Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες τοποθεσίες Web στον Internet Explorer

Περίληψη
Όταν προσπαθείτε να προβάλετε ορισμένες τοποθεσίες Web, ο Internet Explorer μπορεί να διακοπεί ή να σταματήσει να ανταποκρίνεται.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αρχικά, δοκιμάστε την Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου και Internet κάνοντας δεξιό κλικ στο εικονίδιο δικτύου ( ή ) στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων και, στη συνέχεια. κάντε κλικ στο στοιχείοΣυνδέσεις Internet. Η Αντιμετώπιση προβλημάτων μπορεί να σας θέσει ορισμένες ερωτήσεις ή να ζητήσει επαναφορά κοινών ρυθμίσεων καθώς εργάζεται για την επιδιόρθωση του προβλήματος. Εάν η εκτέλεση της Αντιμετώπισης προβλημάτων και Internet δεν έχει επιδιορθώσει το πρόβλημα, αναζητήστε συγκεκριμένα το πρόβλημά σας στη λίστα που ακολουθεί:

Έχω δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένες τοποθεσίες Web αλλά όχι σε όλες

Δοκιμάστε το εξής:
Αλλαγές στις επιλογές του Internet Explorer ενδέχεται να παρεμποδίζουν την προβολή ορισμένων τοποθεσιών Web. Η επαναφορά του Internet Explorer στις αρχικές ρυθμίσεις θα καταργήσει τυχόν αλλαγές χωρίς διαγραφή των Αγαπημένων ή των τροφοδοσιών σας. Για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων του Internet Explorer, εκτελέστε την Αυτόματη επίλυση "Επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer". ΄Οταν ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Επίλυση του προβλήματος
Επαναφορά ρυθμίσεων Internet ExplorerΕάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες τοποθεσίες Web, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική κοινότητα του Microsoft Answers.

Δεν έχω πρόσβαση στην τράπεζά μου σε άλλες ασφαλείς τοποθεσίες Web.

Δοκιμάστε το εξής:
Όταν συνδέεστε σε μια ασφαλή τοποθεσία Web, ο Internet Explorer χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφημένο κανάλι με τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) για την κρυπτογράφηση των συναλλαγών. Τυχόν κατεστραμμένες πληροφορίες στο SSL μπορεί να προκαλέσουν την εσφαλμένη φόρτωση των τοποθεσιών Web. Η εκκαθάριση της κατάστασης SSL ενδέχεται να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη, πληκτρολογήστε Internet Explorer στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα, στη λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Explorer.
 2. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιεχόμενο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση κατάστασης SSL.
Εάν η εκκαθάριση της κατάστασης SSL δεν κατόρθωσε να επιλύσει το πρόβλημα, οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στον υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι λανθασμένες. Ορισμένες ασφαλείς τοποθεσίες Web προϋποθέτουν την αντιστοιχία της ημερομηνίας και της ώρας στον υπολογιστή σας με την ημερομηνία και την ώρα της τοποθεσίας Web. Για να ελέγξετε την ημερομηνία και την ώρα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, ανοίξτε το στοιχείο Ημερομηνία και ώρα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ημερομηνία και Ώρα στη λίστα Προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, ρυθμίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες Web, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική κοινότητα του Microsoft Answers.

Δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης ή χρήσης της τοποθεσίας Web του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου

Δοκιμάστε το εξής:
Εσφαλμένες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του υπολογιστή σας ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα κατά την πρόσβαση σε διακομιστές webmail. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας είναι σωστές στον υπολογιστή σας. Για να εξετάσετε την ημερομηνία και την ώρα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, ανοίξτε το στοιχείο Ημερομηνία και ώρα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ημερομηνία και Ώρα στη λίστα Προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, ρυθμίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
Εάν οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στον υπολογιστή σας ήταν σωστές, μη συμβατά ή ελαττωματικά πρόσθετα του Internet Explorer ενδέχεται να παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην τοποθεσία Web. Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα πρόσθετα ενδέχεται να έχετε ξανά δυνατότητα πρόσβασης στις τοποθεσίες Web. Για αυτόματη απενεργοποίηση μιας λίστας γνωστών μη συμβατών προσθέτων, εκτελέστε την Αυτόματη επίλυση "Πρόσθετα Internet". ΄Οταν ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Επίλυση του προβλήματος
Υπηρεσίες αυτόματης επίλυσης προβλημάτων της Microsoft: Ο Internet Explorer παγώνει ή διακόπτεται η λειτουργία του


Εάν η αυτόματη επίλυση για τα πρόσθετα δεν κατόρθωσε να επιλύσει το ζήτημα, οι αλλαγές στις επιλογές σας στον Internet Explorer ενδέχεται να παρεμποδίζουν την προβολή της τοποθεσίας Web του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Μπορείτε να επαναφέρετε τον Internet Explorer στις αρχικές ρυθμίσεις για να καταργήσετε τυχόν αλλαγές στον Internet Explorer χωρίς διαγραφή των Αγαπημένων ή των τροφοδοσιών σας. Για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων του Internet Explorer, εκτελέστε την Αυτόματη επίλυση "Επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer". ΄Οταν ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Επίλυση του προβλήματος
Επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer


Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες Web, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική κοινότητα του Microsoft Answers.

Δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης σε καμία τοποθεσία Web

Δοκιμάστε το εξής:
Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε καμία τοποθεσία Web, πιθανότατα δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Δοκιμάστε την εκτέλεση της Αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου και Internet κάνοντας δεξιό κλικ στο εικονίδιο δικτύου ( ή ) στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων και, στη συνέχεια. κάντε κλικ στο στοιχείοΣυνδέσεις Internet. Η Αντιμετώπιση προβλημάτων μπορεί να σας θέσει ορισμένες ερωτήσεις ή να ζητήσει επαναφορά κοινών ρυθμίσεων καθώς εργάζεται για την επιδιόρθωση του προβλήματος.


Εάν οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στον υπογιστή σας ήταν σωστές, μη συμβατά ή ελαττωματικά πρόσθετα του Internet Explorer ενδέχεται να παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην τοποθεσία Web. Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα πρόσθετα ενδέχεται να έχετε ξανά δυνατότητα πρόσβασης στις τοποθεσίες Web. Για αυτόματη απενεργοποίηση μιας λίστας γνωστών μη συμβατών προσθέτων, εκτελέστε την Αυτόματη επίλυση "Πρόσθετα Internet". ΄Οταν ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.


Επίλυση του προβλήματος
Υπηρεσίες αυτόματης επίλυσης προβλημάτων της Microsoft: Ο Internet Explorer παγώνει ή διακόπτεται η λειτουργία του


Εάν η εκτέλεση της αυτόματης επίλυσης για τα πρόσθετα δεν κατόρθωσε να επιλύσει το ζήτημα, οι αλλαγές στις επιλογές σας στον Internet Explorer ενδέχεται να παρεμποδίζουν την προβολή ορισμένων τοποθεσιών Web. Μπορείτε να επαναφέρετε τον Internet Explorer στις αρχικές ρυθμίσεις για να καταργήσετε τυχόν αλλαγές στον Internet Explorer χωρίς διαγραφή των Αγαπημένων ή των τροφοδοσιών σας. Για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων του Internet Explorer, εκτελέστε την Αυτόματη επίλυση "Επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer". Οταν ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Επίλυση του προβλήματος
Επαναφορά ρυθμίσεων Internet ExplorerΕάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση σε τοποθεσίες Web, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική κοινότητα του Microsoft Answers.
Αναφορές
Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες τοποθεσίες Web αφού ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, πραγματοποιήστε μια από τις παρακάτω επιλογές για επιπλέον υποστήριξη:

Βοήθεια από την ηλεκτρονική κοινότητα του Microsoft Answers:
Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft:
Περισσότερα ηλεκτρονικά άρθρα της Microsoft:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 967897 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/18/2012 11:06:00 - Αναθεώρηση: 8.1

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897
Σχόλια
var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("