Με ποιον τρόπο θα πρέπει να καταργηθεί η εγκατάσταση των οικογενειών προγραμμάτων Office 2003, Office 2007 ή Office 2010, εάν δεν είναι δυνατή η κατάργησή τους από τον Πίνακα Ελέγχου;

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Εισαγωγή
Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης της οικογένειας προγραμμάτων Microsoft Office 2003, 2007 ή 2010 χρησιμοποιώντας μια Αυτόματη επίλυση, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατάργηση μέσω της δυνατότητας Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) ή Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση εγκατάστασης χρησιμοποιώντας Αυτόματη επίλυση σχετικά με τον τρόπο κατάργησης της εγκατάστασης της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2003, 2007 ή 2010.
Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες αν θέλετε να μάθετε τις συνθήκες υπό τις οποίες δεν είναι δυνατή η κατάργηση εγκατάστασης μέσω της δυνατότητας Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) ή Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ή αν θέλετε να επαναλάβετε την προσπάθεια κατάργησης εγκατάστασης του Office από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Περισσότερες πληροφορίες

Κατάργηση εγκατάστασης του Office χρησιμοποιώντας Αυτόματη επίλυση

Σημείωση Οι ακόλουθες λύσεις Αυτόματης επίλυσης δεν καταργούν τα προγράμματα του Office που εγκαταστάθηκαν ξεχωριστά από την οικογένεια προγραμμάτων του Office. Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Microsoft Office Professional 2007 και το Microsoft Office Visio 2007, η Αυτόματη επίλυση καταργεί από τον υπολογιστή σας μόνο το Microsoft Office Professional 2007. Το Visio 2007 δεν θα καταργηθεί. Επιπλέον, αν χρησιμοποιήσετε μία από τις λύσεις αυτόματης επίλυσης παρακάτω, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Οικογένεια προγραμμάτων του Office 2010

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση της οικογένειας προγραμμάτων Microsoft Office 2010, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος (Fix this problem). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".

Για τα Windows 8

Για Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ή Windows Server 2003

Οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007

Για να καταργήσετε αυτόματα την εγκατάσταση της οικογένειας προγραμμάτων του 2007 Microsoft Office, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος. Επιλέξτε Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό Fix it.

Για τα Windows 8

Για Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ή Windows Server 2003

Οικογένειες προγραμμάτων του Office 2003

Για να καταργήσετε αυτόματα την εγκατάσταση της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2003, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος (Fix this problem). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό αυτόματης επίλυσης.

Για τα Windows 8

Για Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ή Windows Server 2003

Συνθήκες υπό τις οποίες δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης του Office από τον Πίνακα Ελέγχου

Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να καταργήσετε την εγκατάσταση της υπάρχουσας οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2003, 2007 ή 2010 στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) ή Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Η διαδικασία εγκατάστασης δεν ολοκληρώθηκε, όταν επιχειρήσατε να εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραμμα. Επομένως, παραμείνατε με ένα μερικώς εγκατεστημένο πρόγραμμα. Όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα, αποτυγχάνετε.
  • Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ενός προγράμματος που έχει εγκατασταθεί παλαιότερα, επειδή τα αρχεία εγκατάστασης είναι κατεστραμμένα.
  • Εάν είχατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση του Office 2010 από μια προηγούμενη προσπάθεια.

Βίντεο: Τρόπος μη αυτόματης κατάργησης της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office (Βίντεο στα Αγγλικά)
Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης του Office από τον Πίνακα Ελέγχου

Για τα Windows 7


  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε προγράμματα και δυνατότητες (programs and features) στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων (Search programs and files) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Επιλέξτε το προϊόν που θα απεγκατασταθεί κάνοντας κλικ στη λίστα των εγκατεστημένων προϊόντων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή (Uninstall/Change) από τη γραμμή που εμφανίζει τις διαθέσιμες εργασίες.

Για Windows Vista


  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε προγράμματα και δυνατότητες (programs and features) στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το προϊόν που θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα των εγκατεστημένων προϊόντων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή (Uninstall/Change) από τη γραμμή που εμφανίζει τις διαθέσιμες εργασίες.

Για Windows XP ή Windows Server 2003


  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), επιλέξτε το στοιχείο Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε control appwiz.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Κάντε κλικ, για να επιλέξετε το προϊόν του συστήματος Office από τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση (Remove).

fix it fixit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 971179 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/09/2014 02:55:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003

  • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbci kbcip KB971179
Σχόλια