Ποντίκι δεν λειτουργεί με το κέλυφος του MS-DOS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:96706
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε το MS-DOS κελύφους, του ποντικιού κινείται με αστάθεια ή ο δείκτης του ποντικιού δεν εμφανίζεται καθόλου. Επίσης, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου κατά την εκκίνηση του MS-DOS κελύφους για πρώτη φορά:
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν έχετε ένα τρέχον πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να προκαλέσει το σύστημά σας για να διακόψετε ή να προκαλέσουν άλλα ζητήματα με το κέλυφος του MS-DOS.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή ένα πρόγραμμα οδήγησης που θα λειτουργεί με το κέλυφος του MS-DOS.

<disable mouse=""> <use mouse="" anyway=""></use></disable>
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το παράθυρο διαλόγου εμφανίστηκαν προηγουμένως και τώρα θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πάλι το ποντίκι σας, πρέπει να τροποποιήσετε το αρχείο DOSSHELL.INI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση DOSSHELL.INI, ανατρέξτε στην ενότητα "Απενεργοποίηση και Re-Enabling του ποντικιού με MS-DOS κελύφους" αυτού του άρθρου.
Αιτία
Το πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού που χρησιμοποιείτε ίσως να έχει εγκατασταθεί σωστά ή ίσως δεν είναι συμβατό με το κέλυφος του MS-DOS ή πρόγραμμα επεξεργασίας του MS-DOS. (Το πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού είναι ένα αρχείο το οποίο επιτρέπει στον υπολογιστή σας για την ερμηνεία σας τις κινήσεις του ποντικιού.Κάθε ποντίκι πρέπει να διαθέτουν το δικό του πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού.)

Ορισμένα παλαιότερα προγράμματα οδήγησης του ποντικιού δεν λειτουργούν καλά με το κέλυφος του MS-DOS, επειδή αυτές δεν μπορούν να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται από το κέλυφος του MS-DOS. Επίσης, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού λάθος για το ποντίκι σας μπορεί να προκαλέσει ορισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας διαφορών στο υλικό.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Εάν έχετε καθόλου δεν το δείκτη του ποντικιού, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του ποντικιού εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης" παρακάτω. Εάν έχετε ένα δείκτη του ποντικιού, αλλά το κινείται με αστάθεια ή καθόλου ή εάν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Δεν έχετε ένα τρέχον οδήγησης ποντικιού...", ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του ποντικιού συμβατότητα προγράμματος οδήγησης" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Έλεγχος της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του ποντικιού

Για να προσδιορίσετε αν το πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού σας έχει εγκατασταθεί σωστά, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν το ποντίκι σας χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα οδήγησης που ονομάζεται MOUSE.SYS ή MOUSE.COM. Εάν δεν βρείτε είτε το αρχείο στον σκληρό σας δίσκο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το ποντίκι σας για το όνομα του σωστού προγράμματος οδήγησης και χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε κατάλληλα.

 1. Στη γραμμή εντολών MS-DOS, πληκτρολογήστε τα εξής και πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή
  <drive>:</drive>
  cd <drive>:\ </drive>
  dir mouse.* /s
  όπου <drive>είναι μονάδα σκληρού δίσκου. (Εάν έχετε περισσότερους από έναν σκληρό δίσκο, εκτελέστε αυτήν την εντολή για όλους τους σκληρούς δίσκους του συστήματός σας.) Για παράδειγμα, εάν ο σκληρός δίσκος είναι μονάδα δίσκου C, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:</drive>
  C:
  cd c:\
  dir mouse.* /s
  MS-DOS displays the location of all mouse files on the drive.
 2. Make sure you have either the MOUSE.COM or MOUSE.SYS file, and note which directory contains the file. If you have more than one hard disk drive, check each drive for these files.

  If you don't have either of these files on your hard disk, copy them from the floppy disk that came with your mouse.
 3. Use a text editor to open your CONFIG.SYS file (if you have MOUSE.SYS) or your AUTOEXEC.BAT file (if you have MOUSE.COM). If you want to use MS-DOS Editor, type the following at the MS-DOS command prompt and press ENTER
  edit <drive>:\config.sys</drive>
  -or-
  edit <drive>:\autoexec.bat</drive>
  where <drive> is the startup drive where either AUTOEXEC.BAT or CONFIG.SYS currently resides. For example, if your startup drive is drive C, type the following command:</drive>
  edit c:\config.sys
  -or-
  edit c:\autoexec.bat
 4. Check the file you open to make sure it contains a command for starting your mouse and that the location of your mouse file is the same as the location specified in the command. Also, make sure your path points to the most current version of your mouse files. If you have MOUSE.SYS, a command similar to the following should be in your CONFIG.SYS file
  device=<path>:\mouse.sys</path>
  where path is the path to your MOUSE.SYS file. For example, if MOUSE.SYS is located in the MOUSE directory on drive C, a command like the following should be in your CONFIG.SYS file:
  device=c:\mouse\mouse.sys
  If you have MOUSE.COM, a command similar to the following should be in your AUTOEXEC.BAT file
  <path>:\mouse.com</path>
  where <path> is the path to your MOUSE.COM file. For example, if MOUSE.COM is located in the MOUSE directory on drive C, a command like the following should be in your AUTOEXEC.BAT file:</path>
  c:\mouse\mouse.com
 5. Save the file and quit the text editor. If you're using MS-DOS Editor, choose Exit from the File menu. When MS-DOS Editor displays a dialog box prompting you to save your file, choose the Yes button or press ENTER.
 6. If you modified your CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT file, restart your computer by pressing CTRL+ALT+DEL.
 7. Start MS-DOS Shell to determine whether this solved the problem. If the problem still occurs, check your mouse driver's compatibility with MS-DOS Shell, as described below.

Check Your Mouse Driver Compatibility

To determine whether your mouse driver is compatible with MS-DOSShell, proceed as follows:

 1. Determine the version number of your mouse driver.

  For some mouse drivers, you can find out what version you have by typingmouseat the MS-DOS command prompt. Or, observe the message your computer displays when your mouse driver starts. If your mouse driver starts from your CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT file, as is usually the case, the message appears when you start your computer. This message often includes the version number.
 2. Ensure your mouse driver is compatible with MS-DOS. The following is a list of compatible mouse drivers:
     Type of Mouse    Compatible Versions   ---------------------------------------   Genius       9.06 or later   Hewlett-Packard(R) 7.04 or later   IBM(R) PS/2(R)   7.04 or later   Logitech(TM)    5.01 or later   Microsoft      6.21 or later   Mouse Systems    7.01 or later
 3. If your mouse driver is not on this list, contact your vendor for an updated driver. If you have a Microsoft Mouse and MS-DOS Upgrade version 5.0a (MS-DOS file dates of 11/11/91) or 6.0, you can install a compatible mouse driver from your MS-DOS installation disks by doing the following:

  1. Perform Procedure 1 to determine if you are loading MOUSE.COM or MOUSE.SYS and where the mouse driver you are currently using is located.
  2. MS-DOS 5.0a and 6.0 both ship with MOUSE.COM only. If you found in Procedure 1 that you are using MOUSE.SYS, you'll need to disable the command in CONFIG.SYS by changing it to resemble the following
        rem device=<path>:\mouse.sys								
   where <path> is the path to MOUSE.SYS. For example, if MOUSE.SYS is located in the MOUSE directory on drive C, the command should appear as follows:</path>
        rem device=c:\mouse\mouse.sys								
   The REM command stands for "remark" and tells MS-DOS to ignore the command it precedes.

   Then add a line to your AUTOEXEC.BAT file using the same location for the path as you found in Procedure 1. It should look similar to the following line
        <path>:\mouse.com								
   where <path> is the path to MOUSE.COM. For example, if MOUSE.COM is located in the MOUSE directory on drive C, use the following line:</path>
        c:\mouse\mouse.com								
  3. To determine which MS-DOS installation disk contains the new mouse driver, insert the disk containing the PACKING.LST file in your floppy disk drive. To find the disk containing the PACKING.LST file, use the following chart:
        MS-DOS 5.0a      Disk Number     ---------------------------------     5.25-inch 1.2 MB   1     5.25-inch 360K    3     3.5-inch 720K     3     MS-DOS 6.0      Disk Number     ---------------------------------     5.35-inch 1.2 MB   1     3.5-inch 1.44 MB   1								
  4. Type the following at the MS-DOS command prompt and press ENTER to see the contents of each installation disk
   type <drive>:\packing.lst | more</drive>
   where <drive> is the floppy disk drive containing the installation disk. For example, if the installation disk is in drive A, type the following command:</drive>
   type a:\packing.lst | more
   NOTE: MOUSE.COM will appear as MOUSE.CO_ because it is a compressed file.
  5. Insert the MS-DOS installation disk containing MOUSE.CO_ in your floppy disk drive.
  6. To expand the compressed mouse driver file and copy it to your hard disk drive, you must use the EXPAND command. For example, type the following at the MS-DOS command prompt and press ENTER after each line
   <drive>:</drive>
   expand mouse.co_ <path>:\mouse.com</path>
   where <drive> is the floppy disk drive containing the installation disk and <path> is the path to the directory where your current mouse driver resides. For example, if the installation disk is in floppy disk drive A and your current mouse driver is located in the root directory of drive C, type the following commands and press ENTER after each command:</path></drive>
   a:
   expand mouse.co_ c:\mouse.com
   You now have an MS-DOS Shell compatible mouse driver installed for your Microsoft Mouse. To start using your mouse, remove any disks from your floppy disk drive and restart your computer by pressing CTRL+ALT+DEL.

Disabling and Re-enabling Your Mouse with MS-DOS Shell

Εάν το παράθυρο διαλόγου "Δεν έχετε ένα τρέχον οδήγησης ποντικιού..." εμφανίστηκε πρώτη φορά εκκίνηση του MS-DOS κελύφους, είχατε την επιλογή Απενεργοποίηση το ποντίκι ή χρησιμοποιώντας το ποντίκι ούτως ή άλλως. Κέλυφος MS-DOS καταγράφονται επιλογής σας σε ένα αρχείο που ονομάζεται DOSSHELL.INI, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης του κελύφους MS-DOS στο σύστημά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εγκαταστήσατε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού ακριβώς, δεν χρειάζεται να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο DOSSHELL.INI για να ενεργοποιήσετε το νέο πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού.MS-DOS κελύφους θα ενημερώσει αυτόματα το αρχείο DOSSHELL.INI την επόμενη εκκίνησή του.

Εάν ενεργοποιήσατε την επιλογή Απενεργοποίηση ποντικιού, MS-DOS κελύφους προστεθεί την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο DOSSHELL.INI:
  mouseinfo=<version>,disabled				
Ωστόσο, εάν ενεργοποιήσατε την επιλογή χρήση ποντικιού οπωσδήποτε, κελύφους MS-DOS προστεθεί αυτή η γραμμή:
  mouseinfo=<version>,ignore				
Η <version>παράμετρος αντιπροσωπεύει τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος οδήγησης του ποντικιού κελύφους MS-DOS που εντοπίστηκε στο σύστημά σας.</version>

Είτε ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ποντικιού σας, πρέπει να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο το "mouseinfo =" (χωρίς τα εισαγωγικά) γραμμή στο αρχείο DOSSHELL.INI.

Εάν επιλέξατε αρχικά απενεργοποίηση ποντικιού και θέλετε να ενεργοποιήσετε το ποντίκι σας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

 1. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για να ανοίξετε το αρχείο DOSSHELL.INI. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας του MS-DOS, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών MS-DOS και πιέστε το πλήκτρο ENTER
  Επεξεργασία <drive>: \ <directory>\dosshell.ini</directory></drive>
  όπου <drive>είναι μονάδα σκληρού δίσκου και <directory>είναι το MS-DOS καταλόγου. Για παράδειγμα, εάν ο σκληρός δίσκος είναι μονάδα C και το MS-DOS καταλόγου ονομάζεται DOS, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:</directory></drive>
  Επεξεργασία c:\dos\dosshell.ini
 2. Βρείτε το "mouseinfo =" (χωρίς τα εισαγωγικά) γραμμή και να τα αλλάξετε ανάγνωσης ως εξής
  mouseinfo = <version>, Παράβλεψη</version>
  όπου <version>είναι ο αριθμός έκδοσης του προγράμματος οδήγησης του ποντικιού MS-DOS κελύφους που εντοπίστηκε στο σύστημά σας.</version>
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα επεξεργασίας του MS-DOS, επιλέξτε Έξοδος από το μενού "αρχείο". Όταν το πρόγραμμα επεξεργασίας του MS-DOS εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να αποθηκεύσετε το αρχείο σας, επιλέξτε το κουμπί "Ναι" ή πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εάν επιλέξατε αρχικά οπωσδήποτε χρήση ποντικιού και θέλετε να απενεργοποιήσετε το ποντίκι σας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

 1. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για να ανοίξετε το αρχείο DOSSHELL.INI. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας του MS-DOS, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών MS-DOS και πιέστε το πλήκτρο ENTER
  Επεξεργασία <drive>: \ <directory>\dosshell.ini</directory></drive>
  όπου <drive>είναι το σκληρό δίσκο και <directory>είναι στον κατάλογο του MS DOS. Για παράδειγμα, εάν ο σκληρός δίσκος είναι μονάδα δίσκου C και ονομάζεται DOS από τον κατάλογο του MS-DOS, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:</directory></drive>
  Επεξεργασία c:\dos\dosshell.ini
 2. Βρείτε το "mouseinfo =" (χωρίς τα εισαγωγικά) γραμμή και να αλλάξετε την ανάγνωση ως εξής:
  mouseinfo <version>= απενεργοποιημένη</version>
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα επεξεργασίας του MS-DOS, επιλέξτε Έξοδος από το μενού "αρχείο". Όταν το πρόγραμμα επεξεργασίας του MS-DOS εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να αποθηκεύσετε το αρχείο σας, επιλέξτε το κουμπί "Ναι" ή πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Αναφορές
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του κελύφους του MS-DOS, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 του "Οδηγού του χρήστη" για την έκδοση 6.0 ή 6.2 ή να τα κεφάλαια 3 και 8 από τη Microsoft MS-DOS 5.0 "Χρήσης του οδηγού και αναφοράς".
6,00 5.00 5.00a err msg κελύφους dosshell tshoot

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 96706 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 09:24:30 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB96706 KbMtel
Σχόλια