αλλάζει τη σήμανση ημερομηνίας και ώρας ενός αποθηκευμένου αρχείου, χρησιμοποιώντας την ημερομηνία και την ώρα του ανοίγματος του αρχείου. Αυτή η αλλαγή ισχύει για τα δυαδικά αρχεία .ppt, όχι για τα αρχεία OpenXML .pptx.
 • Βελτιώνεται η σταθερότητα όταν ανοίγετε παρουσιάσεις PowerPoint σε Mac OS X 10.5 (Leopard). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα των χρηστών Mac OS X v10.5 το οποίο προκαλεί απροσδόκητο κλείσιμο του PowerPoint 2008 όταν οι χρήστες ανοίγουν μία παρουσίαση.
 • Οι εικόνες που έχουν προστεθεί το PowerPoint από άλλες εφαρμογές, εμφανίζονται τώρα σωστά. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που προκύπτει όταν μια εικόνα, που αντιγράφεται ή σύρεται στο PowerPoint από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή από μια άλλη εφαρμογή εκτός των εφαρμογών της Microsoft, δεν εμφανίζεται και εμφανίζεται ένα URL αντί της πραγματικής εικόνας.

Βελτιώσεις για το Microsoft Excel 2008 για Mac

 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία στους υπολογισμούς. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα στους υπολογισμούς:
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν ο τύπος SUMIFS επιστρέφει ένα σφάλμα z #VALUE όταν αναφέρεται σε μεγάλο εύρος κελιών.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που προκύπτει όταν ο υπολογισμός με τον τύπο XIRR δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του υπολογισμού του Excel για Windows. Τα αποτελέσματα ενδέχεται επίσης να διαφέρουν σε αρχεία .xslx και αρχεία .xls.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται με Συγκεντρωτικούς πίνακες. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα:
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει το πρόβλημα που προκύπτει όταν τα βιβλία εργασίας του Excel ταξινομούν αυτόματα έναν συγκεντρωτικό πίνακα και στη συνέχεια το Excel κλείνει απροσδόκητα.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν επιλέγετε ένα κελί εκτός του εύρους ενός συγκεντρωτικού πίνακα από το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και στη συνέχεια το Excel κλείνει απροσδόκητα.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν αποθηκεύετε έγγραφα. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα όταν αποθηκεύετε έγγραφα:
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο εμποδίζει το Excel να ανοίξει ένα αποθηκευμένο αρχείο. Το αρχείο μπορεί να καταστραφεί αν διαγραφεί μια σειρά που περιέχει έναν τύπο πίνακα. Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε το αρχείο που έχει καταστραφεί:
   Το Excel δεν είναι δυνατό να ανοίξει αυτό το αρχείο. Το αρχείο μπορεί να έχει καταστραφεί ή να έχει αλλάξει η αρχική του μορφή.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα λόγω του οποίου εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποίηση όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel:
   Η μνήμη δεν επαρκεί (Not Enough Memory.)
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα ενός αρχείου .xslx που αποθηκεύεται από άλλο αρχείο .xslx.
 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν δημιουργείτε γραφήματα. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βοηθά στη βελτίωση των επιδόσεων όταν δημιουργείτε γραφήματα από ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων.

Βελτιώσεις για το Microsoft Entourage 2008 για Mac

 • Τα συμβάντα ημερολογίου δεν εμφανίζονται διπλά στο Outlook Web Access ή στο Outlook 2007. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί τη διπλή εμφάνιση των συμβάντων ημερολογίου στο Outlook Web Access ή στο Microsoft Office Outlook 2007. Αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν ένας συμμετέχοντας αποδέχεται μια αλλαγμένη και ενημερωμένη πρόσκληση σε σύσκεψη στο Entourage 2008 για Mac. Αυτή η επιδιόρθωση λύνει το πρόβλημα μόνο για τις συσκέψεις που έχουν δημιουργηθεί ή παραληφθεί πρόσφατα. Θα πρέπει να αδειάσετε τη μνήμη cache ώστε να συγχρονιστεί ξανά και να λυθεί το πρόβλημα και για παλιότερα συμβάντα.
 • Ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με ασφάλεια στο γραμματοκιβώτιό σας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Exchange Server 2007. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που προκύπτει όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με ασφάλεια στο γραμματοκιβώτιό σας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Exchange Server 2007, μετά την αναβάθμιση στην ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.1.2. Εμφανίζεται το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:
  Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ασφαλούς σύνδεσης με το mailbox_servername, επειδή το όνομα διακομιστή ή η διεύθυνση IP δεν συμφωνεί με το όνομα ή τη διεύθυνση IP στο πιστοποιητικό του διακομιστή. Εάν συνεχίσετε, οι πληροφορίες που θα προβάλλετε και θα στέλνετε θα είναι κρυπτογραφημένες, ωστόσο δεν θα είναι ασφαλείς.
 • Το κείμενο στην επικεφαλίδα του μηνύματος εμφανίζεται σωστά. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που προκύπτει όταν λαμβάνετε μηνύματα στα Ιαπωνικά σε Entourage 2008 για Mac και το κείμενο στην επικεφαλίδα του μηνύματος εμφανίζει μη έγκυρους χαρακτήρες στο Apple Mail.
 • Ο βοηθός ρύθμισης λογαριασμών Entourage έχει βελτιωθεί ώστε να χειρίζεται λειτουργίες SSL και Autodiscover για Public Folders. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει τα ακόλουθα προβλήματα του βοηθού ρύθμισης λογαριασμών Entourage:
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα πρόβλημα που προκύπτει όταν ο βοηθός ρύθμισης λογαριασμών συμπληρώνει το πεδίο Public Server χρησιμοποιώντας το εσωτερικό FQDN του Public Folder Server αντί της δημόσιας διεύθυνσης URL για Outlook Web Access. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL του Outlook Web Access για το όνομα του Public Server, ώστε να βοηθήσετε στη δημοσίευση των Public Folders για πρόσβαση μέσω του Internet.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει το πρόβλημα που προκύπτει όταν ο βοηθός ρύθμισης λογαριασμών απενεργοποιεί την επιλογή Secure Socket Layer (SSL) για τον διακομιστή LDAP κατά την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων του λογαριασμού. Η επιλογή SSL ενεργοποιείται μόνο για τον διακομιστή Exchange and Public Folder και όχι για τον διακομιστή LDAP. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την επεξεργασία των ρυθμίσεων του λογαριασμού με μη αυτόματο τρόπο και την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής για τον διακομιστή LDAP.

Προϋποθέσεις

Πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2008 για Mac 12.1.3, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί με Mac OS X 10.4.9 (Tiger) ή νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στην επιλογή About This Mac από το μενού Apple. Επιπλέον, πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.0 στον υπολογιστή πριν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.1.3. Για να επαληθεύσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.0 είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στο μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Applications.
 2. Ανοίξτε τον φάκελο Microsoft Office 2008 και στη συνέχεια ξεκινήστε οποιαδήποτε εφαρμογή του (για παράδειγμα το Word).
 3. Στο μενού Word κάντε κλικ στην επιλογή About Word.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου About Word, συγκρίνετε τον αριθμό έκδοσης δίπλα στο Latest Installed Update.

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.3.Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Οκτωβρίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένα αρχεία

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων που προσθέτει ή αλλάζει αυτή η ενημερωμένη έκδοση, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης και στη συνέχεια στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση αρχείων.

Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.1.3 είναι επίσης διαθέσιμη από τις αυτόματες ενημερώσεις της Microsoft (AutoUpdate). Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. Για να χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στη συνέχεια, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους του Office 2008 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 958267 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/10/2012 13:56:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
Σχόλια