Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η δημοσίευση ροές εργασίας μετά την εγκατάσταση ή κατάργηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 ή συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:968793
Συμπτώματα
Δεν είναι δυνατή η δημοσίευση ροές εργασίας μετά την εγκατάσταση ή κατάργηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 ή συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων. Παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

"Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα όταν η ροή εργασίας δημιουργήθηκε. Προσπαθήστε να αποθηκεύσετε ξανά τη ροή εργασίας."


Το ίχνος πλατφόρμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Τύπος System.Globalization.CultureInfo δεν έχει σημανθεί ως εξουσιοδοτημένο στο αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής.

Ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

Πληκτρολογήστε System.Reflection.AssemblyVersionAttribute, mscorlib, έκδοση = 2.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b77a5c561934e089 δεν έχει σημανθεί ως εξουσιοδοτημένο στο αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής
Πληκτρολογήστε System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute, mscorlib, έκδοση = 2.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b77a5c561934e089 δεν έχει σημανθεί ως εξουσιοδοτημένο στο αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής
Αιτία
Το αρχείο Web.config είναι ένα αρχείο χωρίς έκδοση που εγκαθίσταται και διαχειρίζεται η Microsoft Dynamics CRM 4.0. Επειδή είναι ένα αρχείο χωρίς έκδοση που μπορεί να προσαρμοστεί, ενδέχεται να απαιτείται μη αυτόματη τροποποίηση μετά την εγκατάσταση ή κατάργηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 επείγουσας επιδιόρθωσης συμπεριφορά κατά την εγκατάσταση αρχείων χωρίς έκδοση

Εάν ήδη εγκατεστημένη έκδοση ενός αρχείου έχει τροποποιηθεί μετά την εγκατάσταση, το Microsoft Dynamics CRM επείγουσας επιδιόρθωσης δεν θα αντικαταστήσει την με την πιο πρόσφατη έκδοση. Η συμπεριφορά αυτή προϋποθέτει ότι εάν το αρχείο έχει τροποποιηθεί, τις τροποποιήσεις έγινε εκ προθέσεως και πρέπει να αντικατασταθούν.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 επείγουσας επιδιόρθωσης συμπεριφορά κατά την κατάργηση των αρχείων χωρίς έκδοση

Όλα τα αρχεία που επηρεάζονται είναι αναστροφή εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως, ανεξάρτητα από το αν έχουν τροποποιηθεί. Η συμπεριφορά αυτή προϋποθέτει ότι η αφαίρεση πραγματοποιείται για να επαναφέρετε μια προηγούμενη κατάσταση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι αντικαθιστώντας τις αλλαγές που έγιναν από τότε που προηγούμενη κατάσταση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να τροποποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο Web.config για να εφαρμόσετε αλλαγές υποστηρίζεται το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν εφάρμοσαν κατά την εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές πρέπει να γίνονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Ιστορικό αλλαγών στο αρχείο Web.config".Εάν συμβεί στο σενάριο κατάργησης από την ενότητα "Περίληψη", πρέπει να εφαρμόσετε ξανά τις προσαρμογές που αντικατέστησε το πρόγραμμα εγκατάστασης όταν έχει καταργηθεί το αρχείο χωρίς έκδοση. Για να τροποποιήσετε το αρχείο Web.config, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Όπως πάντα, συνιστούμε να κάνετε πλήρη αντίγραφα ασφαλείας του συστήματός σας πριν να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση ή επείγουσες επιδιορθώσεις συλλογές.
 1. Εντοπίστε το αρχείο Web.config:
  • Σε ένα διακομιστή, η προεπιλεγμένη θέση είναι ως εξής:
   μονάδα δίσκου συστήματος>: \inetpub\wwwroot
  • Σε έναν υπολογιστή-πελάτη, η προεπιλεγμένη θέση είναι ως εξής:
   μονάδα δίσκου συστήματος>: \Program Files\ Microsoft CRM\Client\res\Web
 2. Αντίγραφα του υπάρχοντος αρχείου Web.config, αντιγράφοντας το αρχείο και στη συνέχεια να το μετονομάσετε. Για παράδειγμα, μετονομάστε το αρχείο ως Web.config.<date>.</date>
 3. Ανοίξτε το αρχείο στο Σημειωματάριο ή σε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
 4. Εφαρμόστε τις απαραίτητες αλλαγές.
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο.

Ιστορικό των αλλαγών στο αρχείο Web.config

Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν εισαχθεί σε η συνάθροιση άρθρο ή ενημέρωση της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που παρατίθενται. Ωστόσο, οι αλλαγές απαιτούνται για κάθε επιπλέον ενημερωμένων εκδόσεων που είναι εγκατεστημένη. Για παράδειγμα, εάν η ενημερωμένη έκδοση, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 είναι η πρώτη επείγουσα επιδιόρθωση που εγκαταστήσατε, πρέπει να την αλλαγή για την ενημερωμένη έκδοση, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 και τις αλλαγές για συνάθροιση ενημερώσεων 2 και συνάθροιση ενημερώσεων 1. Όλες οι αλλαγές πρέπει να εφαρμόζονται εντός του υπάρχοντος tag <authorizedtypes.> ως εξής. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει ήδη το περιεχόμενο, δεν χρειάζεται να την προσθέσετε ξανά.</authorizedtypes.>

Ενημέρωση αλλαγές που περιλαμβάνονται στο 957975, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 και όλες τις συλλογές νεότερες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημέρωση

<configuration> <System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>  <authorizedTypes>   ...   <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>   ...  </authorizedTypes> </System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler></configuration>

Αλλαγές που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 και όλες τις συλλογές νεότερες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημέρωση

<configuration> <System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>  <authorizedTypes>   ...   <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Void" Authorized="True"/><authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Reflection" TypeName="AssemblyFileVersionAttribute" Authorized="True" /><authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Reflection" TypeName="AssemblyVersionAttribute" Authorized="True" />   ...  </authorizedTypes> </System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler></configuration>

Αλλαγές που περιλαμβάνονται στο 955060, 957975, ενημερώστε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 και όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είναι νεότερη και συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων

<configuration> <System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>  <authorizedTypes>   ...   <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Math" Authorized="True"/>   ...   <authorizedType Assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy" TypeName="CrmService" Authorized="False"/><authorizedType Assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata" TypeName="MetadataService" Authorized="False"/>  </authorizedTypes> </System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler></configuration>
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Business Solutions CRM επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερωμένων πακέτο ορολογία λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
887283Επείγουσα επιδιόρθωση του Microsoft Business Solutions CRM λογισμικού και ενημέρωση πακέτου ονομασίας προτύπων
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
961768Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμο
959419 Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμο
952858 Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμο

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 968793 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 15:45:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbsurveynew kbqfe kbmbsmigrate kbmt KB968793 KbMtel
Σχόλια