Η ρύθμιση πολιτικής ομάδας "Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή" ισχύει επίσης για τοπικούς λογαριασμούς χρηστών Windows Server 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:958736
Συμπτώματα
Μπορείτε να εφαρμόσετε το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση της πολιτικής ομάδας σε έναν τομέα για διακομιστές-μέλη που εκτελούν Windows Server 2008. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση πολιτικής ομάδας εφαρμόζεται σε όλους τους λογαριασμούς χρηστών και περιλαμβάνει λογαριασμούς τοπικού χρήστη.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη, επειδή το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση της πολιτικής ομάδας υπάρχει κάτω από τον κόμβο ρυθμίσεις υπολογιστή στην πολιτική ομάδας. Ακόμη και αν καθορίσετε μια πολιτική τοπικού υπολογιστή, πολιτική ομάδας αντικαθιστά την πολιτική τοπικού υπολογιστή. Επομένως, το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Η πολιτική ομάδας εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες και αυτό περιλαμβάνει τους τοπικούς χρήστες.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημαντικό Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Μπορείτε να ορίσετε ένα προφίλ σε ένα διακομιστή μέλος Windows 2008. Το προφίλ περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές ρυθμίσεις. Σε αυτό το σενάριο, εάν εφαρμόσετε το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Πολιτική ομάδας ρύθμισης, χάνετε το τρέχον προφίλ. Επιπλέον, έχουν εκχωρηθεί ένα προεπιλεγμένο προφίλ προσωρινά.

Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση πολιτικής ομάδας ορίζει προφίλ περιαγωγής για όλους τους χρήστες, ακόμη και αν οι χρήστες έχουν τοπικό διακομιστή-μέλος. Στο μητρώο των Windows, χρησιμοποιείται μια τιμή μητρώου που ονομάζεται CentralProfile στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου για να ορίσετε τη διαδρομή του κοινόχρηστου στοιχείου του προφίλ περιαγωγής που αναφέρεται στην πολιτική ομάδας για τοπικούς χρήστες:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\<usersid>\CentralProfile</usersid>


Σημείωση Η <usersid> Καθορίζει το αναγνωριστικό ασφαλείας (SID) του χρήστη.<b00></b00></usersid>
Επομένως, έχουν εκχωρηθεί ένα προεπιλεγμένο προφίλ προσωρινή επειδή δεν έχετε πρόσβαση στο απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις πολιτικής περιαγωγής προφίλ είναι διαθέσιμοι στον Windows Server 2008:
 • Ορισμός διαδρομής για προφίλ χρήστη περιαγωγής TS
 • Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή

Ορισμός διαδρομής για προφίλ χρήστη περιαγωγής TS

Το Ορισμός διαδρομής για προφίλ χρήστη περιαγωγής TS Ρύθμιση της πολιτικής ομάδας σάς επιτρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή δικτύου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Terminal Services για προφίλ περιαγωγής χρήστη.

Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες Terminal Services αποθηκεύουν όλα τα προφίλ χρήστη τοπικά στον terminal server. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ορισμός διαδρομής για προφίλ χρήστη περιαγωγής TS Ρύθμιση πολιτικής για να καθορίσετε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου όπου προφίλ χρηστών μπορούν να αποθηκευτούν κεντρικά ομάδας. Όταν τα προφίλ αποθηκεύονται κεντρικά, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ίδιο προφίλ για περιόδους λειτουργίας σε όλους τους διακομιστές τερματικού που έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου για προφίλ χρήστη.

Σημειώσεις
 • Το προφίλ περιαγωγής χρήστη που ενεργοποιούνται από το Ορισμός διαδρομής για προφίλ χρήστη περιαγωγής TS Ρύθμιση της πολιτικής ομάδας ισχύουν μόνο για συνδέσεις υπηρεσιών Terminal Services. Ενδέχεται επίσης να έχετε Windows προφίλ περιαγωγής χρήστη που έχει ρυθμιστεί. Υπηρεσίες τερματικού προφίλ χρήστη περιαγωγής πάντα έχει προτεραιότητα σε μια περίοδο λειτουργίας υπηρεσιών Terminal Services.
 • Εάν ρυθμίσετε το Ορισμός διαδρομής για προφίλ χρήστη περιαγωγής TS Ομάδα ρύθμιση πολιτικής, κάθε χρήστης που θα συνδεθεί μέσω μιας περιόδου λειτουργίας τερματικού χρησιμοποιεί τη διαδρομή που καθορίζεται ως θέση του προφίλ περιαγωγής.

Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή

Για να χρησιμοποιήσετε το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση πολιτικής ομάδας, πληκτρολογήστε τη διαδρομή στο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου με την εξής μορφή:
\\Όνομα_υπολογιστή\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\
Εάν ενεργοποιήσετε την Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση όλους τους χρήστες που συνδέονται στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη διαδρομή του προφίλ περιαγωγής που καθορίζεται στο πολιτικής ομάδας του Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση της πολιτικής ομάδας. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Σημειώσεις
 • Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την κατάλληλη ασφάλεια στο φάκελο για να επιτρέψετε στους χρήστες πρόσβαση στο προφίλ.
 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη, η διαδρομή του προφίλ ενδέχεται να αποτύχει λόγω έλλειψης δικαιωμάτων.
 • Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προφίλ περιαγωγής χρήστη. Windows διαβάζει παραμέτρων προφίλ με την ακόλουθη σειρά και τα Windows χρησιμοποιούν την πρώτη ρύθμιση ρυθμισμένη που διαβάζει:
  • Το Terminal Services διαδρομής προφίλ περιαγωγής που καθορίζεται από την πολιτική των υπηρεσιών Terminal Services
  • Το Terminal Services διαδρομής προφίλ περιαγωγής που καθορίζεται από το αντικείμενο χρήστη
  • Ένας ανά υπολογιστή διαδρομής προφίλ περιαγωγής που καθορίζεται από το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση της πολιτικής ομάδας
  • Ένα ανά χρήστη διαδρομής προφίλ περιαγωγής που καθορίζεται στο αντικείμενο χρήστη
 • Εάν ρυθμίσετε το Σύνολο περιαγωγής διαδρομή προφίλ για όλους τους χρήστες που συνδέονται σε αυτόν τον υπολογιστή Ρύθμιση της πολιτικής ομάδας, κάθε χρήστης που συνδέεται με το διακομιστή μέλος χρησιμοποιεί τη διαδρομή που καθορίζεται ως θέση του προφίλ περιαγωγής.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 958736 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 17:37:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB958736 KbMtel
Σχόλια