Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.5

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας MS08-072 και MS08-074. Αυτά τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office 2008 για Mac. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:
Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση
Η Ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.1.5 περιέχει πολλές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας επιβλαβή κώδικα.

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2008 για Mac 12.1.5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office 2008 για Mac

 • Η ασφάλεια βελτιώνεται
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει θέματα ευπάθειας στο Office 2008 για Mac τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή σας με επιβλαβή κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που παρατίθεται παραπάνω σε αυτό το έγγραφο.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα που προκαλεί την ξαφνική διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών του Office 2008 όταν ανοίγετε ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές του Office 2008.
 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο Excel και στο PowerPoint
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την επίδοση πληκτρολόγησης στο Excel και στο PowerPoint όταν έγγραφα από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή από έναν κοινόχρηστο φάκελο σε μια εικονική μηχανή εμφανίζονται στη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων.

Βελτιώσεις για το Microsoft Word 2008 για Mac

 • Η μορφοποίηση βελτιώνεται σε έγγραφα που αποθηκεύονται σε μορφή Word 97-2004. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα που προκαλεί ορισμένα θέματα μορφοποίησης όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο Word σε μορφή Word 97-2004 και στη συνέχεια το ανοίγετε ξανά σε Word 2003 για Windows.

Βελτιώσεις για το Microsoft Excel 2008 για Mac

 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία στους υπολογισμούς
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα στους υπολογισμούς:
  • Οι συναρτήσεις SUMIFS και AVERAGEIFS ενδέχεται να δώσουν ένα λανθασμένο αποτέλεσμα εάν τα κελιά στην περιοχή αθροίσματος ή μέσου όρου περιέχουν τύπους που παρουσιάζονται στο κείμενο.
  • Η συνάρτηση XIRR ενδέχεται να εκτελέσει έναν λανθασμένο υπολογισμό όταν αναφέρεται σε μη υπολογισμένα κελιά.
  • Οι συναρτήσεις AVERAGEIF και AVERAGEIFS ενδέχεται να δώσουν λανθασμένα αποτελέσματα εάν τουλάχιστον ένα κελί στην περιοχή μέσου όρου είναι το αποτέλεσμα ενός τύπου.
  • Δεν είναι σωστή η φόρτωση της σειράς υπολογισμών όταν ανοίγετε ορισμένα αρχεία μορφής Open XML ή αρχεία βιβλίων εργασίας δυαδικών δεδομένων του Excel. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα.
  • Οι συναρτήσεις BIN2OCT, BIN2HEX, OCT2BIN, OCT2HEX, DEC2BIN, DEC2OCT, DEC2HEX, HEX2BIN και HEX2OCT εμφανίζουν σφάλμα #NUM! όταν θεωρείτε το 0 ως το αριθμητικό όρισμα και δεν παρέχετε ένα όρισμα θέσης.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν επικολλάτε εικόνες από το φύλλο εργασίας του Excel σε έγγραφα PowerPoint ή Word
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα που προκαλεί την αποτυχία των επιλογών Επικόλληση ως εικόνας ή Επικόλληση ως PDF όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές για να επικολλήσετε ένα φύλλο εργασίας του Excel σε Word ή PowerPoint. Επιλύει επίσης ένα ζήτημα που προκύπτει κατά τη μεταφορά των εικόνων που έχουν αποκοπεί στην επιφάνεια εργασίας από το Excel.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται κατά την ταξινόμηση των στοιχείων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει τον απροσδόκητο τερματισμό του Excel κατά την ταξινόμηση των στοιχείων του Συγκεντρωτικού Πίνακα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν διαγράφετε μια γραμμή ή στήλη από ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει τύπους, τους οποίους έχετε εισάγει από πίνακα
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια ή απροσδόκητη διακοπή λειτουργίας του Excel αφού έχετε εισάγει ή διαγράψει μια γραμμή ή στήλη σε ένα βιβλίο εργασίας μορφής Open XML ή σε ένα βιβλίο εργασίας μορφής δυαδικών δεδομένων του Excel, το οποίο περιέχει τύπους, τους οποίους έχετε εισάγει από πίνακα.

Βελτιώσεις για το Microsoft Entourage 2008 για Mac

 • Ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.

Παλαιότερες βελτιώσεις που έχουν κυκλοφορήσει και περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις βελτιώσεις που είχαν κυκλοφορήσει στο Office 2008 για Mac 12.1.1 ή νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις σε μια προηγούμενη ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
953822 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.1 (US)
956344 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.2
958267 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.3
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις στην ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
Περισσότερες πληροφορίες

Προϋποθέσεις

Πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2008 για Mac 12.1.5, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί με Mac OS X 10.4.9 (Tiger) ή νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στην επιλογή About This Mac από το μενού Apple.

Επιπλέον, πρέπει να εγκαταστήσετε μία από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις στον υπολογιστή πριν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.1.5:
 • Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.0
 • Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.1
 • Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.2
 • Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.3
 • Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.4
Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει μία από αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Applications.
 2. Ανοίξτε τον φάκελο Microsoft Office 2008 και στη συνέχεια ξεκινήστε οποιαδήποτε εφαρμογή του (για παράδειγμα το Word).
 3. Στο μενού Word κάντε κλικ στην επιλογή About Word.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου About Word, συγκρίνετε τον αριθμό έκδοσης δίπλα στο Latest Installed Update.

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2008 για Mac 12.1.5.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Δεκεμβρίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένα αρχεία

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων τα οποία προσθέτει ή τροποποιεί αυτή η ενημερωμένη έκδοση, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση αρχείων (Show Files) στο μενού Αρχείο (File).

Σημειώσεις

 • Η ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.1.5 είναι επίσης διαθέσιμη από τις αυτόματες ενημερώσεις της Microsoft (AutoUpdate). Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο.

  Για να χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στη συνέχεια, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους του Office 2008 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 960401 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 17:57:50 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB960401
Σχόλια