Μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε την υπηρεσία Windows Installer λειτουργικές μονάδες (TrustedInstaller): "σφάλμα συστήματος 126: δεν ήταν δυνατό να βρεθεί η συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 959077
Προέλευσης:Υποστήριξη της Microsoft
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (KNOWLEDGE BASE).
Συμπτώματα
Όταν θα υποβληθεί η υπηρεσία Windows Installer λειτουργικές μονάδες, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:Μπορείτε επίσης να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους στη γραμμή εντολών:Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν έχει αλλάξει το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Version
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να δημιουργήσετε ξανά την επεκτάσιμη τιμή συμβολοσειράς του δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου που αναφέρεται στην ενότητα "Αιτία".

Πρώτα, πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει το δευτερεύον κλειδί μητρώου. Για να γίνει αυτό, ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στο δευτερεύον κλειδί που αναφέρεται στην ενότητα "Αιτία". Εάν το δευτερεύον κλειδί δεν υπάρχει, θα πρέπει να την δημιουργήσετε. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε τον κατάλογο C:\Windows\Servicing\Version και σημειώστε το όνομα του υποφακέλου σε αυτόν τον κατάλογο. Το όνομα θα είναι κάπως "6.1.7600.16385." Αυτό είναι το αναγνωριστικό TrustedInstaller.
 2. Αντιγράψτε το όνομα του υποφακέλου στο Πρόχειρο και κατόπιν επικολλήστε το στο Σημειωματάριο (Notepad) για προστασία.  ΣημείωσηΣε αυτό το παράδειγμα, το Αναγνωριστικό TrustedInstaller είναι 6.1.7601.17592.
 3. Στον κατάλογο C:\Windows\WinSxS, βρείτε έναν υποφάκελο, των οποίων το όνομα αρχίζει με μία από τις ακόλουθες συμβολοσειρές.(Με τα παρακάτω ονόματα των υποφακέλων, το σύμβολο κράτησης θέσηςΑναγνωριστικό TrustedInstallerαντιπροσωπεύει το αναγνωριστικό TrustedInstaller.)

  Για Windows 32-bit
  x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_Αναγνωριστικό TrustedInstaller_none

  Για τα Windows 64-bit
  amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_Αναγνωριστικό TrustedInstaller_none
 4. Αντιγράψτε το όνομα του υποφακέλου στο Πρόχειρο και κατόπιν επικολλήστε το στο Σημειωματάριο (Notepad) για προστασία. 5. Δημιουργήστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Version
  Σημείωση Για να δημιουργήσετε αυτό το κλειδί, πρέπει να είστε ιδιοκτήτης του κλειδιού "Στοιχείο με βάση συντήρησης". Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας δικαιώματα πλήρους πρόσβασης.
 6. Στο κλειδί έκδοση που δημιουργήσατε στο βήμα 5, δημιουργήστε μια επεκτάσιμη τιμή συμβολοσειράς (ή να το επεξεργαστείτε εάν υπάρχει ήδη). Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε το Αναγνωριστικό TrustedInstaller με το όνομα σας και χρησιμοποιήστε την πλήρη διαδρομή του φακέλου που έχετε εντοπίσει στο βήμα 3, ως τιμή.

  Σημείωση Σε ολόκληρη τη διαδρομή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε %SystemRoot%\WinSxS\όνομα_φακέλου αντί να C:\Windows\WinSxS\ όνομα_φακέλου.


 7. Κάντε κλικ στο κουμπίΟΚ, και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία Windows Installer λειτουργικές μονάδες (TrustedInstaller) με το συνηθισμένο τρόπο.
ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ
MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΊ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΈΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Properties

Article ID: 959077 - Last Review: 03/15/2015 04:33:00 - Revision: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions, Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

 • kbnomt kbrapidpub kbmt KB959077 KbMtel
Feedback