Δεν είναι δυνατό να συμμετάσχετε σε έναν υπάρχοντα τομέα έναν Windows 7 Beta ή έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 R2 Beta και λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους: "Η παράμετρος είναι εσφαλμένη"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:961402
Πληροφορίες για την έκδοση Beta
Αυτό το άρθρο ασχολείται με την έκδοση Beta ενός προϊόντος της Microsoft. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται ως έχουν και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δεν διατίθεται επίσημη υποστήριξη προϊόντος από τη Microsoft για αυτό το προϊόν Beta. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υποστήριξης για μια έκδοση Beta, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στα αρχεία του προϊόντος Beta ή στην τοποθεσία Web από την οποία κάνατε λήψη της συγκεκριμένης έκδοσης.
Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 7 Beta ή που βασίζεται σε Windows Server 2008 R2 Beta, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Απέτυχε η προσπάθεια για να συνδέσετε αυτόν τον υπολογιστή στον τομέα .com <domain_name>. Η παράμετρος είναι εσφαλμένη.</domain_name>
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους, όταν εκτελείτε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Προσπαθείτε να συνδέσετε έναν Windows 7 ή έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 R2 σε έναν υπάρχοντα τομέα χρησιμοποιώντας τοΙδιότητες συστήματος (System Properties)περιβάλλον εργασίας χρήστη, τοNetdom.exeεντολή, μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση, τοDjoin.exeη εντολή ή άλλο μηχανισμό.
 • Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης Active Directory" (Dcpromo.exe) για να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες τομέα Active Directory σε διακομιστή-μέλος.
Επιπλέον, το ακόλουθο μήνυμα καταγράφεται στο αρχείο Netsetup.log στον υπολογιστή που προσπαθήσατε να προσθέσετε στον τομέα.
12/23/2008 16:06:19:419 NetpSetLsaPrimaryDomain: for 'northwindtraders' status: 0xc000000d12/23/2008 16:06:19:419 NetpJoinDomainLocal: status of setting LSA pri. domain: 0x5712/23/2008 16:06:19:419 NetpJoinDomainLocal: initiating a rollback due to earlier errors12/23/2008 16:06:19:419 NetpLsaOpenSecret: status: 0x012/23/2008 16:06:19:419 NetpJoinDomainLocal: rollback: status of deleting secret: 0x012/23/2008 16:06:19:419 NetpClearFullJoinState: Removing cached state from the registry...12/23/2008 16:06:19:419 NetpClearFullJoinState: Status of deleting join state key 0x012/23/2008 16:06:19:419 NetpMarkLastFullJoinAttempt: No offline domain join information found, FinishJoin key not found.12/23/2008 16:06:19:419 NetpCompleteOfflineDomainJoin: An error occured while completing the offline join action, the action can be tried again. The error code was: 0x57.12/23/2008 16:06:19:419 NetpCompleteOfflineDomainJoin: status: 0x5712/23/2008 16:06:19:419 NetpDoDomainJoin: status: 0x57
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • 0x57 μεταφράζεται σε ERROR_INVALID_PARAMETER.
 • Το αρχείο Netsetup.log βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή:
  % systemroot\debug
Αιτία
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν υπάρχουν περισσότερα από 15 χαρακτήρες πριν από την τελεία (.) σε ένα όνομα τομέα του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS).

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα ονόματα τομέα δείγματος:
 • Northwindtraders.com έχει 16 χαρακτήρες πριν από την τελεία. Επομένως, αυτό το όνομα τομέα επιστρέφει το μήνυμα λάθους.
 • Contoso.com έχει 7 χαρακτήρες πριν από την τελεία. Επομένως, αυτό το όνομα τομέα δεν επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος.
 • Fabrikam.treyresearch.litwareinc.com έχει 8 χαρακτήρες πριν από την τελεία. Επομένως, αυτό το όνομα τομέα δεν επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια άμεση επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η άμεση επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, θα υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή του άρθρου της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base). Εάν δεν εμφανίζεται αυτή η ενότητα, υποβάλλετε μια αίτηση στην Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για λάβετε την άμεση επιδιόρθωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή εάν είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνων της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ φόρμα "Λήψης επείγουσας επιδιόρθωσης είναι διαθέσιμες" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν τη γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να εφαρμοστεί σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 7 Beta ή Windows Server 2008 R2 Beta.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςκαρτέλα με τοΗμερομηνία και ώραστοιχείο ελέγχου πίνακα.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 Beta που βασίζεται σε 86 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Netjoin.dll6.1.7000.4107157,18424 Δεκεμβρίου 200800: 15X86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε 64 των Windows 7 Beta και Windows Server 2008 R2 Beta x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Netjoin.dll6.1.7000.4107183,29624 Δεκεμβρίου 200802: 26X64
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 Beta που βασίζεται σε τεχνολογία Itanium
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Netjoin.dll6.1.7000.4107305,66424 Δεκεμβρίου 200801: 18X86
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Συμμετοχή σε τομέα, DNS, υπηρεσία καταλόγου Active Directory, DCPromo

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 961402 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/12/2011 21:10:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Beta

 • kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB961402 KbMtel
Σχόλια