Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζονται μηνύματα λάθους όταν εκτελείτε έναν πληθυσμό για ένα μεγάλο ευρετήριο πλήρους κειμένου στον SQL Server 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 963659
Η Microsoft διανέμει ενημερώσεις κώδικα Microsoft SQL Server 2008 ως ένα αρχείο με δυνατότητα λήψης. Επειδή οι ενημερώσεις κώδικα είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν το προηγούμενο SQL Server 2008 να διορθώσει την έκδοση.
Συμπτώματα
Το σύμπτωμα 1

Κατά την εκτέλεση ενός πληθυσμού για ένα μεγάλο ευρετήριο πλήρους κειμένου στον Microsoft SQL Server 2008, ενδέχεται να λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής του πλήρους κειμένου. Τον αριθμό των φορών που αυτό το μήνυμα λάθους καταγράφεται εξαρτάται από το μέγεθος της παρτίδας, μείον ένα. Για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή 32-bit, ο πίνακας "το μέγεθος της παρτίδας" είναι 1.000, έτσι ώστε το σφάλμα καταγράφεται 999 φορές. Το μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο:
' 0X8004cb04 σφάλμα: Η λίστα λέξεων στη μνήμη είναι κατεστραμμένη. Αυτό οφείλεται σε ελαττωματικό φίλτρο, διαχωρισμό λέξεων ή άλλου στοιχείου ευρετηρίου.' Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πληθυσμού ευρετήριο πλήρους κειμένου για τον πίνακα ή στο ευρετήριο view ' [smarsh].[dbo.][ArchiveMsgs]' (πίνακα ή προβολή με ευρετήριο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΎ ' 160719625', ' 7 το Αναγνωριστικό της βάσης δεδομένων '), τιμή κλειδιού πλήρους κειμένου '291484087'. Θα γίνει προσπάθεια να αναπροσαρμόσετε το.
Αφού λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους, ενδέχεται επίσης να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους για το μέγεθος της παρτίδας, μείον ένα:
<Date> <Time>spid28s '0x80040e28' το σφάλμα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πληθυσμού ευρετήριο πλήρους κειμένου για τον πίνακα ή στο ευρετήριο view ' [smarsh].[dbo.][ArchiveMsgs]' (πίνακα ή προβολή με ευρετήριο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΎ ' 160719625', ' 7 το Αναγνωριστικό της βάσης δεδομένων '), τιμή κλειδιού πλήρους κειμένου '199598211'. Θα γίνει προσπάθεια να αναπροσαρμόσετε το.</Time></Date>
Αφού λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους, ενδέχεται επίσης να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους για το μέγεθος της παρτίδας, μείον ένα:
<Date> <Time>Σφάλμα spid26s 0x80043630»: η διαδικασία δαίμονα φίλτρου MSFTEFD που έληξε για άγνωστη αιτία. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει σφάλμα σε ένα φίλτρο, διαχωρισμό λέξεων ή δείκτη χειρισμού πρωτοκόλλου.' Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πληθυσμού ευρετήριο πλήρους κειμένου για τον πίνακα ή στο ευρετήριο view ' [smarsh].[dbo.][ArchiveMsgs]' (πίνακα ή προβολή με ευρετήριο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΎ ' 160719625', ' 7 το Αναγνωριστικό της βάσης δεδομένων '), τιμή κλειδιού πλήρους κειμένου '14304130'. Θα γίνει προσπάθεια να αναπροσαρμόσετε το. </Time></Date>
Σύμπτωμα 2

Επιπλέον, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η διαδικασία FDHOST.exe λειτουργεί σωστά. Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε ένα ερώτημα πλήρους κειμένου ή να εκτελέσετε έναν πληθυσμό πλήρους κειμένου, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα στο πρόγραμμα-πελάτη.
Msg 30053, επίπεδο 16, κράτος 102, γραμμή 1
Συλλαβισμού έληξε για τη συμβολοσειρά ερωτήματος πλήρους κειμένου. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το διαχωρισμό λέξεων χρειάστηκε πολύ χρόνο για την επεξεργασία της συμβολοσειράς ερωτήματος πλήρους κειμένου ή ένα μεγάλο πλήθος ερωτημάτων που εκτελούνται στο διακομιστή. Προσπαθήστε να εκτελέσετε το ερώτημα ξανά υπό φορτίο πιο ανοιχτό.
Όταν εξετάζετε αρχεία καταγραφής SQLFT * για αυτόν τον κατάλογο, θα παρατηρήσετε αυτό το μήνυμα λάθους:
Σφάλμα "0x80004005" Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πληθυσμού ευρετήριο πλήρους κειμένου για τον πίνακα ή στο ευρετήριο view ' [όνομα βάσης ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ].[dbo.][Όνομα πίνακα]' (πίνακα ή προβολή με ευρετήριο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΎ ' 1204001724', ' 5 το Αναγνωριστικό της βάσης δεδομένων '), τιμή κλειδιού πλήρους κειμένου '4'. Θα γίνει προσπάθεια να αναπροσαρμόσετε το.
Όταν εξετάζετε το Errorlog SQL, παρατηρήσετε αυτό το μήνυμα λάθους:
Σφάλμα: 30089, σοβαρότητας: 17, κατάσταση: 1.
Η διαδικασία κεντρικού υπολογιστή (FDHost) δαίμονα φίλτρου πλήρους κειμένου σταμάτησε ομαλά. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν εσφαλμένα ρυθμισμένη ή να παρουσιάζει δυσλειτουργία γλωσσικής στοιχείο, όπως ένα διαχωριστικό λέξεων, στέλεχος ή φίλτρο προκάλεσε ανεπανόρθωτο σφάλμα κατά την επεξεργασία ευρετηρίου ή ένα ερώτημα πλήρους κειμένου. Η διαδικασία θα γίνει επανεκκίνηση αυτόματα.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός σφάλματος στην επικοινωνία μεταξύ της διαδικασίας Sqlservr.exe και η διαδικασία Fdhost.exe. Κατά παρτίδες αποστέλλονται από τη διαδικασία Sqlservr.exe της διαδικασίας Fdhost.exe, μερικές φορές το εξερχόμενο κοινόχρηστη μνήμη (OSM), που αποτελεί την κοινόχρηστη μνήμη από Sqlservr.exe σε Fdhost.exe, έχει αρκετό χώρο για να χωρέσει στην επόμενη στήλη ενός εγγράφου. Όταν συμβεί αυτό, η διαδικασία Sqlservr.exe στέλνει ένα μήνυμα για να ειδοποιήσετε το Fdhost.exe διαδικασία σε διαδικασία όλα τα υπάρχοντα δεδομένα στο OSM του. Ενώ η διαδικασία Fdhost.exe επεξεργάζεται δεδομένα, η εισερχόμενη κοινόχρηστης μνήμης (ISM), που αποτελεί την κοινόχρηστη μνήμη από Fdhost.exe σε Sqlservr.exe, μπορεί να γίνεται πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία Fdhost.exe στέλνει ένα μήνυμα "Επαναφορά" για τη διαδικασία Sqlservr.exe. Αυτό το μήνυμα ζητά ότι η διαδικασία Sqlservr.exe στείλτε ξανά το τελευταίο έγγραφο από την πρώτη στήλη. Ωστόσο, όταν ξεκινά η διαδικασία Sqlservr.exe να στείλετε ξανά το έγγραφο, ξεκινά από τη στήλη 2 αντί για τη στήλη 1. Αυτό προκαλεί τα μηνύματα λάθους που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για την έκδοση του SQL Server 2008

Η επιδιόρθωση για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε πρώτα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 4 για την έκδοση του SQL Server 2008. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
963036 Το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 4 για τον SQL Server 2008
Σημείωση Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν το προηγούμενο SQL Server 2008 να διορθώσει την έκδοση. Σας συνιστούμε να εξετάσετε εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
956909 Δημιουργεί το SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008

Πληροφορίες αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SQL Server 2008 Service Pack 1

Η επιδιόρθωση για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε πρώτα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για SQL Server 2008 Service Pack 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
969099 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για SQL Server 2008 Service Pack 1
Σημείωση Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν το προηγούμενο SQL Server 2008 να διορθώσει την έκδοση. Σας συνιστούμε να εξετάσετε εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
970365 Δημιουργεί το SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 Service Pack 1
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αυξήστε το μέγεθος του ISM. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τη μεταβλητή ISM_Size, χρησιμοποιώντας το sp_fulltext_service αποθηκευμένης διαδικασίας.

Για να εμφανίσετε την τρέχουσα τιμή:
sp_fulltext_service 'ism_size'

Για να αλλάξετε την τιμή σε 16:
sp_fulltext_service ' ism_size',@value=16

Σημείωση: Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε την υπηρεσία SQL Server για να ισχύσει αυτή η αλλαγή.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το ζήτημα δεν εμποδίζει τον πληθυσμό από την ολοκλήρωση. Το ευρετήριο πλήρους κειμένου έχει ενσωματωμένη επανάληψη λογικής που θα συνεχίσει να επαναλάβει την καταχώρηση απέτυχε μέχρι να επιτύχει. Επομένως, μπορείτε να παραβλέψετε τα μηνύματα λάθους. Το μόνο γνωστό πιθανές αρνητικές παρενέργειες είναι ότι μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο του πληθυσμού για την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη πλήρους κειμένου καταγραφής αυξάνει σημαντικά για την αναφορά σφάλματος.

Η λογική επανάληψη στον πηγαίο κώδικα προκαλεί μια ενδεχόμενη επιτυχία πληθυσμού χωρίς καταστροφή στο ευρετήριο, παρά το μήνυμα σφάλματος που υποδηλώνει πιθανή καταστροφή.

Εάν εκτελείτε σε #2 το σύμπτωμα που περιγράφεται παραπάνω, κατόπιν πλήρους κειμένου ερωτήματα αναζήτησης ή πληθυσμού δεν θα λειτουργήσει, δεδομένου ότι το στοιχείο FDHOST δεν είναι στη σωστή κατάσταση σε λειτουργία και θα πρέπει να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 4 για τον SQL Server 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια αρχεία αλλάζουν και για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για να εφαρμόσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που περιλαμβάνει την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο Γνωσιακής Βάσης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
963036 Το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 4 για τον SQL Server 2008

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια αρχεία αλλάζουν και για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για να εφαρμόσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που περιλαμβάνει την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο Γνωσιακής Βάσης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
969099 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για SQL Server 2008 Service Pack 1
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα εκδόσεις που είναι διαθέσιμες μετά την έκδοση του SQL Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
956909Δημιουργεί το SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο τμηματικής συντήρησης για τον SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935897Ένα μοντέλο τμηματικής συντήρησης είναι διαθέσιμα από την ομάδα του SQL Server για την παράδοση επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που αναφέρθηκαν
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ονομασίας για ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
822499Νέα διάταξη ονομασίας για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Microsoft SQL Server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 963659 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/10/2012 06:33:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB963659 KbMtel
Σχόλια