Πλαίσιο διαχείρισης των Windows (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 και BITS 4.0)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 968929
Υποστήριξη για τα Windows Vista Service Pack 1 (SP1) λήγει στις 12 Ιουλίου 2011. Για να συνεχίσετε τη λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows Vista με Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το πλαίσιο διαχείρισης των Windows σε Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista και Windows Server 2008. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των Windows περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Απομακρυσμένη διαχείριση των Windows (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0

Περισσότερες πληροφορίες
Πλαίσιο διαχείρισης των Windows κάνει ορισμένες λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένο στα Windows 7 και στον Windows Server 2008 R2 διαθέσιμες για εγκατάσταση σε Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista και Windows Server 2008. Πλαίσιο διαχείρισης των Windows περιέχει απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows (WinRM) 2.0, Windows PowerShell 2.0 και Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0.

WinRM 2.0

Η WinRM είναι η υλοποίηση του πρωτοκόλλου WS-Management, ενός τυπικού πρωτοκόλλου Simple Object Access Protocol (SOAP) βασίζεται, πρωτόκολλο σέβονται το τείχος προστασίας, το οποίο επιτρέπει για το υλικό και τα λειτουργικά συστήματα από διαφορετικούς προμηθευτές διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε προϊόντα της Microsoft. Το πρωτόκολλο WS-Management προδιαγραφές παρέχει ένα συνηθισμένο τρόπο για συστήματα για την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών διαχείρισης μεταξύ μιας υποδομής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ πληροφορικής.

WinRM 2.0 περιλαμβάνει τις παρακάτω νέες δυνατότητες:
 • Το API κελύφους του προγράμματος-πελάτη WinRM παρέχει λειτουργικότητα δημιουργίας και διαχείρισης κελύφη και λειτουργίες του κελύφους, εντολές και ροές δεδομένων σε απομακρυσμένους υπολογιστές.
 • Το API προσθήκης WinRM παρέχει λειτουργικότητα που επιτρέπει στο χρήστη να γράψει πρόσθετα με την εφαρμογή ορισμένων API για υποστηριζόμενους πόρους και εργασίες.
 • WinRM 2.0 παρουσιάζει ένα πλαίσιο φιλοξενίας. Υποστηρίζονται δύο μοντέλα φιλοξενίας. Ένα είναι με βάση το Internet Information Services IIS και το άλλο είναι το WinRM που βασίζεται σε υπηρεσία.
 • Η συσχέτιση traversal επιτρέπει σε ένα χρήστη να ανακτά παρουσίες κλάσεων συσχέτισης, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό μηχανισμό εφαρμογής φίλτρου.
 • Το WinRM 2.0 υποστηρίζει εξουσιοδοτούσες πιστοποιήσεις χρήστη σε πολλούς υπολογιστές.
 • Οι χρήστες του WinRM 2.0 να χρησιμοποιήσετε cmdlets Windows PowerShell για τη διαχείριση του συστήματος.
 • Στο WinRM έχει προστεθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο των ποσοστώσεων που παρέχουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας και δεσμεύουν πόρους διακομιστή για ταυτόχρονους χρήστες. Το σύνολο της ποσόστωσης WinRM βασίζεται στην υποδομή ορίου που εφαρμόζεται για την υπηρεσία IIS.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WinRM 2.0, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Σχετικά με την απομακρυσμένη διαχείριση των WindowsΤι είναι νέο στο WinRM 2.0Ιστολόγιο υποδομής διαχείρισης των Windows

Windows PowerShell 2.0

Το Windows PowerShell είναι ένα κέλυφος γραμμής εντολών και μια γλώσσα δέσμης ενεργειών που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση του συστήματος και για αυτοματοποίηση. Δημιουργήθηκε στο Microsoft .NET Framework, το Windows PowerShell επιτρέπει σε επαγγελματίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ και σε προγραμματιστές να ελέγχουν και να αυτοματοποιούν τη διαχείριση των Windows και τις εφαρμογές.

Οι νέες δυνατότητες που εισάγονται στο Windows PowerShell 2.0 είναι οι εξής:
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση

  Windows PowerShell 2.0 σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε εντολές σε έναν ή περισσότερους απομακρυσμένους υπολογιστές από έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows PowerShell. PowerShell remoting επιτρέπει πολλούς τρόπους σύνδεσης. Αυτοί οι τρόποι συμπεριλαμβάνουν αλληλεπίδραση (1:1), fan-out (1: πολλά) και fan-in (πολλά: 1 χρησιμοποιώντας το μοντέλο φιλοξενίας των υπηρεσιών IIS).
 • Ενσωματωμένο περιβάλλον δέσμης ενεργειών

  Η ενσωματωμένη στο περιβάλλον δέσμη ενεργειών στο PowerShell (ISE) σας επιτρέπει να εκτελέσετε αλληλεπιδραστικές εντολές και επεξεργασία και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών σε ένα περιβάλλον γραφικών. Τα κύρια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σύνταξη με κωδικοποίηση βάσει χρώματος, επιλεκτική εκτέλεση, τον εντοπισμό σφαλμάτων γραφικών, υποστήριξη Unicode και θεματική Βοήθεια.
 • Λειτουργικές μονάδες

  Οι λειτουργικές μονάδες σας επιτρέπουν για προγραμματιστές δέσμης ενεργειών "και" διαχειριστές "για να δημιουργήσετε διαμερίσματα και να οργανώσετε τον κώδικα Windows PowerShell σε αυτόνομες μονάδες με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Μια λειτουργική μονάδα κώδικα εκτελεί στο δικό του αυτόνομο περιβάλλον και δεν επηρεάζει την κατάσταση έξω από τη λειτουργική μονάδα.
 • Λειτουργίες για προχωρημένους

  Οι σύνθετες λειτουργίες είναι λειτουργίες που έχουν τις ίδιες δυνατότητες και συμπεριφορά ως cmdlets. Ωστόσο, αυτά είναι γραμμένα πλήρως στη γλώσσα Windows PowerShell, αντί να μεταγλωττιστεί C#.
 • Εργασίες φόντου

  Το Windows PowerShell 2.0 επιτρέπει για την εκτέλεση μιας εντολής ή παράστασης ασύγχρονα και "στο παρασκήνιο" χωρίς να αλληλεπιδρούν με την κονσόλα.
 • Συμβάντων

  Αυτή η δυνατότητα προσθέτει υποστήριξη στην υποδομή μηχανισμό του Windows PowerShell για ακρόαση, προώθηση και ενεργεί για διαχείριση και συμβάντα συστήματος.
 • Διεθνών ρυθμίσεων δέσμης ενεργειών

  Αυτή η νέα δυνατότητα επιτρέπει σε δέσμες ενεργειών των Windows PowerShell να εμφανίσει μηνύματα στη γλώσσα ομιλίας που καθορίζεται από τη ρύθμιση κουλτούρας περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη στον υπολογιστή του χρήστη.
 • Εντοπισμός σφαλμάτων δέσμης ενεργειών

  Προστέθηκαν νέες δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων των Windows PowerShell που σας επιτρέπουν να ορίσετε σημεία διακοπής σε γραμμές, στήλες, μεταβλητές και εντολές και να καθορίσετε την ενέργεια που προκύπτει όταν το σημείο διακοπής της αντίστοιχης.
 • Νέα cmdlets

  Το Windows PowerShell 2.0 παρουσιάζει πάνω από 100 ενσωματωμένα cmdlets . Αυτά τα cmdlets, εκτός από άλλες εργασίες, δίνει τη δυνατότητα να κάνετε σχετικά με τον υπολογιστή, αρχείο καταγραφής συμβάντων και εργασίες διαχείρισης του μετρητή επιδόσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows PowerShell 2.0, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τοποθεσία Web του Windows PowerShellΗλεκτρονική Βοήθεια των Windows PowerShellWindows PowerShell ιστολογίουWindows PowerShell κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK)

Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ BITS 4.0

Το BITS είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων μεταξύ ενός υπολογιστή-πελάτη και ενός διακομιστή. Η υπηρεσία BITS παρέχει έναν απλό τρόπο για να politely και αξιόπιστα, μεταφορά αρχείων μέσω HTTP ή HTTPS. Λήψη του αρχείου και αποστολή αρχείων που υποστηρίζονται. Από προεπιλογή, η υπηρεσία BITS μεταφέρει αρχεία στο παρασκήνιο, σε αντίθεση με άλλα πρωτόκολλα που μεταφέρετε αρχεία σε πρώτο πλάνο. Μεταφορές στο παρασκήνιο, χρησιμοποιήστε μόνο αδρανές εύρος ζώνης δικτύου για να διαφυλαχθεί αλληλεπιδραστική εμπειρία του χρήστη με άλλες εφαρμογές του δικτύου, όπως τον Internet Explorer. Επίσης υποστηρίζονται προσκηνίου ή τυπική μεταβιβάσεις.

Η υπηρεσία BITS 4.0 περιλαμβάνει τις παρακάτω νέες δυνατότητες:
 • Ο σταθμός προσωρινή αποθήκευσης τώρα χρησιμοποιεί Windows BranchCache. Αυτός ο ομότιμος νέα προσωρινή αποθήκευση μοντέλου αντικαθιστά το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την υπηρεσία BITS 3.0.
 • Επιτρέπει έναν πιο ευέλικτο μοντέλο πρόσβασης πόρων για εφαρμογές για να συσχετίσετε ένα ζεύγος διακριτικά ασφάλειας σε ένα έργο της μεταφοράς BITS.
 • Ο διακομιστής συμπαγή BITS είναι ένα αυτόνομο διακομιστή αρχείων HTTP/HTTPS που σας επιτρέπει να μεταφέρετε μεγάλα αρχεία περιορισμένο αριθμό ασύγχρονα μεταξύ υπολογιστών.
 • Πιο ακριβή ρύθμιση του εύρους δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία BITS 4.0, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Σχετικά με την υπηρεσία BITSΤι είναι η δημιουργία σε bitΙστολόγιο υποδομής διαχείρισης των Windows

Απαιτήσεις συστήματος

WinRM 2.0 και PowerShell 2.0

Τα WinRM 2.0 και PowerShell 2.0 μπορούν να εγκατασταθούν στα παρακάτω υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
 • Τα Windows Server 2008 Service Pack 1
 • Τα Windows Server 2008 με Service Pack 2
 • Τα Windows Server 2003 με Service Pack 2
 • Τα Windows Vista με Service Pack 2
 • Τα Windows Vista Service Pack 1
 • Τα Windows XP με Service Pack 3
WindowsPowerShell 2.0 μπορεί να εγκατασταθεί σε τα παρακάτω υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
 • Τα Windows Embedded 2009 πρότυπο
  • WindowsPowerShell 2.0 για Windows ενσωματωμένο 2009 πρότυπο μπορεί να ληφθεί απόMyOEM. Είναι επίσης διαθέσιμη από το στοιχείο της μακροεντολήςMyOEM.
 • Windows Embedded POSReady 2009
  • Windows PowerShell 2.0 για Windows Embedded POSReady 2009 μπορεί να ληφθεί από MyOEM.

Το Windows PowerShell 2.0 απαιτεί έκδοση 2.0 του κοινού χρόνου εκτέλεσης γλώσσας (CLR). Cmdlets που δημιουργήθηκαν για το Windows PowerShell 2.0, πρέπει να καταρτίζονται για CLR 2.0. Οι εκδόσεις του Microsoft .NET Framework 2.0, 3.0 ή 3.5 με Service Pack 1 περιλαμβάνεται CLR 2.0.

Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ BITS 4.0

Η υπηρεσία BITS 4.0 μπορεί να εγκατασταθεί σε τα παρακάτω υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
 • Τα Windows Server 2008 Service Pack 1
 • Τα Windows Server 2008 με Service Pack 2
 • Τα Windows Vista με Service Pack 2
 • Τα Windows Vista Service Pack 1

Απαίτηση επανεκκίνησης

Θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης των Windows.

Γλώσσες

WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 και BITS 4.0 έχουν μεταφραστεί πλήρως στις εξής γλώσσες:
 • Κινέζικα (απλοποιημένα)
 • Κινέζικα (παραδοσιακά)
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιταλικά
 • Ιαπωνικά
 • Κορεατικά
 • Πορτογαλικά (Βραζιλίας)
 • Ρωσικά
 • Ισπανικά
WinRM 2.0 και BITS 4.0 έχουν μεταφραστεί πλήρως στις ακόλουθες γλώσσες, εκτός από τις παραπάνω γλώσσες:
 • Κινέζικα (παραδοσιακά HK)
 • Τσεχικά
 • Δανικά
 • Ολλανδικά
 • Φινλανδικά
 • Ελληνικά
 • Ουγγρικά
 • Νορβηγικά
 • Πολωνικά
 • Πορτογαλικά
 • Σουηδικά
 • Τουρκικά

Πληροφορίες κατάργησης

Windows Management Framework Core

 • Στα Windows Vista και Windows Server 2008, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή εγκατεστημένες ενημερώσεις. Επιλέξτε την ενημέρωση που περιέχει KB968930 στον τίτλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 • Στα Windows XP και Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση των ενημερωμένων εκδόσεων . Επιλέξτε την ενημέρωση με τίτλο Windows Management Framework Core και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Πλαίσιο διαχείρισης Windows BITS

 • Στα Windows Vista και Windows Server 2008, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή εγκατεστημένες ενημερώσεις. Επιλέξτε την ενημέρωση που περιέχει KB960568 στον τίτλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Πληροφορίες λήψης

Για να κάνετε λήψη πλαίσιο διαχείρισης των Windows, επιλέξτε το πακέτο εγκατάστασης για τα συγκεκριμένα στοιχεία που θέλετε να κάνετε λήψη.

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το κέντρο του MicrosoftDownload:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 και Windows PowerShell 2.0)ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows Management Framework Core για Windows Server 2008.

ΛήψηΆμεση λήψη του Windows Management Framework Core για Windows Server 2008 x 64 Edition πακέτο.

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows Management Framework Core για Windows Server 2003.

ΛήψηΆμεση λήψη του Windows Management Framework Core για Windows Server 2003 x 64 Edition πακέτο.

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows Management Framework Core για τα Windows Vista.

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 Windows Management Framework Core για τα Windows Vista.

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου για Windows Management Framework Core για τα Windows XP και Windows Embedded.

Πλαίσιο διαχείρισης Windows της υπηρεσίας BITS (bit 4.0)

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS για Windows Server 2008.

ΛήψηΆμεση λήψη του Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS για Windows Server 2008 x 64 Edition πακέτο.

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS για τα Windows Vista.

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 των Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS για τα Windows Vista.

Σημειώσεις έκδοσης του συστήματος διαχείρισης των Windows

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου σημειώσεις έκδοσης του συστήματος διαχείρισης των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε στο αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Εγκατεστημένα αρχεία

Windows Management Framework Core

Τα ακόλουθα αρχεία εγκαθίστανται από το πακέτο Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 και Windows PowerShell 2.0):
Όνομα αρχείου
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.PowerShell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.PowerShell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.PowerShell.consolehost
Assembly\Microsoft.PowerShell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.PowerShell.Editor
Assembly\Microsoft.PowerShell.gpowershell
Assembly\Microsoft.PowerShell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.PowerShell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.PowerShell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.PowerShell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.Types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.MUI
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.MUI
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.MUI
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.MUI
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.MOF
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.XML
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Πλαίσιο διαχείρισης Windows BITS

Τα ακόλουθα αρχεία εγκαθίστανται από το πακέτο των Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS (υπηρεσία BITS 4.0):
Όνομα αρχείου
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll
πλαίσιο διαχείρισης του windows powershell winrm BITS

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Свойства

ИД на статията: 968929 – Последен преглед: 09/25/2014 05:48:00 – Редакция: 9.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Service Pack 2 για Windows Vista, Service Pack 1 για Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Embedded for Point of Service

 • kbdownload kbtshoot kbhowto atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo kbmt KB968929 KbMtel
Обратна връзка