Πολιτική υποστήριξης της Microsoft για το NIC Teaming με Hyper-V

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:968703
Προέλευση:Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΈΧΕΙ ΣΚΟΠΌ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ ΆΛΛΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.
Σύμπτωμα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει την πολιτική υποστήριξης της Microsoft για τον προσαρμογέα δικτύου Teaming όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με Hyper-V.

Teaming προσαρμογέας δικτύου είναι πάρτι 3ο τεχνολογία που παρέχει ανοχή σφαλμάτων για πολλούς προσαρμογείς δικτύου.

Περίληψη

Εφόσον Teaming προσαρμογέα δικτύου παρέχεται μόνο από προμηθευτές υλικού, το Microsoft δεν παρέχει υποστήριξη για αυτήν την τεχνολογία και τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft. Ως αποτέλεσμα, Microsoft μπορεί να σας ζητήσει να προσωρινή απενεργοποίηση ή κατάργηση λογισμικού Teaming προσαρμογέα δικτύου κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπου το λογισμικό teaming είναι ύποπτα.

Εάν το ζήτημα επιλυθεί με την αφαίρεση λογισμικού Teaming προσαρμογέα δικτύου, πρέπει να αποκτηθούν περαιτέρω βοήθεια μέσω του προμηθευτή υλικού.
Αιτία
Επίλυση
Περισσότερες πληροφορίες


Περισσότερες πληροφορίες

Αφού αναπαράστασης στα Hyper-V της Microsoft είναι μια νέα τεχνολογία, συνιστάται να ελέγξετε προσεκτικά τη λύση teaming σε περιβάλλον ελέγχου, πριν από την ανάπτυξη σε παραγωγή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού σας για να προσδιορίσετε την προτεινόμενη έκδοση και τις παραμέτρους για διαλειτουργικότητα με τον Windows Server 2008 και Microsoft Hyper-V.
ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ
MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΧΩΡΊΣ ΜΆΡΚΑ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB (“ ΥΛΙΚΟΎ ”) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ INACCURACIES Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΎΝ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΌ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΝΌΜΟΥΣ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ DISCLAIM ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΊΣΕΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΊΤΕ ΡΗΤΉ, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΈΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΛΛΆ ΌΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΥΝΘΉΚΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΌ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Atribuudid

Artikli ID: 968703 – viimati läbi vaadatud: 12/25/2010 17:26:00 – redaktsioon: 2.0

Microsoft Hyper-V Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbhyperv kbnomt kbrapidpub kbmt KB968703 KbMtel
Tagasiside