Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λίστα με τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που περιέχονται στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:971348
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο παραθέτει τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) περιγράφουν τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που περιέχονται στο κέντρο του συστήματος Microsoft Διαχείριση ομάδας παραμέτρων 2007 Service Pack 2 (SP2). Αυτό το άρθρο είναι κυρίως που προορίζεται για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ και προσωπικό γραφείο βοήθειας της εταιρείας για την υποστήριξη και να διατηρήσετε έναν υπολογιστή που εκτελεί το System Center Configuration Manager 2007.
Περισσότερες πληροφορίες
Λίστα με τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που περιέχονται στο σύστημα Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2:
950306 Σε μεγάλα ιεραρχίες SMS 2003 που έχουν πολλές τοποθεσίες, αναπαραγωγής σε τοποθεσία επιβραδύνεται
954214 Η υπηρεσία SMS_Site_Component_Manager σταματά απροσδόκητα όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ή την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων αφού προσπάθεια Ανεπιτυχής εγκατάσταση
954474 Αποκλείονται από την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας System Center Configuration Manager 2007
954716 Υπηρεσία SMS_EXECUTIVE του συστήματος Center Configuration Manager 2007 σε ένα διακομιστή τοποθεσίας παιδί μπορεί να διακοπεί όταν χειρίζεται το αρχείο .sha και στέλνει δεδομένα απογραφής για τη γονική της τοποθεσία
954718 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα διαχείρισης της εκτός ζώνης Configuration Manager 2007 για να συνδεθείτε σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν εκδόσεις Intel AMT που είναι παλαιότερη από την έκδοση 3.2.1
955114 Η διαδικασία της υπηρεσίας SMS_Executive μπορεί να διακοπεί όταν διαχείριση συστήματος Center Configuration Manager 2007 S955114 ιεραρχία χειρίζεται το αρχείο ελέγχου (.ct2) της τοποθεσίας από εξαρτημένες τοποθεσίες που εκτελούν την έκδοση RTM του 2007 διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων
955115 Η λειτουργία "Πρόγραμμα-πελάτης ώθησης εγκατάστασης" αποτυγχάνει όταν ρυθμιστεί τόσο πολλά σημεία διαχείρισης και προσαρμοσμένες θύρες σε μια τοποθεσία του συστήματος Center Configuration Manager 2007
955126 Η διαδικασία της υπηρεσίας SMS_Executive (Smsexec.exe) στο σύστημα Center Configuration Manager 2007 ενδέχεται να διακοπεί εάν έχετε Intel AMT που σχετίζονται με εγκατεστημένο το λογισμικό
955262 Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ και στη συνέχεια ενημερώσετε τον κόμβο προγράμματα οδήγησης στην κονσόλα διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων μιας τοποθεσίας Configuration Manager 2007 Service Pack 1 που χρησιμοποιεί το SQL Server 2008 για τη βάση δεδομένων τοποθεσίας
955355 Αποκλειστικό όνομα που περιέχει περισσότερα από 100 χαρακτήρες και που εντοπίζεται από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για έναν κεντρικό υπολογιστή AMT προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας SMS_EXECUTIVE σύστημα Center Configuration Manager 2007
955388 Μήνυμα λάθους κατά τη χρήση της κονσόλας που βασίζεται σε Microsoft System Center Configuration Manager 2007 S955388 διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του σημείου διανομής λογισμικού
955842 Η απογραφή του υλικού System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ενδέχεται να αναγνωρίσει ένα x 64-πελάτη ως-x 86-based πελάτη
955955 Μια σειρά εργασιών που περιέχει πολλά πακέτα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο για να εκτελέσετε μετά την εγκατάσταση του System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ή την επείγουσα επιδιόρθωση 949225
956194 Διαχείριση διανομής στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ενδέχεται να απαιτούν αρκετές ώρες μετά την εκκίνηση, πριν να ξεκινήσει η επεξεργασία πακέτων
956337 Δεν είναι δυνατή η κατάργηση χρήστη AMT ACL κατά τη διαδικασία προετοιμασίας για υπολογιστές 2.x AMT System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
956465 Η διαδικασία της υπηρεσίας SMS_EXECUTIVE μη αναμενόμενη επανεκκίνηση όταν έχει οριστεί ένα όριο για τη μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης μεταξύ δύο τοποθεσιών συστήματος Center Configuration Manager 2007
956733 Ενδέχεται να λείπουν κάποια χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή-πελάτη του συστήματος Center Configuration Manager 2007 αφού έχει ρυθμιστεί ως ένα σημείο διανομής του υποκαταστήματος
956918 Η εργασία "Διαγραφή ηλικίας διαχείρισης δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων" τοποθεσία συντήρησης θα διαρκέσει πολύ χρόνο για να ολοκληρώσετε συστήματος Center Configuration Manager 2007
956941 Δεν είναι δυνατό να διαρκέσει ορισμένες ενέργειες όταν λαμβάνουν απομακρυσμένου ελέγχου του υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται στα Windows Vista που έχει ενεργοποιημένη System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ελέγχου λογαριασμού χρήστη
956944 Μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 για να συνδεθείτε με ένα διακομιστή τοποθεσίας Configuration Manager 2007 που δεν εκτελεί το Service Pack 1
957183 Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια ομάδα ως λογαριασμός χρήστη AMT Configuration Manager 2007 Service Pack 1, εάν το όνομα της ομάδας έχει περισσότερα από 20 χαρακτήρες
957255 Η δυνατότητα wake on LAN (WOL) στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ενεργοποιείται πελάτες μία ώρα νωρίτερα από την αναμενόμενη
957325 Το στοιχείο αποθέματος φόρτωσης δεδομένων δεν μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα απογραφής υλικού από υπολογιστές-πελάτες System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, εάν μία ή περισσότερες ιδιότητες περιέχει περισσότερους από 256 χαρακτήρες σε αρχεία NOIDMIF
957469 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η λειτουργία ελέγχου εκτός της ζώνης ενέργειας δεν λειτουργεί για υπολογιστές-πελάτες που έχουν το chipset Intel AMT 4 ή Intel AMT 5 στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
957576 Μήνυμα κατάστασης 7404 Αναγνωριστικό αναφέρεται συχνά σε μια εγκατάσταση συστήματος R2 2007 κέντρο διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων που χρησιμοποιεί τον SQL Server 2008 ως βάση δεδομένων τοποθεσίας
957879 Το εργαλείο διαχείρισης υπηρεσιών ConfigMgr σε Configuration Manager 2007 Service Pack 1 δεν ερωτήματος της υπηρεσίας SMS_SITE_SQL_BACKUP και εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "Σφάλμα κατά την επικοινωνία με το στοιχείο"
958021 Στην κονσόλα διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων όταν δημιουργείτε μια νέα ακολουθία εργασιών το μήνυμα λάθους: "δεν είναι δυνατή η δημιουργία ακολουθίας εργασιών"
958157 Ενδέχεται να δημιουργηθεί ανακριβείς λογισμικού μέτρησης αναφορές από διακομιστές κύρια τοποθεσία που βασίζεται σε συστήματα Management Server 2003 Service Pack 3
958598 Το μήνυμα ελέγχου για μια λειτουργία εργασίας ακολουθίας δημιουργίας δεν αναγνωρίζει συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή πληροφορίες χρήστη σωστά σε συστήματα System Center Configuration Manager 2007 RTM
958808 Δεδομένα χρήστη από το USMT μπορεί να διαγραφεί απροσδόκητα από το μηχανισμό ακολουθία εργασιών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του λειτουργικού συστήματος στο System Center Configuration Manager 2007 S958808
959038 Μπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση μια σειρά εργασιών που δημιουργείτε στο σύστημα Center Configuration Manager 2007, όταν ένα πρόγραμμα στην ακολουθία εργασιών επιστρέφει έναν κωδικό εξόδου αποτυχία
959040 Δεν είναι δυνατό να παροχή System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 συστήματα AMT 2.2/2.6 υπολογιστές-πελάτες σε λειτουργία PKI και 2.1 AMT/2.5 υπολογιστές-πελάτες σε λειτουργία PSK
959257 Περιοδική διαφημίσεις ή συντήρηση windows ξεκινούν να εκτελούνται μία ώρα αργότερα ή παλαιότερη από την αναμενόμενη όταν αλλάξει η ώρα εξαιτίας της θερινής ΏΡΑΣ στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
959700 Εκτός της ζώνης διαχείρισης κονσόλας στο Configuration Manager 2007 Service Pack 1 δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστές με ενεργοποιημένη AMT
959812 Εργασίες ανάπτυξης λειτουργικού συστήματος (OSD) ενδέχεται να αποτύχουν τυχαία σε συστήματα που βασίζονται σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
959875 Κοινόχρηστους φακέλους που αποθηκεύουν τα πακέτα στα σημεία διανομής υποκατάστημα μπορεί να καταργηθεί σε συστήματα που εκτελούν το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960065 Ενημερωμένες εκδόσεις έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένα προγράμματα-πελάτες, όταν χρησιμοποιείτε το WSUS ή το ΆΘΡΟΙΣΜΑ για να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960448 Το πάγιο ευφυΐα καταλόγου συγχρονισμού υπηρεσίας του συστήματος κέντρο διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων 2007 Service Pack 1 δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια βάση δεδομένων System Center Configuration Manager που είναι εγκατεστημένο στον SQL Server 2005 που ονομάζεται παρουσία
960634 System Center Configuration Διαχείριση 2007 R2 προγράμματος-πελάτη κατάσταση αναφοράς αποτυγχάνει όταν οι υπολογιστές-πελάτες έχουν πολλές εγγραφές εντοπισμού
960712 Παραλείπει μηνιαία περιοδική κοινοποίηση Νοεμβρίου στα συστήματα διαχείρισης συστημάτων Server 2003 Service Pack 3, εάν είναι προγραμματισμένη ημέρα μετά την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου
960741 Διακόπτεται η διαδικασία της υπηρεσίας SMS_Executive σε ένα διακομιστή τοποθεσίας Configuration Manager 2007 Service Pack 1, όταν χρησιμοποιείτε το Intel WS-MAN μετατροπής για παροχή υπολογιστές που είναι εξοπλισμένοι με AMT 3.2.1 τα chipset
960804 Ένα πακέτο συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τη δυνατότητα εκτός ζώνης διαχείρισης (OOB) στο Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960846 Κοινόχρηστους φακέλους που αποθηκεύουν τα πακέτα στα σημεία διανομής υποκατάστημα μπορεί να καταργηθεί σε συστήματα που εκτελούν το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961105 Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε OSD προγράμματα οδήγησης σε συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1: "το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν ισχύει για τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες"
961268 Τα πακέτα στα σημεία διανομής είναι ενημερωμένα με την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου προέλευσης στα συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961269 Διαγράφονται μόνο δύο καταστήματα κατάστασης χρήστη έχει λήξει σε ένα διακομιστή τοποθεσίας που εκτελεί το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961328 Δεν είναι δυνατό να παροχή System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 συστήματα AMT 2.2/2.6 υπολογιστές-πελάτες σε λειτουργία PKI και 2.1 AMT/2.5 υπολογιστές-πελάτες σε λειτουργία PSK
961960 Αλλάζει την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου για το παράθυρο Συντήρηση που κάνετε διπλό κλικ όταν System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 εγκαθίσταται στον Windows Server 2003 x 64 που βασίζεται σε σύστημα ή σε Windows Server 2008 x 64 που βασίζεται σε σύστημα
962891 Κατάσταση μηνυμάτων που έχουν μεγάλα ονόματα αρχείων ενδέχεται να έχει κολλήσει στο φάκελο Statesys.box\Incoming ή στο φάκελο \SMS_CCM\FSPStaging και μπορεί να εμποδίζουν την κατάσταση επεξεργασίας μηνύματος σε ένα σημείο επαναφοράς κατάστασης System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
967359 Ορισμένες ακολουθίες εργασίας ενδέχεται να εκτελούνται σε υπολογιστές-πελάτες σε συστήματα που βασίζονται σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
967491 Επείγουσα επιδιόρθωση για το System Center Configuration Manager 2007 R2 πελάτη κατάσταση αναφοράς
967648 Πακέτο διανομής αποτυγχάνει σε μια τοποθεσία System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, αν ένα όνομα αρχείου στο πακέτο περιέχει ένα εμπορικό και (&)
967649 System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 συστήματα αγνοούν την ιδιότητα θέση προέλευσης στο πακέτων MSI
967919 Σε ένα διακομιστή τοποθεσίας System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, η διαδικασία της υπηρεσίας SMS_Executive (Smsexec.exe) διακόπτεται όταν χρησιμοποιείτε Intel WS-MAN μεταφραστής έκδοση 1.1 (build 558) για την παροχή σε ορισμένους υπολογιστές
968177 System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 υπολογιστές-πελάτες δεν εκτελείται μια διαφήμιση, εάν η κοινοποίηση όταν συνδέεται ο χρήστης και εκτελείται η υπηρεσία κεντρικού παράγοντα SMS μετά τη σύνδεση του χρήστη
968594 System Center Configuration Manager 2007 λογισμικού αποθεμάτων επεξεργασία αποτυγχάνει όταν ένα αρχείο δεδομένων περιέχει μια έγκυρη ώρα
968635 Η διαδικασία Ccmexec.exe μπορεί να καταναλώσει σχεδόν το 100 τοις εκατό των πόρων της CPU σε υπολογιστές-πελάτες συστήματος Center Configuration Manager 2007
968718 Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος μπλοκ TFTP ramdisk σε ένα διακομιστή τοποθεσίας System Center Configuration Manager 2007 S968718 που έχει το ρόλο σημείου υπηρεσίας PXE (Pre-Boot εκτέλεση περιβάλλον)
969113 Ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος αποτυγχάνει σε ένα περιβάλλον System Center Configuration Manager 2007 S969113 εάν αναπτύξετε ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή-πελάτη μέσα σε μία ώρα προηγούμενη ανάπτυξη
969341 Δέλτα συγχώνευσης ενδέχεται να αποτύχει σε σημεία διανομής υποκατάστημα με βάση το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
969529 Δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση μέλη συλλογή χρήστες εάν είναι εγκατεστημένη η επείγουσα επιδιόρθωση 955262 σε διακομιστές τοποθεσιών System Center Configuration Manager 2007 S969529
969530 Η διαδικασία Ccmexec.exe μπορεί να καταναλώσει σχεδόν το 100 τοις εκατό των πόρων της CPU σε υπολογιστές-πελάτες System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
969620 Διακόπτεται η διαδικασία της υπηρεσίας SMS_EXECUTIVE (Smsexec.exe) σε ένα διακομιστή τοποθεσίας System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 που επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας SQL server
970093 Όταν χρησιμοποιείτε το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 για να καταγράψετε ένα είδωλο των Windows Vista SP2 ή του Windows Server 2008 SP2, η διαδικασία καταγραφής εικόνας αποτυγχάνει κατά το στάδιο "Προετοιμασία των Windows για καταγραφή"
970242 Ορισμένα χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή-πελάτη System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ενδέχεται να λείπει, αφού έχει ρυθμιστεί ως ένα σημείο διανομής του υποκαταστήματος
970634 Ένα κοινοποιημένο πρόγραμμα δημιουργήσει ένα σύστημα κέντρο διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων 2007, διακομιστή τοποθεσίας ποτέ δεν εκτελείται σε έναν υπολογιστή-πελάτη System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
970635 Συντονιστής επανεκκίνηση εμποδίζει έναν υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 επανεκκίνηση επειδή εσφαλμένα συμπεραίνει ότι εκτελείται μια εργασία
970636 Ορισμένα προγράμματα δεν εκτελούνται όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Εάν αποτύχει μια εφαρμογή, συνεχίσετε με την εγκατάσταση άλλων εφαρμογών στη λίστα" σύστημα Center Configuration Manager 2007
970637 Η εκχώρηση μνήμης για Wmiprvse.exe διαδικασία μεγαλώσει κατά περίπου 30 και 40 MB όταν εκτελείτε αναζήτηση ερωτήματα στο σύστημα Center Configuration Manager 2007
970739 Κονσόλα συστήματος κέντρο διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων 2007 Service Pack 1 διαχείρισης διακόπτεται όταν κάνετε κλικ επανειλημμένα στο κουμπί "Εύρεση τώρα" για να φιλτράρετε την προβολή σε μια συλλογή
971223 Τα Windows Vista Service Pack 2 και Windows Server 2008 Service Pack 2 δεν παρατίθεται ως υποστηριζόμενες πλατφόρμες System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971300 Σας ζητηθεί ερωτήματα που βασίζονται σε προσαρμοσμένες κλάσεις Hardware Inventory δεν ζητείται από τους χρήστες για τις τιμές στα συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971413 Πολλαπλό αναπτύξεις OS αποτύχει με σφάλμα τιμή κατακερματισμού όταν το μέγεθος του αρχείου WIM λειτουργικού Συστήματος των Windows είναι μεγαλύτερη από 4 GB συστήματος Center Configuration Manager 2007
971506 Ένα πακέτο που είναι αρκετά gigabyte δεν ενημερώνονται σε ένα σημείο διανομής κλάδο (BDP) στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971583 Τα πακέτα στα σημεία διανομής είναι ενημερωμένα με την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου προέλευσης στα συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971687 Ιδιότητα OU η DDR απορρίπτεται από DDM όταν η DDR εισάγεται στο σύστημα Center Configuration Manager 2007
971689 Ο Οδηγός πολυμέσων ακολουθία εργασιών εσφαλμένα υπολογίζει τον απαιτούμενο χώρο και δημιουργεί πολλές εικόνες CD ή DVD στο ίδιο πακέτο συστήματος Center Configuration Manager 2007
972417 Ο/η ΚΑΘΟΛΙΚΉ σημαία καθιστά το πακέτο είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες, αντί απλώς ο συνδεδεμένος χρήστης συστήματος Center Configuration Manager 2007
973065 Υψηλή χρήση CPU κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας σε διακομιστές τοποθεσιών System Center Configuration Manager 2007 S973065 αρχείου MIF
974013 Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση που σας επιτρέπει να προσθέσετε τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 ως υποστηριζόμενες πλατφόρμες για Configuration Manager 2007 Service Pack 1
974236 Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για σύστημα Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 για να προσθέσετε υποστήριξη για προγράμματα-πελάτες Windows Server 2008 R2 και Windows 7
973499 RFH 6083:Memory διαρροή στο LocationRequest MP χειρισμός κώδικα

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο ακόλουθο άρθρο αριθμό, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
953649Λίστα των ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται στο σύστημα Center Configuration Manager Service Pack 1


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους εγκαταστάσεις ώθησης του προγράμματος-πελάτη, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

928282 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους πελάτη ώθησης ζητήματα εγκατάστασης Systems Management Server 2003 και σύστημα Center Configuration Manager 2007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 971348 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 19:55:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007

  • kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB971348 KbMtel
Σχόλια