Περιγραφή της συνάθροισης άμεσων επιδιορθώσεων για το System Center Data Protection Manager 2007: 4 Ιουνίου 2009

Περίληψη
Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται τα ζητήματα του Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM) 2007 τα οποία επιδιορθώνονται με τη συνάθροιση άμεσων επιδιορθώσεων του Data Protection Manager 2007 με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2009.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εν λόγω συνάθροιση αντιμετωπίζει τα ακόλουθα ζητήματα.

Ζήτημα 1
Όταν ενεργοποιείται η κοινή χρήση βιβλιοθήκης, δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας ομάδας προστασίας και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν είναι δυνατός ο προβιβασμός της συναλλαγής σε κατανεμημένη συναλλαγή διότι υπάρχει ενεργό σημείο αποθήκευσης σε αυτήν τη συναλλαγή.
Ζήτημα 2
Η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του SharePoint αποτυγχάνει σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων περιεχομένου από το DPM 2007. Εάν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του SharePoint θα ολοκληρωθεί. Ωστόσο, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας βάσης δεδομένων περιεχομένου από το DPM 2007.

Ζήτημα 3
Αποτυγχάνουν τυχαίες εργασίες του DPM 2007. Στην κονσόλα διαχειριστή, εάν ανατρέξετε στις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποτυχημένη εργασία, εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 0x800706BA.
Ζήτημα 4
Το DPM 2007 δεν διαγράφει από τον τόμο ρεπλίκα καταλόγους οι οποίοι δεν προστατεύονται πλέον.

Ζήτημα 5
Το DPM 2007 δημιουργεί πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου (VSS). Εξαιτίας της διαγραφής των αρχείων καταγραφής συναλλαγών μετά την ολοκλήρωση της εργασίας δημιουργίας αντιγράφων του DPM 2007, η εν λόγω διεργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να παρέμβει σε άλλες εφαρμογές οι οποίες δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας εφαρμογών συναλλαγών, όπως ο Microsoft SQL Server ή το Microsoft Exchange.

Μετά την εγκατάσταση της παρούσας συνάθροισης ενημερώσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε το DPM 2007 για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αντιγράφων VSS. Αυτό σημαίνει ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών εφαρμογής δεν θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του DPM 2007.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP

Για να ρυθμίσετε το DPM 2007 για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αντιγράφων VSS, προσθέστε την ακόλουθη τιμή μητρώου CopyBackupEnabled στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί του μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent\2.0
Τιμή μητρώου: CopyBackupEnabled
Τύπος: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 1

Ζήτημα 6
Η επίλυση σκιώδους αντιγράφου VSS προκαλεί τη διακοπή της λειτουργίας της υπηρεσίας DPM 2007.

Ζήτημα 7
Η λειτουργία της υπηρεσίας DPM 2007 διακόπτεται, εάν ακυρωθεί κάποια εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ταινίας κατά τη λειτουργία CheckConcurrencyBlock.

Ζήτημα 8
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή σημείων επαναφοράς τα οποία έχουν λήξει από τη δέσμη ενεργειών Pruneshadowcopies.ps1.

Ζήτημα 9
Σε περίπτωση που η γονική εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μιας συστοιχίας SharePoint αποτύχει, αλλά η θυγατρική διεργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λειτουργία της υπηρεσίας DPM 2007 διακόπτεται.

Η παρούσα άμεση επιδιόρθωση περιλαμβάνει, επιπλέον, τις ακόλουθες προηγούμενες συναθροίσεις του Data Protection Manager 2007 Service Pack 1:
961502 Μια ρεπλίκα ενδέχεται να καταχωρηθεί ως μη συνεπής μετά την εγκατάσταση του System Center Data Protection Manager 2007 Service Pack 1 σε υπολογιστή στον οποίον εκτελείται έκδοση του Windows Server 2003 που βασίζεται σε τεχνολογία x64 (US)
963102 Περιγραφή της συνάθροισης άμεσων επιδιορθώσεων για το System Center Data Protection Manager 2007: 16 Φεβρουαρίου 2009 (US)
968579 Περιγραφή της συνάθροισης άμεσων επιδιορθώσεων για το System Center Data Protection Manager 2007: 14 Απριλίου 2009 (US)
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Πακέτο άμεσων επιδιορθώσεων του System Center Data Protection Manager 2007 (εκδόσεις 32-bit και 64-bit)

ΛήψηΛήψη του πακέτου Άμεσων επιδιορθώσεων του System Center Data Protection Manager 2007 (KB970867) τώρα.

Σημείωση Η παρούσα άμεση επιδιόρθωση ισχύει για όλες τις γλώσσες του Data Protection Manager 2007.

Προϋποθέσεις

Για την εγκατάσταση του εν λόγω πακέτου συναθροίσεων, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Data Protection Manager 2007 Service Pack 1.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν είναι υποχρεωτική η επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή της παρούσας άμεσης επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Η παρούσα άμεση επιδιόρθωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες προηγούμενες συναθροίσεις του Data Protection Manager 2007 Service Pack 1:
961502 Μια ρεπλίκα ενδέχεται να καταχωρηθεί ως μη συνεπής μετά την εγκατάσταση του System Center Data Protection Manager 2007 Service Pack 1 σε υπολογιστή στον οποίον εκτελείται έκδοση του Windows Server 2003 που βασίζεται σε τεχνολογία x64 (US)
963102 Περιγραφή της συνάθροισης άμεσων επιδιορθώσεων για το System Center Data Protection Manager 2007: 16 Φεβρουαρίου 2009 (US)
968579 Περιγραφή της συνάθροισης άμεσων επιδιορθώσεων για το System Center Data Protection Manager 2007: 14 Απριλίου 2009 (US)

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Για την έκδοση 32-bit
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Addlibraryserverfordpm.exe2.0.8844.051,07204-Jun-200908:54x86
Amcommon.dll2.0.8844.079,74404-Jun-200908:54x86
Clusterinquiry.dll2.0.8844.094,60004-Jun-200908:50x86
Clusterinquirylh.dll2.0.8844.096,13604-Jun-200908:50x86
Cmte.dll2.0.8844.0178,04804-Jun-200908:54x86
Configuredatasourceutil.exe2.0.8844.020,35204-Jun-200908:54x86
Configuresharepoint.exe2.0.8844.055,16804-Jun-200908:50x86
Cpwrapper.dll2.0.8844.0613,25604-Jun-200908:55x86
Dpmac.exe2.0.8844.0745,86404-Jun-200908:50x86
Dpmdrivemappingtool.exe2.0.8844.074,62404-Jun-200908:50x86
Dpmla.exe2.0.8844.01,183,10404-Jun-200908:50x86
Dpmra.exe2.0.8844.02,377,08804-Jun-200908:50x86
Dpmwriterhelperplugin.dll2.0.8844.070,53604-Jun-200908:50x86
Dsmfs.dll2.0.8844.0301,96004-Jun-200908:50x86
Engineuicommon.dll2.0.8844.0386,94404-Jun-200908:55x86
Exchangecmdletswrapper.exe2.0.8844.039,30404-Jun-200908:50x86
Exchangecmdletswrapperproxy.dll2.0.8844.017,79204-Jun-200908:50x86
Exchangewriterhelperplugin.dll2.0.8844.0209,28804-Jun-200908:50x86
Filewriterhelperplugin.dll2.0.8844.0217,48004-Jun-200908:50x86
Genericdatasourcewriterhelperplugin.dll2.0.8844.0122,76004-Jun-200908:50x86
Genericnonvssdatasourcehelperplugin.dll2.0.8844.0134,53604-Jun-200908:50x86
Installagent.exeNot Applicable144,76804-Jun-200908:50x86
Installagentpatch.exeNot Applicable97,67204-Jun-200908:50x86
Intenttranslator.dll2.0.8844.0251,77604-Jun-200908:54x86
Microsoft.enterprisestorage.dls.prm.dll2.0.8844.0436,09604-Jun-200908:55x86
Microsoft.enterprisestorage.dls.prm.mbcparser.dll2.0.8844.0240,00004-Jun-200908:54x86
Microsoft.enterprisestorage.dls.prmcatalog.dll2.0.8844.0386,94404-Jun-200908:55x86
Migratev1tov2replicas.exe2.0.8844.027,52004-Jun-200908:50x86
Nativemethods.dll2.0.8844.096,12804-Jun-200908:54x86
Rhl.dll2.0.8844.034,68804-Jun-200908:54x86
Setshareddpmdatabase.exe2.0.8844.071,55204-Jun-200908:54x86
Setupdpm.exe2.0.8844.014,72004-Jun-200908:54x86
Spsearchwriterhelperplugin.dll2.0.8844.0151,94404-Jun-200908:50x86
Spupgrade.exe2.0.8844.038,78404-Jun-200908:54x86
Sqlwriterhelperplugin.dll2.0.8844.0310,15204-Jun-200908:50x86
Sqmdatapoints.exe2.0.8844.013,18404-Jun-200908:54x86
Storagepoolmanager.dll2.0.8844.0332,16004-Jun-200908:54x86
Triggerjob.exe2.0.8844.013,69604-Jun-200908:54x86
Vsshelper.dll2.0.8844.0173,95204-Jun-200908:54x86
Vssrequestor.dll2.0.8844.0159,11204-Jun-200908:50x86
Vssrequestorxp.dll2.0.8844.0150,92004-Jun-200908:50x86
Wsscmdlets.dll2.0.8844.0108,41604-Jun-200908:54x86
Wsscmdletswrapper.exe2.0.8844.093,06404-Jun-200908:50x86
Wsscmdletswrapperproxy.dll2.0.8844.018,81604-Jun-200908:50x86
Wsswriterhelperplugin.dll2.0.8844.0207,24004-Jun-200908:50x86
Για την έκδοση 64-bit
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Addlibraryserverfordpm.exe2.0.8844.051,08004-Jun-200909:08x86
Amcommon.dll2.0.8844.079,75204-Jun-200909:08x86
Clusterinquiry.dll2.0.8844.0128,39204-Jun-200909:05x64
Clusterinquirylh.dll2.0.8844.0130,95204-Jun-200909:05x64
Cmte.dll2.0.8844.0178,05604-Jun-200909:08x86
Configuredatasourceutil.exe2.0.8844.020,36004-Jun-200909:08x86
Configuresharepoint.exe2.0.8844.064,39204-Jun-200909:05x64
Cpwrapper.dll2.0.8844.0855,94404-Jun-200909:08x64
Dpmac.exe2.0.8844.01,038,21604-Jun-200909:05x64
Dpmdrivemappingtool.exe2.0.8844.083,33604-Jun-200909:05x64
Dpmla.exe2.0.8844.01,722,24804-Jun-200909:05x64
Dpmra.exe2.0.8844.03,507,08004-Jun-200909:05x64
Dpmwriterhelperplugin.dll2.0.8844.084,87204-Jun-200909:05x64
Dsmfs.dll2.0.8844.0398,72804-Jun-200909:05x64
Engineuicommon.dll2.0.8844.0386,95204-Jun-200909:08x86
Exchangecmdletswrapper.exe2.0.8844.049,54404-Jun-200909:05x64
Exchangecmdletswrapperproxy.dll2.0.8844.018,31204-Jun-200909:05x64
Exchangewriterhelperplugin.dll2.0.8844.0292,23204-Jun-200909:05x64
Filewriterhelperplugin.dll2.0.8844.0287,11204-Jun-200909:05x64
Genericdatasourcewriterhelperplugin.dll2.0.8844.0159,11204-Jun-200909:05x64
Genericnonvssdatasourcehelperplugin.dll2.0.8844.0181,64004-Jun-200909:05x64
Installagent.exeNot Applicable135,04804-Jun-200909:05x64
Installagentpatch.exeNot Applicable104,32804-Jun-200909:05x64
Intenttranslator.dll2.0.8844.0251,78404-Jun-200909:08x86
Microsoft.enterprisestorage.dls.prm.dll2.0.8844.0436,10404-Jun-200909:08x86
Microsoft.enterprisestorage.dls.prm.mbcparser.dll2.0.8844.0342,40804-Jun-200909:08x64
Microsoft.enterprisestorage.dls.prmcatalog.dll2.0.8844.0386,95204-Jun-200909:08x86
Migratev1tov2replicas.exe2.0.8844.027,01604-Jun-200909:05x64
Nativemethods.dll2.0.8844.096,13604-Jun-200909:08x86
Rhl.dll2.0.8844.034,69604-Jun-200909:08x86
Setshareddpmdatabase.exe2.0.8844.071,56004-Jun-200909:08x86
Setupdpm.exe2.0.8844.014,72804-Jun-200909:08x86
Spsearchwriterhelperplugin.dll2.0.8844.0206,21604-Jun-200909:05x64
Spupgrade.exe2.0.8844.038,79204-Jun-200909:08x86
Sqlwriterhelperplugin.dll2.0.8844.0420,23204-Jun-200909:05x64
Sqmdatapoints.exe2.0.8844.013,19204-Jun-200909:08x86
Storagepoolmanager.dll2.0.8844.0416,64804-Jun-200909:08x64
Triggerjob.exe2.0.8844.013,70404-Jun-200909:08x86
Vsshelper.dll2.0.8844.0217,48004-Jun-200909:08x64
Vssrequestor.dll2.0.8844.0214,92004-Jun-200909:05x64
Vssrequestorxp.dll2.0.8844.0203,14404-Jun-200909:05x64
Wsscmdlets.dll2.0.8844.0108,42404-Jun-200909:08x86
Wsscmdletswrapper.exe2.0.8844.0114,56804-Jun-200909:05x64
Wsscmdletswrapperproxy.dll2.0.8844.019,33604-Jun-200909:05x64
Wsswriterhelperplugin.dll2.0.8844.0269,19204-Jun-200909:05x64

Οδηγίες εγκατάστασης

Το παρόν πακέτο συναθροίσεων του Data Protection Manager 2007 αποτελείται από τρεις ξεχωριστές ενημερώσεις. Για την εγκατάσταση κάθε ενημέρωσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκαταστήστε το πακέτο συναθροίσεων στο διακομιστή όπου εκτελείται το Data Protection Manager 2007 Service Pack 1. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το αρχείο DataProtectionManager2007-KB970867.exe στο διακομιστή.

  Σημείωση Ενδέχεται να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σε περίπτωση που δεν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως τη συλλογή ενημερώσεων 968579 ή σε περίπτωση που η Κονσόλα διαχειριστή DPM ή το Κέλυφος διαχείρισης DPM είναι ανοιχτό κατά την εγκατάσταση της συνάθροισης.

  Το πακέτο συναθροίσεων δεν θα εγκατασταθεί σε περίπτωση που ο χώρος της μονάδας δίσκου δεν επαρκεί για την αποθήκευση του αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων του DPM SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  972727 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ενημέρωση του System Center Data Protection Manager 2007: "Αποτυχία εγκατάστασης του DPM" (US)
 2. Ενημερώστε την απομακρυσμένη εγκατάσταση του Microsoft SQL Server στην οποία φιλοξενείται η βάση δεδομένων DPMDB. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το αρχείο SqlPrep-KB970867.msp στον υπολογιστή όπου εκτελείται ο SQL Server.

  Σημείωση Αυτό το βήμα δεν απαιτείται, εάν εκτελείται παρουσία της SQL DPMDB στο διακομιστή Data Protection Manager 2007.
 3. Στην Κονσόλα διαχειριστή DPM, ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Μέθοδος 1: Ενημέρωση των παραγόντων προστασίας από την Κονσόλα διαχειριστή DPM
   1. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχειριστή DPM.
   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση (Management) και κατόπιν στην καρτέλα Παράγοντες (Agents).
   3. Επιλέξτε έναν υπολογιστή από τη λίστα Προστατευμένος υπολογιστής (Protected Computer) και, στη συνέχεια, στο παράθυρο Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) και κατόπιν στην επιλογή Ενημέρωση παραγόντων (Update Agents).
   5. Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή διαπιστευτηρίων και επιλογής επανεκκίνησης (Enter Credentials and Reboot option), εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας, επιλέξτε Μη αυτόματη επανεκκίνηση των επιλεγμένων διακομιστών αργότερα (Manually restart the selected servers later) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση Δεν είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του υπολογιστή για την ενημέρωση του παράγοντα. Για αυτόν το λόγο έγινε η επιλογή Μη αυτόματη επανεκκίνηση των επιλεγμένων διακομιστών αργότερα (Manually restart the selected servers later).
  • Μέθοδος 2: Ενημέρωση των παραγόντων προστασίας στους προστατευμένους υπολογιστές
   1. Πραγματοποιήστε λήψη του πακέτου ενημέρωσης παραγόντων προστασίας από τον κατάλογο \DPM\Agents\RA\2.0.8844.0 της θέσης εγκατάστασης του Data Protection Manager στο διακομιστή Data Protection Manager 2007.
    • Ενημέρωση x86
     i386\1033\DPMAgentInstaller_KB970867.exe
    • Ενημέρωση x64
     amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB970867_AMD64.exe

    Σημείωση Το πακέτο DPMAgentInstaller.exe ισχύει για όλες τις γλώσσες.
   2. Εκτελέστε το κατάλληλο πακέτο DPMAgentInstaller.exe σε κάθε προστατευόμενο υπολογιστή.
   3. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχειριστή DPM στο διακομιστή Data Protection Manager 2007.
   4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση (Management) και κατόπιν στην καρτέλα Παράγοντες (Agents).
   5. Επιλέξτε τους προστατευμένους υπολογιστές και κατόπιν επαληθεύστε ότι η έκδοση παράγοντα παρατίθεται ως 2.0.8844.0.
 4. Εκτελέστε το αρχείο DPMManagementShell2007-KB970867.msp.

  Σημείωση Αυτό το βήμα δεν απαιτείται, εάν εκτελείται το Κέλυφος διαχείρισης Data Protection Manager στο διακομιστή Data Protection Manager 2007.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Properties

Article ID: 970867 - Last Review: 03/31/2010 07:46:09 - Revision: 3.0

Microsoft System Center Data Protection Manager 2007

 • atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc KB970867
Feedback