Περιγραφή της ενημέρωσης για τις τεχνολογίες ενεργοποίησης των Windows

Αν αυτό το άρθρο δεν απαντά στην ερώτησή σας, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να θέσετε το ερώτημα σε άλλα μέλη της κοινότητας στο Microsoft Community:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υπάρχει μια ενημέρωση για την ενεργοποίηση και την επικύρωση στοιχείων στις τεχνολογίες ενεργοποίησης των Windows για τα Windows 7.

Οι τεχνολογίες ενεργοποίησης των Windows σάς βοηθούν να επιβεβαιώσετε ότι είναι γνήσιο το αντίγραφο των Windows 7 που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, οι τεχνολογίες ενεργοποίησης των Windows βοηθούν στην προστασία από κινδύνους από πλαστό λογισμικό. Οι τεχνολογίες ενεργοποίησης των Windows στα Windows 7 αποτελούνται από τα στοιχεία ενεργοποίησης και επικύρωσης τα οποία περιέχουν δυνατότητες καταπολέμησης της πειρατείας.
  • Η ενεργοποίηση είναι μια τεχνολογία κατά της πειρατείας η οποία επιβεβαιώνει ότι είναι γνήσιο το αντίγραφο των Windows 7 που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Ο αριθμός-κλειδί του προϊόντος είναι ένας κωδικός που αποτελείται από 25 χαρακτήρες και βρίσκεται στην ετικέτα του Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας ή στην ετικέτα του αποδεικτικού άδειας χρήσης. Οι ετικέτες αυτές περιλαμβάνονται σε κάθε γνήσιο αντίγραφο των Windows. Ένας γνήσιος αριθμός-κλειδί προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε όσους υπολογιστές καθορίζονται από την άδεια χρήσης του λογισμικού.
  • Η επιβεβαίωση είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύσετε οτι το αντίγραφο των Windows 7 που εκτελείται στον υπολογιστή σας είναι γνήσιο και έχει ενεργοποιηθεί σωστά.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης του πακέτου ενημέρωσης

Αυτό το πακέτο ενημέρωσης είναι διαθέσιμο μέσω του Windows Update και του Κέντρου λήψης της Microsoft.

Windows Update

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία Windows Update στο Web:Για να λάβετε αυτήν την ενημέρωση από το Windows Update, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε Windows Update στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων (Search programs and files) και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων (Change settings).
  3. Στην ενότητα Σημαντικές ενημερώσεις (Important updates), επιλέξτε Αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων (προτείνεται) (Install updates automatically (recommended)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Ενημέρωση για τα Windows 7 για συστήματα με τεχνολογία x86 (KB971033)
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης για τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x86.

Ενημέρωση για τα Windows 7 για συστήματα με τεχνολογία x64 (KB971033)
ΛήψηΆμεση λήψη πακέτου ενημέρωσης για τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης δεν επηρεάζει τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη ενημέρωση

Αυτή η ενημέρωση για τις τεχνολογίες ενεργοποίησης των Windows βοηθά στον εντοπισμό σφαλμάτων επικύρωσης και στοιχείων εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης. Αυτή η ενημέρωση εντοπίζει επίσης τις προσπάθειες αλλοίωσης που εγιναν σε σημαντικά αρχεία συστήματος των Windows 7. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα πλαστά αντίγραφα των Windows περιλαμβάνουν λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

Αφού εγκατασταθεί αυτή η ενημέρωση, πραγματοποιεί μια διαδικασία επικύρωσης για το αντίγραφο των Windows που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία επικύρωσης δεν επηρεάζει τη λειτουργία των Windows. Η διαδικασία ενημέρωσης κλείνει σιωπηρά αν δεν εντοπίσει σφάλματα επικύρωσης, στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης ή αλλοιωμένα αρχεία.

Αλλοιωμένα αρχεία
Αν η ενημέρωση εντοπίσει ένα αλλοιωμένο αρχείο, προσπαθεί να το επαναφέρει. Η επαναφορά ενδέχεται να χρειαστεί επανεκκίνηση. Αν αυτή η ενημέρωση δεν μπορεί να επαναφέρει τα αλλοιωμένα αρχεία, θα σας παραπέμψει σε περισσότερες πληροφορίες στο Internet.

Σφάλματα επικύρωσης ή στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης
Τα σφάλματα επικύρωσης και τα στοιχεία εκμετάλλευσης προσπαθούν να παρακάμψουν τη διαδικασία ενεργοποίησης των Windows και περιλαμβάνονται, ορισμένες φορές, σε πλαστά αντίγραφα των Windows. Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα επικύρωσης ή στοιχείο εκμετάλλευσης ενεργοποίησης, θα σας δωθούν οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες στο Internet για επίλυση του στοιχείου εκμετάλλευσης ενεργοποίησης ή του σφάλματος επικύρωσης. Όταν αφαιρεθούν τα σφάλματα επικύρωσης ή τα στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος για να ενεργοποιήσετε το αντίγραφο των Windows 7 που έχετε στον υπολογιστή σας. Αν αποφασίσετε σε αυτό το σημείο να επιλύσετε το σφάλμα επικύρωσης ή τα στοιχεία εκμετάλλευσης της ενεργοποίησης, θα ενημερώνεστε περιοδικά ότι το αντίγραφο των Windows 7 που εκτελείτε στον υπολογιστή σας δεν είναι γνήσιο. Επιπλέον, τα Windows θα παρέχουν μια σύνδεση σε επιπλέον ηλεκτρονικές πληροφορίες για ανάλυση.

Διαβάστε τη δήλωση απορρήτου μας ηλεκτρονικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη "Δήλωση απορρήτου του προγράμματος γνήσιου λογισμικού της Microsoft", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Win7 Win 7 WU DLC antipiracy piracy copy mal-ware WAT
Atribuudid

Artikli ID: 971033 – viimati läbi vaadatud: 01/08/2014 19:41:00 – redaktsioon: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971033
Tagasiside