Μήνυμα σφάλματος "Θέλετε να κάνετε λήψη του μετατροπέα;", όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο στο Excel, στο Word ή στο PowerPoint

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας Microsoft Office Excel (.xlsx), ένα έγγραφο Microsoft Office Word (.docx) ή μια παρουσίαση Microsoft Office PowerPoint (.pptx), ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος και ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο:

Αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε από μια νεότερη έκδοση του Microsoft Excel και απαιτείται πρόγραμμα μετατροπής για να το ανοίξετε. Θέλετε να κάνετε λήψη του προγράμματος μετατροπής από την τοποθεσία του Microsoft Office στο Web;

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα αυτού του αρχείου χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel. Θέλετε να κάνετε αναζήτηση στην τοποθεσία Web του Microsoft Office Online για ένα πρόγραμμα μετατροπής που να μπορεί να ανοίξει το αρχείο;

Σημείωση Τα παραπάνω μηνύματα εμφανίζονται όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο Excel. Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο Word ή PowerPoint, τα ονόματα προϊόντων στο μήνυμα αντικαθίστανται αντίστοιχα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Για Excel 2010, Word 2010 ή PowerPoint 2010

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα μετατροπής OOXML Strict Converter for Office 2010.
 2. Ανοίξτε το αρχείο στο Excel 2010, στο Word 2010 ή στο PowerPoint 2010. 
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα.

  Αυτό είναι το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα.
 4. Όταν το αρχείο ανοίξει, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως , για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην προεπιλεγμένη μορφή του Excel 2010, του Word 2010 ή του PowerPoint 2010. 

Για Excel 2007, Word 2007 ή PowerPoint 2007Σημαντικό
: Αν δεν έχετε μια εφαρμογή με την οποία δημιουργήθηκε το αρχείο, δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο σε Excel 2007, Word 2007 ή PowerPoint 2007. Αν έχετε μια εφαρμογή με την οποία δημιουργήθηκε το αρχείο, δοκιμάστε πρώτα τη Μέθοδο 1:
Μέθοδος 1
 1. Ανοίξτε το Excel 2007, το PowerPoint 2007 ή το Word 2007, ανάλογα με το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο Excel (.xlsx), Word (.docx) ή PowerPoint (.pptx) που θέλετε να ανοίξετε.
 3. Αν το αρχείο ανοίξει, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως (Save As) στο μενού Αρχείο (File), για να αποθηκεύσετε το αρχείο, επιλέγοντας τη μορφή αρχείου Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) ή PowerPoint 97-2003 (.ppt) στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος (Save as type).
Σημείωση Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ή να αλλάξετε τη μορφή αρχείου όταν αποθηκεύσετε το αρχείο, δοκιμάστε τη Μέθοδο 2.
Μέθοδος 2
 1. Ανοίξτε το αρχείο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή με την οποία δημιουργήθηκε το αρχείο.
 2. Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο χρησιμοποιώντας το Word 2007, το Excel 2007 ή το PowerPoint 2007.
 3. Αντιγράψτε το περιεχόμενο του αρχείου που ανοίξατε στο Βήμα 1 και επικολλήστε το στο αρχείο που ανοίξατε στο Βήμα 2.

  Σημείωση
  Ανάλογα με τη συμβατότητα μεταξύ της εφαρμογής και των προϊόντων του Microsoft Office 2007, η μορφοποίηση του αρχικού περιεχομένου ενδέχεται να μην μεταφερθεί στο αντιγραμμένο περιεχόμενο.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο επιλέγοντας τη μορφή αρχείου Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) ή PowerPoint 97-2003 (.ppt) στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος (Save as type).

Για Excel 2003, Word 2003 ή PowerPoint 2003 και παλαιότερες εκδόσεις

Για να ανοίξετε ένα αρχείο Excel (.xlsx), ένα αρχείο Word (.docx) ή ένα αρχείο PowerPoint (.pptx) στο Office 2003 ή σε μια παλαιότερη έκδοση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Πακέτο συμβατότητας Office (Office Compatibility Pack)

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
924074 Τρόπος ανοίγματος νέων μορφών αρχείου σε προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office
 
Περισσότερες πληροφορίες

Πλέον, είναι δυνατή η δημιουργία αρχείων βιβλίου εργασίας Excel (.xlsx), εγγράφου Word (.docx) ή παρουσίασης PowerPoint (.pptx) από προϊόντα λογισμικού που δεν είναι Microsoft, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που περιγράφονται στο ISO/IEC 29500. Συνεπώς, οι εκδόσεις του Office που έχουν κυκλοφορήσει μετά το Service Pack 2 (SP2) της οικογένειας προγραμμάτων 2007 Microsoft Office, έχουν υποστηρίξει πολλές από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 29500. Ωστόσο, ορισμένα από τα πρότυπα δεν υποστηρίζονται στο Microsoft Office.

Το αρχείο που προσπαθείτε να ανοίξετε ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί από ένα προϊόν λογισμικού τρίτου (όχι Microsoft) σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 29500 Office Open XML (OOXML). Τα Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010, PowerPoint 2007 και PowerPoint 2010 δεν υποστηρίζουν όλα τα πρότυπα που περιγράφονται στο ISO/IEC 29500.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση του προτύπου ISO 29500 από την Microsoft, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες Web:
Свойства

ИД на статията: 967950 – Последен преглед: 03/31/2016 18:13:00 – Редакция: 20.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbproductlink kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbcip kbconsumer KB967950
Обратна връзка