Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε 2007 Microsoft Office suite service pack

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 967642
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το 2007 Microsoft Office suite τα service pack από το Windows Update, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Αποτυχία εγκατάστασης: Τα Windows απέτυχαν να εγκαταστήστε την παρακάτω ενημέρωση με σφάλμα 0x80070643: 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2).
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το 2007 Microsoft Office suite service πακέτα από το αρχείο εγκατάστασης (Setup), λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) δεν λειτουργεί.
Επιπλέον, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε 2007 Microsoft Office suite service pack, καταγράφεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα στο το 2007 Microsoft Office suite service pack αρχεία καταγραφής της εγκατάστασης:
  • Μήνυμα σφάλματος 1
    Παρουσιάστηκε σφάλμα 1935.An σφάλμα κατά τη διάρκεια της theinstallation του στοιχείου συγκρότησης {46174A62-FAFE-4BD6-9662-F9A9F588F034}.HRESULT: 0X80131047. διασύνδεση συγκρότησης: IAssemblyCacheItem, συνάρτηση: ολοκλήρωση, συγκρότηση name:Microsoft.Office.InfoPath.Client.Internal.Host,fileVersion="12.0.6215.1000",version="12.0.0.0000000",culture="neutral",publicKeyToken="71E9BCE111E9429C"
  • Μήνυμα σφάλματος 2
    Παρουσιάστηκε σφάλμα 1935.An σφάλμα κατά τη διάρκεια της theinstallation του στοιχείου συγκρότησης {04E73476-518E-4B6A-8E10-021A00078847}.HRESULT: 0X80131047. διασύνδεση συγκρότησης: IAssemblyCacheItem, συνάρτηση: ολοκλήρωση, συγκρότηση name:Microsoft.Office.Interop.PowerPoint,fileVersion="12.0.6211.1000",version="12.0.0.0000000",culture="neutral",publicKeyToken="71E9BCE111E9429C"
Αιτία
Την εγκατάσταση του 2007 Microsoft Office suite τα service pack αποτύχει με σφάλμα 1935 ή με σφάλμα 78F. Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ο Windows Installer συναντά μια αναφορά σε μια μονάδα δίσκου που δεν υπάρχει πλέον ή σε μια συσκευή αφαιρούμενου μέσου αποθήκευσης που περιέχει το μέσο αναγνώσιμη. Για παράδειγμα, αυτό το σφάλμα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows συναντά μια αναφορά σε μια κενή μονάδα DVD ή σε μια κενή μονάδα CD.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αυτό το ζήτημα επιλύεται με την ενημερωμένη έκδοση 967642 για το σύστημα Office 2007. Για να επιλύσετε το ζήτημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του 2007 Microsoft Office suite service πακέτα παρέχονται ενημερωμένη έκδοση 967642. Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 967642 στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το 2007 Microsoft Office suite τα service pack.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου office2007-kb967642-fullfile-x 86-glb.exe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αρχεία υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Εφαρμογή ενημερωμένης έκδοσης 967642 που αναφέρεται στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το 2007 Office suite service pack που δεν εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Μέθοδος 2

Τοποθετήστε μια δυνατότητα ανάγνωσης DVD ή το CD στη μονάδα CD ή στη μονάδα δίσκου DVD πριν από την εγκατάσταση του 2007 Microsoft Office suite service pack.

Σημείωση Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 2. Σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα, η μέθοδος 2 επιτρέπει για τη μονάδα δίσκου για να είναι δυνατή η πρόσβαση έτσι ώστε το 2007 Microsoft Office suite service pack μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα το ζήτημα με την αρχική μονάδα δίσκου δεν είναι έγκυρη. Επιπλέον, αυτό το ζήτημα ενδέχεται να επανεμφανιστεί όταν εφαρμόζετε 2007 μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις του Office.
Περισσότερες πληροφορίες
Πολλές αρχικές αιτίες μπορεί να προκαλέσει σφάλμα 1935 ή σφάλμα 78F κατά την εγκατάσταση του 2007 Microsoft Office suite τα service pack. Συνήθως, αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν εγκαταστάθηκε αρχικά, την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007, χρησιμοποιώντας μια συσκευή προσωρινής αποθήκευσης.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Properties

Article ID: 967642 - Last Review: 03/14/2015 06:04:00 - Revision: 7.0

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

  • kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB967642 KbMtel
Feedback