Μεγάλο διακριτικά Kerberos θα προκαλέσει αιτήσεις από το WinRM αποτυχία

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:970875
Προέλευση:Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΈΧΕΙ ΣΚΟΠΌ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ ΆΛΛΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.
Σύμπτωμα


Πρόβλημα περιβάλλοντος:
  • Απομακρυσμένη διαχείριση των Windows (WinRM) εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη και στο διακομιστή.
  • Κωδικοί ασφαλείας στους χρήστες που έχουν > 16 k λόγω με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί από τον τομέα τους.
  • Υπολογιστής-πελάτης ξεκινά μια λειτουργία WinRM στο διακομιστή (για παράδειγμα το WinRM –r id: <server>).</server>


Με το WinRM 1.1 εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

WSManFault
Μήνυμα = το WinRM δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης από το πρόγραμμα-πελάτη. Αυτό δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τύπο του περιεχομένου της απόκρισης HTTP από τον υπολογιστή προορισμού. Ο τύπος περιεχομένου είναι λείπει ή δεν είναι έγκυρη.

Αριθμός σφάλματος: 0x803380F7-2144108297
Το πρόγραμμα-πελάτης WinRM δεν μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση. Αυτό δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τύπο του περιεχομένου της απόκρισης HTTP από τον υπολογιστή προορισμού. Ο τύπος περιεχομένου είναι λείπει ή δεν είναι έγκυρη.

Για το WinRM 2.0 μπορεί να επιστρέψει έναν διαφορετικό σφάλμα σχετικά με μια κεφαλίδα αίτησης είναι πολύ μεγάλη.
Αιτία
Σε ορισμένα περιβάλλοντα τομέα του χρήστη μπορεί να είναι μέλος τόσες πολλές ομάδες ασφαλείας ότι ίσως > 16 k από το διακριτικό ασφαλείας χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας του χρήστη στο διακομιστή. Αυτό προκαλεί http.sys ή διακομιστή από το WinRM θα απορρίψει την αίτηση.
Επίλυση


Εγκαταστήστε το WinRM 2.0 ή παραπάνω στο διακομιστή, τροποποιήστε τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου δύο που περιγράφονται στηνhttp://support.Microsoft.com/KB/820129
  • MaxFieldLength
  • MaxRequestBytes


Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι τόσο http.sys όσο και από το WinRM καταγράφουν τις αλλαγές ή να ξεκινήσετε πάλι τις υπηρεσίες http και winrm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣτο πεδίο MaxRequestBytes πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλο καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη χρήση της μνήμης του υπολογιστή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 16 K και αυτό θα πρέπει να αυξηθεί ίσως 20 K για να δείτε εάν που διορθώνει το πρόβλημα πριν να μεγαλώνει παρόμοια κατά διαστήματα.

Εάν αυτά τα κλειδιά μητρώου που έχουν τροποποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένο το WinRM 1.1 μετά το πρόβλημα δεν θα διορθωθεί, αλλά είναι πιθανό ότι επιστρέφονται μηνύματα λάθους διαφορετικά στον υπολογιστή-πελάτη.
Περισσότερες πληροφορίες
ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ
MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΧΩΡΊΣ ΜΆΡΚΑ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB (“ ΥΛΙΚΟΎ ”) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ INACCURACIES Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΎΝ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΌ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΝΌΜΟΥΣ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ DISCLAIM ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΊΣΕΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΊΤΕ ΡΗΤΉ, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΈΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΛΛΆ ΌΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΥΝΘΉΚΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΌ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970875 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/25/2010 17:13:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

  • kbrapidpub kbnomt kbmt KB970875 KbMtel
Σχόλια