Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις των Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:970359
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με κάθε μία από τις ενημερωμένες εκδόσεις του Service Pack 2 (SP2) που έχουν κυκλοφορήσει για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τα εξής για κάθε αρχείο της ενημερωμένης έκδοσης του SP2:
  • Μια σύνδεση με το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που περιγράφει το πακέτο. Το άρθρο της Γνωσιακής βάσης παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα που περιέχει κάθε πακέτου υπηρεσιών.
  • Μια σύνδεση προς τις σελίδες του Κέντρου λήψης της Microsoft στο Web όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη τα πακέτα.
  • Πίνακας που εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε μία από τις ενημερώσεις κώδικα Microsoft (MSPs) που περιέχονται σε κάθε ενημερωμένη έκδοση, καθώς και τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε ελληνική έκδοση των αρχείων της ενημερωμένης έκδοσης του SP2.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτοί οι πίνακες παραθέτουν μόνο την έκδοση αρχείων που περιλαμβάνονται στο Service Pack 2. Πρόσθετα αρχεία που δεν διαθέτουν εκδόσεις, όπως εικόνες ή αρχεία .xml, εξαιρούνται από αυτήν τη λίστα.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ενημερωμένες εκδόσεις του SP2 για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0. Επομένως, αυτό το άρθρο είναι μεγάλη. Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο πακέτο, χρησιμοποιήστε τον πίνακα περιεχομένων ή αναζήτηση για ενημερωμένη έκδοση τίτλο ή αριθμό KB.

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης του Service Pack

Αυτό το άρθρο σάς βοηθά να εξακριβώσει αν είναι εγκατεστημένο το service pack. Για να επαληθεύσετε την εγκατεστημένη έκδοση ενός προϊόντος του Office 2007, συνιστούμε να ελέγξετε τη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων στα Windows XP ή Windows Vista.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης ενός προϊόντος του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
928116Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη
Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2)

Γενικές πληροφορίες

όνομα αρχείου συσκευασίαςΤρόπος λήψης του πακέτουΤο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης
wssv3sp2-kb953338-x86-FullFile-en-us.exeΛήψη953338

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft και πληροφορίες αρχείου

Στην πρώτη στήλη του πίνακα που ακολουθεί εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Στη δεύτερη στήλη εμφανίζει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη παραθέτει σε λίστα τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
wssmuisp2-en-us.mspMssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-en-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-en-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.Intl.Resources.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspAtl80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspbpa.Common.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.configcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.networkcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.userinterface.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspCustsat.dll9.0.3790.2428
stswwsp2.mspDbghelp.dll6.6.7.5
stswwsp2.mspDw20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspDwdcw20.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspDwtrig20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.Internal.Mime.dll8.0.685.19
stswwsp2.mspMsscntrs.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMssdmn.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspMssearch.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspMssph.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspMssrch.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspNlhtml.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspOfffilt.dll2008.1216.6417.1000
stswwsp2.mspoffparser.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspOisimg.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspoleparser.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspONetNative.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspONetUtil.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwssvr.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwstimer.exe12.0.6415.1000
stswwsp2.mspPrescan.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.SetupConfiguration.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspPsconfig.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspPsconfigui.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspQuery.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Search.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspSpwriter.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStsadm.exe12.0.6418.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Library.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspStsmmc.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStssoap.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspStswel.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.WorkflowActions.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspSetup.exe12.0.6425.1000
stswwsp2.mspTquery.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspwsstracing.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspWrapinst.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspWSSADMIN.EXE12.0.6420.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6420.1000
stswwsp2.mspWsssetup.dll12.0.6425.1000
stswwsp2.mspXmlfilter.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspMfc80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80chs.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80cht.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80deu.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80enu.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80esp.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80fra.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80ita.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80jpn.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80kor.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfcm80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMsvcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMsvcp80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMsvcr80.dll8.0.50727.762
wsswwsp2.mspSetup.exe12.0.6425.1000
wsswwsp2.mspWsssetup.dll12.0.6425.1000

Υπηρεσίες Windows SharePoint, 3.0 Service Pack 2 (SP2), έκδοση 64-Bit

Γενικές πληροφορίες

όνομα αρχείου συσκευασίαςΤρόπος λήψης του πακέτουΤο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης
wssv3sp2-kb953338-x64-FullFile-en-us.exeΛήψη953338

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft και πληροφορίες αρχείου

Στην πρώτη στήλη του πίνακα που ακολουθεί εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Στη δεύτερη στήλη εμφανίζει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη παραθέτει σε λίστα τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
wssmuisp2-en-us.mspMssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-en-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-en-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.Intl.Resources.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspAtl80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspbpa.Common.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.configcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.networkcollector.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspbpa.userinterface.dll8.0.669.0
stswwsp2.mspCustsat.dll9.0.3790.2428
stswwsp2.mspDbghelp.dll6.6.7.5
stswwsp2.mspDw20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspDwdcw20.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspDwtrig20.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.Internal.Mime.dll8.0.685.19
stswwsp2.mspMsscntrs.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMssdmn.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspMssearch.exe12.0.6422.1000
stswwsp2.mspMssph.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspMssrch.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspNlhtml.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspOfffilt.dll2008.1216.6417.1000
stswwsp2.mspoffparser.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspOisimg.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspoleparser.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspONetNative.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspONetUtil.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwssvr.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspOwstimer.exe12.0.6415.1000
stswwsp2.mspPrescan.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.SetupConfiguration.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspPsconfig.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspPsconfigui.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspQuery.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Search.dll12.0.6422.1000
stswwsp2.mspSpwriter.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStsadm.exe12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Library.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspStsmmc.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspStssoap.dll12.0.6415.1000
stswwsp2.mspStswel.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.WorkflowActions.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspSetup.exe12.0.6425.1000
stswwsp2.mspTquery.dll12.0.6421.1000
stswwsp2.mspwsstracing.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspWrapinst.exe12.0.6413.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6413.1000
stswwsp2.mspWSSADMIN.EXE12.0.6420.1000
stswwsp2.mspMicrosoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6420.1000
stswwsp2.mspWsssetup.dll12.0.6425.1000
stswwsp2.mspXmlfilter.dll2008.1024.6413.1000
stswwsp2.mspMfc80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80chs.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80cht.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80deu.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80enu.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80esp.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80fra.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80ita.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80jpn.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80kor.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfc80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMfcm80u.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMsvcm80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMsvcp80.dll8.0.50727.762
stswwsp2.mspMsvcr80.dll8.0.50727.762
wsswwsp2.mspSetup.exe12.0.6425.1000
wsswwsp2.mspWsssetup.dll12.0.6425.1000

Υπηρεσίες Windows SharePoint, 3.0 Language Pack Service Pack 2 (SP2)

Γενικές πληροφορίες

όνομα αρχείου συσκευασίαςΤρόπος λήψης του πακέτουΤο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης
wssv3lpsp2-kb953338-x86-FullFile-en-us.exeΛήψη953338

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft και πληροφορίες αρχείου

Στην πρώτη στήλη του πίνακα που ακολουθεί εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Στη δεύτερη στήλη εμφανίζει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη παραθέτει σε λίστα τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
wsslpksp2-en-us.mspSetup.exe12.0.6425.1000
wsslpksp2-en-us.mspWsssetup.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2-en-us.mspMssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-en-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-en-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.Intl.Resources.dll12.0.6413.1000

Υπηρεσίες Windows SharePoint, 3.0 Language Pack Service Pack 2 (SP2), έκδοση 64-Bit

Γενικές πληροφορίες

όνομα αρχείου συσκευασίαςΤρόπος λήψης του πακέτουΤο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης
wssv3lpsp2-kb953338-x64-FullFile-en-us.exeΛήψη953338

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft και πληροφορίες αρχείου

Στην πρώτη στήλη του πίνακα που ακολουθεί εμφανίζει όλα τα αρχεία .msp που περιλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο .exe. Στη δεύτερη στήλη εμφανίζει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε αρχείο .msp. Η τρίτη στήλη παραθέτει σε λίστα τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων.
Όνομα MSPΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
wsslpksp2-en-us.mspSetup.exe12.0.6425.1000
wsslpksp2-en-us.mspWsssetup.dll12.0.6425.1000
wssmuisp2-en-us.mspMssmsg.dll12.0.6413.1000
wssmuisp2-en-us.mspWSETUPUI.DLL12.0.6425.1000
wssmuisp2-en-us.mspMicrosoft.SharePoint.Search.Intl.Resources.dll12.0.6413.1000

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970359 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/25/2010 18:52:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

  • kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB970359 KbMtel
Σχόλια