Χρήση δέσμης ενεργειών του πρωτοκόλλου FTP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το πρωτόκολλο FTP (file transfer protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως με τα συστήματα UNIX .

Το πρωτόκολλο FTP έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών (λίστες εντολών από εξωτερικά αρχεία). Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια δέσμη ενεργειών η οποία ανοίγει μια σύνδεση με τη διεύθυνση IP 11.11.11.11, συνδέεται στον κεντρικό υπολογιστή ως επισκέπτης με τον κωδικό πρόσβασης "επισκέπτης" (guest), αποστέλλει το αρχείο File1 και κατόπιν κλείνει:
open 11.11.11.11 (άνοιγμα 11.11.11.11)
user (χρήστης)
guest (επισκέπτης)
guest (επισκέπτης)
put file1 (τοποθέτηση αρχείου1)
quit (κλείσιμο)
Περισσότερες πληροφορίες
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή -s για να είναι δυνατή η ανάγνωση αυτού του αρχείου από το πρωτόκολλο FTP στα Windows. Εάν η προηγούμενη δέσμη ενεργειών ήταν σε ένα αρχείο με το όνομα Test.scr, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δέσμη ενεργειών πληκτρολογώντας τα εξής:
ftp -s:test.scr
Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη ενεργειών για να επεξεργαστείτε τη σύνδεση. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη γραμμή εντολών
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
το αρχείο δέσμης ενεργειών θα είναι ως εξής:
user (χρήστης)
guest (επισκέπτης)
guest (επισκέπτης)

put file1 (τοποθέτηση αρχείου1)
quit (κλείσιμο)
Ωστόσο, εάν ο κεντρικός υπολογιστής του πρωτοκόλλου FTP εφαρμόζει την αυτόματη σύνδεση, η εντολή αυτή δεν θα λειτουργεί. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε το διακόπτη -n στη γραμμή εντολών ως εξής:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 96269 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 09:24:20 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbinterop KB96269
Σχόλια