Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2

Εισαγωγή
Έχει κυκλοφορήσει από τη Microsoft το Service Pack 2 (SP2) για τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) 3.0. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του service pack, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε το service pack και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε εάν το service pack έχει εγκατασταθεί.

Οι βελτιώσεις δυνατοτήτων και οι σημαντικές ενημερώσεις λογισμικού στο WSUS 3.0 SP2

Το WSUS 3.0 SP2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερώσεις:
 • Υποστήριξη του Windows Server και της έκδοσης υπολογιστή-πελάτη
  • Ενοποίηση με τον Windows Server 2008 R2
  • Υποστήριξη της δυνατότητας BranchCache στο Windows Server 2008 R2
  • Υποστήριξη για υπολογιστές-πελάτες με Windows 7
 • Βελτιώσεις δυνατοτήτων των WSUS
  • Κανόνες αυτόματης έγκρισης: Οι κανόνες αυτόματης έγκρισης περιλαμβάνουν, πλέον, τη δυνατότητα καθορισμού της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας έγκρισης για όλους τους υπολογιστές ή για συγκεκριμένες ομάδες υπολογιστών.
  • Αρχεία ενημερώσεων και γλώσσες: Ο βελτιωμένος χειρισμός επιλογής γλώσσας για διακομιστές καθοδικής ροής περιλαμβάνει ένα νέο παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης, το οποίο εμφανίζεται όταν επιλέγεται η λήψη ενημερώσεων μόνο για συγκεκριμένες γλώσσες.
  • Εύκολη αναβάθμιση: Το WSUS 3.0 SP2 είναι δυνατό να εγκατασταθεί ως επιτόπια αναβάθμιση από προηγούμενες εκδόσεις των WSUS, διατηρώντας όλες τις ρυθμίσεις και τις εγκρίσεις. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι συμβατό μεταξύ των WSUS 3.0 SP1 και SP2 στον υπολογιστή-πελάτη και το διακομιστή.
  • Αναφορές: Οι νέες αναφορές ενημερώσεων και κατάστασης υπολογιστή σας επιτρέπουν να φιλτράρετε τις ενημερώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί προς εγκατάσταση. Μπορείτε να εκτελέσετε τις εν λόγω αναφορές από την κονσόλα WSUS ή να χρησιμοποιήσετε το API για να ενσωματώσετε αυτήν τη λειτουργία στις δικές σας αναφορές.
 • Ενημερώσεις λογισμικού
  • Περιλαμβάνονται επιδιορθώσεις σταθερότητας και αξιοπιστίας για το διακομιστή WSUS, όπως η υποστήριξη των διευθύνσεων IPV6 με περισσότερους από 40 χαρακτήρες.
  • Το παράθυρο διαλόγου έγκρισης προσφέρει τη δυνατότητα αλφαβητικής ταξινόμησης των ομάδων υπολογιστών κατά όνομα ομάδας.
  • Τα εικονίδια ταξινόμησης της αναφοράς κατάστασης υπολογιστή είναι πλέον λειτουργικά σε περιβάλλοντα x64.
  • Στο WSUS 3.0 SP2 περιλαμβάνεται μια νέα έκδοση του Windows Update Agent η οποία προσφέρει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις, όπως υποστήριξη για API τα οποία καλούνται από μη τοπικά στοιχεία κλήσης συστήματος σε μη αλληλεπιδραστική περίοδο λειτουργίας.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του WSUS 3.0 SP2

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


ΛήψηΛήψη του πακέτου WSUS 3.0 Service Pack 2 τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Για την εγκατάσταση του WSUS 3.0 SP2 με τη χρήση Server Manager

 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το WSUS 3.0 SP2, χρησιμοποιώντας λογαριασμό που είναι μέλος της τοπικής ομάδας Διαχειριστών.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κάντε κλικ στην επιλογή Server Manager.
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Διαχείριση διακομιστών (Server Manager), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλων (Add Roles), σε περίπτωση που οι υπηρεσίες Windows Server Update Services δεν παρατίθενται στην ενότητα Σύνοψη ρόλων (Roles Summary).
 4. Εάν εμφανιστεί η σελίδα Πριν την έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα Επιλογή ρόλων διακομιστή, επιλέξτε Windows Server Update Services.
 6. Στη σελίδα Windows Server Update Services, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Στη σελίδα Επιβεβαίωση επιλογών εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση (Install).
 8. Όταν ξεκινήσει ο Οδηγός εγκατάστασης του WSUS 3.0 SP2, παρακάμψτε την επόμενη σελίδα και ολοκληρώστε τα βήματα του οδηγού τα οποία ξεκινούν από τη σελίδα Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του WSUS 3.0 SP2.

Τρόπος καθορισμού εάν το service pack έχει εγκατασταθεί

Αναζητήστε το Windows Server Update Services 3.0 SP2 στη λίστα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ή στα Αρχεία και δυνατότητες προγραμμάτων (Program Files and Features) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel). Εάν το Windows Server Update Services 3.0 SP2 δεν εμφανίζεται, το service pack δεν έχει εγκατασταθεί.

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) από τον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) για να καταργήσετε μόνο WSUS 3.0 SP2, διότι με τη χρήση αυτής της επιλογής θα καταργηθεί ολόκληρη η εγκατάσταση των WSUS 3.0.

Για να καταργήσετε το WSUS 3.0 SP2 χρησιμοποιώντας το Server Manager σε υπολογιστή με Windows Server 2008

 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή από τον οποίο σκοπεύετε να καταργήσετε το WSUS 3.0 SP2 χρησιμοποιώντας λογαριασμό που είναι μέλος της τοπικής ομάδας Διαχειριστών.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κάντε κλικ στην επιλογή Server Manager.
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Διαχείριση διακομιστών (Server Manager), στην ενότητα Σύνοψη ρόλων (Roles Summary), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ρόλων (Remove Roles).
 4. Εάν εμφανιστεί η σελίδα Πριν την έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα Επιλογή ρόλων διακομιστή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Windows Server Update Services.
 6. Στη σελίδα Windows Server Update Services, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Στη σελίδα Επιβεβαίωση επιλογών εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση (Remove).
 8. Στη σελίδα Κατάργηση του Windows Server Update Services 3.0 SP2, επιλέξτε τυχόν πρόσθετα στοιχεία προς κατάργηση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τον οδηγό, μόλις ολοκληρωθεί ο Οδηγός κατάργησης WSUS 3.0 SP2.
Για να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης του WSUS 3.0 SP2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:Για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στον οδηγό WSUS 3.0 SP2 Step by Step Guide στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 972455 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/31/2010 07:46:09 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1

 • kbsurveynew kbinfo kbexpertiseinter KB972455
Σχόλια