Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ του HP Smart Web Printing και του Internet Explorer

Το HP Smart Web Printing δεν είναι συμβατό με τον Microsoft Internet Explorer 9 και τον Internet Explorer 10. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το νέο πρόγραμμα HP Smart Print ή απενεργοποιήστε το πρόσθετο Smart Web Printing.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του HP Smart Print

Το HP Smart Web Printing έχει αντικατασταθεί από το HP Smart Print. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το νέο πρόγραμμα HP Smart Print μεταβαίνοντας στην ακόλουθη τοποθεσία της HP στο Web:
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Απενεργοποίηση του HP Smart Web Printing

Αν δεν χρησιμοποιείτε το HP Smart Web Printing, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το πρόσθετο κάνοντας κλικ στην επιλογή Ο Internet Explorer να ανοίγει πάντα χωρίς αυτό το πρόσθετο (Always open Internet Explorer without this add-on), όταν βλέπετε το μήνυμα "Το πρόσθετο HP Smart Web Printing μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή απόκρισης ή λειτουργίας του Internet Explorer" ("HP Smart Web Printing add-on can cause Internet Explorer to crash or to stop responding").

Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε το ακόλουθο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για την απενεργοποίηση μη συμβατών πρόσθετων.

Microsoft fix it banner
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται στα πρόσθετα του Internet Explorer όταν αυτός δεν αποκρίνεται ενδέχεται να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιλύει πολλά προβλήματα.
μάθετε περισσότερα
άμεση εκτέλεση


Σημείωση Το HP Smart Web Printing είναι ένα πρόσθετο για τον Internet Explorer το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε και να εκτυπώνετε μόνο το περιεχόμενο που θέλετε από τις τοποθεσίες Web. Αυτό το λογισμικό εγκαθίσταται συνήθως όταν χρησιμοποιείτε το CD του λογισμικού HP για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή HP.
Περισσότερες πληροφορίες
Πώς επηρεάζουν τα πρόσθετα προγράμματος περιήγησης τον υπολογιστή μου;

Πρόσθετα Internet Explorer: συνήθεις ερωτήσεις

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 969227 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/08/2014 20:26:00 - Αναθεώρηση: 11.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

  • kbsurveytest kbaddin kb3rdparty kbexpertisebeginner kbfaq kbhowto kbsurveynew kbprb kbcip kbsmbportal kbmsifixme kbfixme KB969227
Σχόλια