Ενημερωμένες εκδόσεις για τον Communications Server 2007 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:968802
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 R2 και καθορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής Οι ενημερωμένες εκδόσεις για κάθε ρόλο διακομιστή.
Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει για Communications Server 2007 R2

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογής
  967832 Περιγραφή του πακέτου ενημέρωσης για Communications Server 2007 R2 εφαρμογή κεντρικού υπολογιστή: Απρίλιος 2009
 • Ενημερωμένη έκδοση για κοινή χρήση του διακομιστή εφαρμογών
  2603285 Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Office Communications Server 2007 R2, διακομιστής κοινής χρήσης εφαρμογών: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα εργαλεία διαχείρισης
  2400402 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, εργαλεία διαχείρισης: Σεπτεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για διάσκεψη ήχου/βίντεο
  2590695 Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Office Communications Server 2007 R2, διακομιστής διασκέψεων ήχου/βίντεο: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία
  2603289 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, βασικά στοιχεία: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Communicator Web Access
  2603287 Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Office Communications Server 2007 R2, Communicator Web Access: Ιουλίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για διασκέψεις Attendant
  2403680 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, διασκέψεων Attendant: Νοεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία διασκέψεων ανακοίνωση
  2410679 Περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης του Office Communications Server 2007 R2, υπηρεσία ανακοίνωσης Conferencing: Νοεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για παρακολούθηση διακομιστή
  971298 Περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης του Office Communications Server 2007 R2, εποπτεία διακομιστή: Ιουλίου 2009
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης
  2404578 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, Server διαμεσολάβησης: Νοεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για το εξωτερικό έλεγχος φωνής
  980372 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, εξωτερικός έλεγχος φωνής: Απριλίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία απόκρισης ομάδας
  2400367 Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Office Server 2007 R2, απόκριση ομάδας υπηρεσία επικοινωνιών: Σεπτεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για το πρότυπο/Enterprise edition διακομιστή
  2590698 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για τον Office Communications Server 2007 R2: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το πρότυπο/Enterprise edition Server παρασκηνίου
  2512777 Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Office Communications Server 2007 R2 βάσης δεδομένων: Μαρτίου, 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ενοποιημένων επικοινωνιών 2.0 πυρήνα Redist 64-bit
  2501720 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών Διαχείριση API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit: Μαρτίου, 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web
  2603291 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, διακομιστής διασκέψεων Web: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components
  2501721 Περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τον Communications Server 2007 R2, Web Components: Μαρτίου, 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το εργαλείο αναφοράς έκδοσης
  2501718 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, θέσπιση εργαλείο αναφοράς για τον Office Communications Server 2007 R2: Μαρτίου, 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ενοποιημένων επικοινωνιών 2.0 Redist δραστηριότητες ροής εργασίας των Windows
  2502324 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για τον Office Communications Server 2007 R2, Microsoft ενοποιημένων επικοινωνιών Διαχείριση API 2.0 Windows ροής εργασίας δραστηριότητες Redist: Μαρτίου, 2011

Μέθοδοι εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για το Office Communications Server 2007 R2, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Πρόγραμμα εγκατάστασης διακομιστή αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Για να εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερώσεις, πρέπει να εφαρμόσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή και, στη συνέχεια, εκτελέσετε αναβάθμιση της βάσης δεδομένων από Ιουλίου 2010 για βάση δεδομένων παρασκηνίου Office Communications Server.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλος κατάλληλο διακομιστή με ένα μόνο κλικ.

Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικό διακομιστή Ενημερωμένη έκδοση του Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το Αθροιστική εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα. Με αυτόν τον τρόπο ότι ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 1. Κάντε λήψη της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Download Center στο Web:

  ΛήψηΛήψη η ServerUpdateInstaller.exe τώρα.
 2. Εκτέλεση αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή χρησιμοποιώντας μια γραμμή εντολών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας ένα εντολών, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή, μαζί με την κατάλληλη διακόπτες:
  ServerUpdateInstaller.exe [/silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  Σημειώσεις

  Το /silentmode/ForceReboot διακόπτης εφαρμόζεται σιωπηρά όλες οι ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις και στη συνέχεια Επανεκκινεί αυτόματα τον διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν το είναι απαραίτητο.

  Το /extractall εναλλαγή των ενημερωμένων εκδόσεων από το πρόγραμμα εγκατάστασης και τοποθετεί τις ενημερωμένες εκδόσεις σε ένα δευτερεύοντα φάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο στον οποίο εκτελέσατε την η εντολή.
 3. Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση για Office Communications Server 2007 R2 παρασκηνιακή βάση δεδομένων, εάν δεν έχει ήδη εφαρμοστεί. Για να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  2512777 Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Office Communications Server 2007 R2 βάσης δεδομένων: Μαρτίου, 2011

Μέθοδος 2: Το Microsoft Update

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Update, εάν έχετε ήδη εφαρμόσει το αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Office επικοινωνίας Server 2007 R2: Ιουλίου 2009.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το Microsoft Update για να εφαρμόσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις για Office Communications Server 2007 R2, εάν έχετε εγκαταστήσει τις ενημερωμένες εκδόσεις Ιουλίου 2009 Office Communications Server 2007 R2 και ο διακομιστής επικοινωνίας του Office 2007 R2 ενημέρωση για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου που περιγράφεται στη Microsoft Άρθρο 969834 της Γνωσιακής Βάσης (KB).

Εάν έχουν ήδη εφαρμοστεί όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις Ιουλίου 2009, Microsoft Update ενημερώνει το διακομιστή με τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για Office επικοινωνίας Server 2007 R2 (Ιουλίου 2010).

Μέθοδος 3: Μη αυτόματη εγκατάσταση

Εάν επιλέξατε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτές τις ενημερώσεις, αυτό το άρθρο σας βοηθά Μπορείτε να καθορίσετε την αντιστοίχιση μεταξύ των ενημερωμένων εκδόσεων και τους ρόλους διαφορετικό διακομιστή. Ωστόσο, θα πρέπει να τις παρακάτω συστάσεις για μη αυτόματη ανάπτυξη:
 • Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις για ένα ρόλο. Επιπλέον, όλα ενημερωμένες εκδόσεις για τον ίδιο ρόλο διακομιστή πρέπει να είναι στο επίπεδο της τελευταίας ενημέρωσης.
 • Communications Server Standard Edition και επικοινωνίες Ενοποίηση του διακομιστή Enterprise Edition απαιτούν επίσης όλες τις ενημερώσεις για όλους τους ρόλους που αναπτύσσονται στο διακομιστή. Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις πρέπει επίσης να είναι με την τελευταία ενημερωμένη έκδοση επίπεδο.
 • Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις για την για επικοινωνία Server Office 2007 R2 κατανεμημένων Enterprise Edition:
  • Ενημέρωση ολόκληρη την τοπολογία με τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις κάθε στοιχείο ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να είναι δυνατόν σε μικρότερα περιβάλλοντα.
  • Πρώτα, να ενημερώσετε τους διαθέσιμους και τους διευθυντές που είναι εξυπηρετεί το χώρο συγκέντρωσης. Ενημέρωση πρόσθετα σύνολα όσο το δυνατόν με τους διευθυντές για αυτά τα σύνολα ταυτόχρονα. Εάν διευθυντή υπηρεσίες περισσότερα από ένα χώρο συγκέντρωσης, το διευθυντής ενημερώνεται, όταν ενημερώνεται το πρώτο σύνολο που εξυπηρετεί. Το διακομιστές εξωτερικής χώρου συγκέντρωσης πρέπει να ενημερωθεί μετά από το χώρο συγκέντρωσης που τους υπηρεσιών ενημέρωση.
  • (CWA και πολυμέσων) Εάν μια εξωτερική Πισίνα υπηρεσίες διακομιστή περισσότερα από ένα χώρο συγκέντρωσης, θα ενημερωθεί μετά από όλους τους χώρους συγκέντρωσης που εξυπηρετεί ενημέρωση.

Λίστα ρόλων διακομιστή και τις ενημερώσεις που ισχύουν για τους

Communications Server 2007 R2 – Server Standard Edition

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή κοινής χρήσης Server - KB 2404588
 • Ενημερωμένη έκδοση για το στοιχείο ελέγχου ήχου έξω - KB 980372
 • Ενημερωμένη έκδοση για διασκέψεις Attendant – 2403680 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία ανακοίνωσης διασκέψεων – KB 2410679
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία απόκρισης ομάδα - KB 2400367
 • Ενημερωμένη έκδοση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογής – 967832 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Server Standard Edition – KB 2549046
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων Standard Edition – 979857 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web – 2501717 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διάσκεψη ήχου/βίντεο – 2403679 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components - KB 2501721

Ενοποίηση Communications Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise Edition

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή κοινής χρήσης Server - KB 2404588
 • Ενημερωμένη έκδοση για το στοιχείο ελέγχου ήχου έξω - KB 980372
 • Ενημερωμένη έκδοση για διασκέψεις Attendant – 2403680 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία ανακοίνωσης διασκέψεων – KB 2410679
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία απόκρισης ομάδα - KB 2400367
 • Ενημερωμένη έκδοση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογής – 967832 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για Enterprise Edition Server – 2549046 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web – 2501717 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διάσκεψη ήχου/βίντεο – 2403679 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components - KB 2501721

Communications Server 2007 R2 – Enterprise Edition υποστήριξης

 • Ενημερωμένη έκδοση για το Enterprise Edition παρασκηνίου – 2512777 KB

Διανέμεται Communications Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise – περιβάλλοντος χρήστη

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για το στοιχείο ελέγχου ήχου έξω - KB 980372
 • Ενημερωμένη έκδοση για διασκέψεις Attendant – 2403680 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία ανακοίνωσης διασκέψεων – KB 2410679
 • νημέρωση για υπηρεσία απόκρισης ομάδας - KB 2400367
 • Ενημερωμένη έκδοση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογής – 967832 KB
 • Ενημερωμένη έκδοση για Enterprise Edition Server – 2549046 KB

Communications Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise κατανεμημένων – εφαρμογή κοινής χρήσης MCU

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή κοινής χρήσης Server - KB 2404588

Communications Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise κατανεμημένων – διασκέψεων Web MCU

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web – 2501717 KB

Communications Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise κατανεμημένων – διασκέψεις με βίντεο ήχου MCU

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διάσκεψη ήχου/βίντεο – 2403679 KB

Communications Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise κατανεμημένων – διακομιστή Web Components

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components - KB 2501721
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ενημερωμένη έκδοση διακομιστή του στοιχείου web θα αποτύχει, εάν καταργήσετε το προεπιλεγμένη τοποθεσία Web http σύνδεση. Επομένως, πρέπει να συνδέσετε μια θύρα για το πρωτόκολλο http πριν να εγκαταστήσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων σε όλα τα στοιχεία Web Διακομιστές.

Communications Server 2007 R2 – παρακολούθηση διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για παρακολούθηση διακομιστή – 971298 KB

Communications Server 2007 R2 – πλευρά διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή άκρο – KB 2549046

Communications Server 2007 R2 – Communicator Web Access

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Communicator Web Access – 983469 KB

Communications Server 2007 R2 – διακομιστή διαμεσολάβησης

 • Ενημερωμένη έκδοση για τον Communications Server 2007 R2, ενοποιημένες επικοινωνίες API διαχείρισης 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2501720
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης – 2404578 KB

Communications Server 2007 R2 – Εργαλεία διαχείρισης

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2404575
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα εργαλεία διαχείρισης – 2400402 KB

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 968802 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/15/2011 00:41:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition

 • kbsurveynew kbinfo kbmt KB968802 KbMtel
Σχόλια