Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS09-008: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον διακομιστή DNS: 10 Μαρτίου 2009

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS09-008. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Για τους οικιακούς χρήστες, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας τον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, επισκεφθείτε την τοποθεσία διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web: Οι πελάτες που ζουν στη Βόρεια Αμερική μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση χωρίς χρέωση σε απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής συνομιλίας, με μια απλή επίσκεψη στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επαφών υποστήριξης.

Γνωστά θέματα με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Το MS09-008 είναι μια ενημέρωση κώδικα μόνο για διακομιστή DNS που αντικαθιστά το MS08-037. Ωστόσο, το MS08-037 αποτελείται από δυο ενημερώσεις, μια για το στοιχείο διακομιστή DNS (951746) και μια για το στοιχείο πελάτη DNS (951748). Επομένως, και οι δυο ενημερώσεις απαιτούνται για τους Windows Servers που έχουν επηρεαστεί. Για συνέπεια, η εγκατάσταση των ενημερώσεων πρέπει να γίνεται στον Windows Server που φιλοξενεί την υπηρεσία διακομιστή DNS.

Σχετικά με τις απαιτήσεις, εάν εγκαταστήσετε την ενημέρωση διακομιστή DNS MS09-008 (961063), θα πρέπει και πάλι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση πελάτη DNS MS08-037 (951748) για το στοιχείο πελάτη DNS του διακομιστή.


Αυτή η ενημέρωση ορίζει το μέγεθος του αρχείου καταγραφής συμβάντων DNS στην προεπιλεγμένη τιμή των 512 KB

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης DNS (KB961063), η οποία περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS09-008 της Microsoft σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000 ή Windows Server 2003, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι το μέγεθος του αρχείου καταγραφής συμβάντων DNS έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη τιμή των 512 KB. Για να διατηρήσετε το επιθυμητό μέγεθος του αρχείου καταγραφής, θα πρέπει να επαναφέρετε το μέγεθος του αρχείου καταγραφής μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαγάγετε την τιμή του μητρώου πριν την εγκατάσταση της ενημέρωσης και, στη συνέχεια, να την εισαγάγετε μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση μητρώου REG_DWORD MaxSize, επισκεφθείτε τις παρακάτω τοποθεσίες Web της Microsoft:

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της καταχώρησης μητρώου MaxSize, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο MaxSize και κατόπιν στην επιλογή Modify.
 4. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπίOK.Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0x80000 (512 KB).
 5. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου". Για να ισχύσει αυτή η αλλαγή, δεν απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Σημείωση Σε ορισμένα συστήματα, η καταχώρηση μητρώου MaxSize μπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω θέσεις:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System

Ζητήματα ανάλωσης πόρων

Τα ζητήματα ανάλωσης πόρων στα συστήματα διακομιστή Windows DNS ίσως σημειώσουν αύξηση της μνήμης και δείκτες χειρισμού αρχείων ανάλωσης πόρων για συστήματα στα οποία έχει γίνει εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης που περιγράφεται στο MS08-037. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη λόγω της δυνατότητας τυχαίας ρύθμισης SocketPool που υλοποιήθηκε για να αντιμετωπιστεί αυτή η ευπάθεια ασφαλείας στους διακομιστές που βασίζονται στα Windows. Η υλοποίηση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας διακομιστή DNS δεσμεύει μια ομάδα θυρών. Επιλέγεται τυχαία κάποια από τις θύρες για κάθε εξερχόμενο ερώτημα DNS. Αυτή η απόφαση σχεδιασμού ελήφθη για να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην απόδοση διακομιστών DNS οι οποίοι διαχειρίζονται και από τους οποίους προέρχονται περισσότερα ερωτήματα από ότι στα προγράμματα-πελάτες που βασίζονται στα Windows. Η ομάδα των θυρών που δεσμεύει ο διακομιστής DNS είναι γνωστή ως "σύνολο υποδοχών" (socket pool). Από προεπιλογή, το πλήθος των υποδοχών στο σύνολο υποδοχών στους διακομιστές που βασίζονται στα Windows είναι 2.500. Για να ρυθμίσετε αυτόν τον αριθμό, αλλάξτε την καταχώρηση μητρώου SocketPoolSize στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί στο μητρώο:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\SocketPoolSize

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
956188Ζητήματα με τις υπηρεσίες δικτύου που εξαρτώνται από UDP προκύπτουν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 953230 (MS08-037) υπηρεσίας διακομιστή DNS

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η αγγλική έκδοση (ΗΠΑ) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200811:38x86
Dns.exe5.0.2195.7260335,12014-Feb-200900:24x86
Dnsperf.dll5.0.2195.715733,55214-Feb-200901:23x86
Dnsperf.hNot Applicable6,64230-Apr-200823:49Not Applicable
Dnsperf.iniNot Applicable11,59730-Apr-200823:49Not Applicable
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74414-Feb-200901:23x86
Sp3res.dll5.0.2195.72266,313,47205-Jan-200920:37x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200823:35x86
Πληροφορίες αρχείου για Windows Server 2003 σημειώσεις
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) σημειώνονται στις στήλες “Απαίτηση SP (SP requirement)” και "Κλάδος υπηρεσιών (Service branch)”.
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων θεμάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών QFE περιέχουν επιπλέον επείγουσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Πέρα από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού εγκαθιστά ένα συσχετιζόμενο αρχείο καταλόγου ασφαλείας (KBαριθμός.cat) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200613:52x86SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229150,52816-Oct-200814:40x86SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295449,53616-Feb-200909:12x86SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:32x86SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161256,51220-Jun-200819:24x86SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161333,82420-Jun-200815:59x86SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,85620-Jun-200810:13Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1GDR
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200614:01x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229153,08816-Oct-200814:43x86SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295450,56016-Feb-200910:37x86SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:04x86SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161258,04820-Jun-200819:36x86SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161394,75220-Jun-200810:38x86SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,98420-Jun-200810:04Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460450,04816-Feb-200911:37x86SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:26x86SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460450,56016-Feb-200910:25x86SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:12x86SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2QFE
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229299,00817-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295777,21617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161490,49617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161703,48817-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161362,75217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229299,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295779,26417-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161491,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161829,95217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161363,13617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392291,84017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460778,24017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51217-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35217-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460779,26417-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80817-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229582,65617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.32951,144,83217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161780,80017-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.31611,116,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161736,38417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229584,19217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.32951,147,90417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161784,89617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.31611,308,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161737,02417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392583,68017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.44601,146,88017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77617-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19217-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.44601,148,41617-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41617-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείου για Windows Server 2008
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn) και με κλάδους υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 και Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 και Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Το Service Pack 1 είναι ενσωματωμένο στην αρχική έκδοση του Windows Server 2008. Κατά συνέπεια, τα αρχεία των ορόσημων RTM ισχύουν μόνο για τα Windows Vista. Τα αρχεία ορόσημων RTM έχουν αριθμό έκδοσης 6.0.0000.xxxxxx.
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων θεμάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν επιπλέον επείγουσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Τα αρχεία .manifest και τα αρχεία .mum που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τον Windows Server 2008". Αυτά τα αρχεία και τα συσχετιζόμενα αρχεία .cat (καταλόγου ασφαλείας) είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία .cat φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft. Τα χαρακτηριστικά αυτών των αρχείων ασφαλείας δεν εμφανίζονται.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200818:54Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214510,46412-Feb-200905:55x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:22Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375510,46412-Feb-200905:40x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200720:59Not Applicable
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200817:58Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214638,46412-Feb-200906:05x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:24Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375638,46412-Feb-200906:14x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200721:00Not Applicable

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείου για τον Windows Server 2008

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,866
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_c6aca3d6a45fffd4e934fe93066c4091_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_447f9380e9f38e0e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc6a29c37c09523478029c458fd26687_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_d094d4e62d89207e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_4dff1a7dd69914a6.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_4e48d80aefe6756d.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameAmd64_066a14114ee4a26acb7c28a6cf41c7d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_9ff7ca5caa1878eb.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c20126198fed1ad35d8ef004effa73c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_8a23539bb695dc6e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_aa1db6018ef685dc.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_aa67738ea843e6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 961063 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/04/2011 03:15:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbregistry KB961063
Σχόλια