Τα Windows, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς σφάλματα 0x80070001, 0x81000037 ή 0x80070003

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:973455
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να αντιμετωπίσετε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows, λαμβάνετε τα ακόλουθα σφάλματα:
 • 0x80070001
 • 0x81000037
 • 0x80070003
Επιπλέον, είναι δυνατή η αναζήτηση στα αρχεία και τους φακέλους που θέλετε να επαναφέρετε τον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων".

Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συμπτώματα," "Αιτία", "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" και οι ενότητες "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου.
Συμπτώματα

Ζητήματα που προκύπτουν όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων

Θέμα 1

Λάβετε τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή φακέλων χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows:
0x80070001 (μη έγκυρη λειτουργία)
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν προσπαθείτε να αντίγραφα σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή όταν αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.

Θέμα 2

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο, όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή φακέλων χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows:
0x81000037: δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Windows απέτυχε κατά την προσπάθεια ανάγνωσης από το σκιώδες αντίγραφο ενός από τους τόμους αντίγραφο ασφαλείας
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν προσπαθείτε να αντίγραφα σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή όταν αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.

Ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την επαναφορά αρχείων

Θέμα 3

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για αρχεία ή αναζήτηση για φακέλους λειτουργικότητα για να αναζητήσετε τα αρχεία και τους φακέλους που θέλετε να επαναφέρετε τον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων".


Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.

Το ζήτημα 4

Λάβετε τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος όταν προσπαθείτε να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους σε μια βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows:
0x80070003
Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.
Αιτία
Αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονται επειδή φακέλους ή βιβλιοθήκες που προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή επαναφορά συμπεριλάβετε ένα σημείο νέας ανάλυσης.
Νέας ανάλυσης σημεία μοιάζουν με συντομεύσεις των Windows ή Unix συμβολικές συνδέσεις. Ένα σημείο νέας ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το δείκτη του ποντικιού σε ένα αρχείο που προσωρινή αλλαγή θέσης σε μια διαφορετική μονάδα δίσκου. Για παράδειγμα, ένα σημείο νέας ανάλυσης θα επιτρέψει φάκελο όπως C:\DVD ώστε να οδηγεί σε μονάδα δίσκου E, πραγματική μονάδα δίσκου DVD.

Αιτία των ζητημάτων που προκύπτουν όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων

Θέμα 1

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης σημεία σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.

Θέμα 2

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το σημείο επανάληψης ανάλυσης είναι ένα μονταρισμένο τόμο που περιέχει τα συμπιεσμένα αρχεία (για παράδειγμα, αρχεία πολυμέσων, αρχεία .zip και ούτω καθεξής).

Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.

Αιτία των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την επαναφορά αρχείων

Θέμα 3

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης σημεία σε ένα σημείο μονταρίσματος ή μιας σύνδεσης κατάλογο στη ρίζα άλλο τόμο.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.

Το ζήτημα 4

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης είναι ένα σημείο μονταρίσματος ή σημείων σύνδεσης στη ρίζα άλλο τόμο και εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Τον κατάλογο σημείου νέας ανάλυσης διαγράφεται και να προσπαθήσετε να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους στην αρχική τους θέση.
 • Κάνετε κλικ για να επιλέξετε το Επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική τους υποφακέλους πλαίσιο ελέγχου στον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων" και προσπαθήστε να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους σε μια εναλλακτική θέση.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εδώ Για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το ζήτημα.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Να αντιμετωπίσετε ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων

Θέμα 1 και 2 το ζήτημα

Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, κατάργηση σημείο νέας ανάλυσης από τη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά τον Οδηγό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αυτό το περιεχόμενο σημείο νέας ανάλυσης (σε αυτήν την περίπτωση, του τόμου FAT ή το μονταρισμένο τόμο), επιλέξτε την απόλυτη διαδρομή αυτήν τη θέση του περιβάλλοντος εργασίας ρύθμισης παραμέτρων αντιγράφων ασφαλείας των Windows.

Για να εντοπίσετε το φάκελο σημείο νέας ανάλυσης ή υποφάκελος του φακέλου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη κουμπί, πληκτρολογήστε CMD με το Πρόγραμμα αναζήτησης και τα αρχεία πλαίσιο και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο Εισαγάγετε.
 2. Με το Γραμμή εντολών παράθυρο, πληκτρολογήστε DIR /AL /S και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Εισαγάγετε. Στη λίστα ΣΎΝΔΕΣΗΣ (ένα σημείο νέας ανάλυσης τύπος) εμφανίζεται λίστα.

  Σημείωση Δείτε πολλές εγγραφές που πείτε "σύνδεσης" και τη θέση στην οποία οι εγγραφές δείκτη (το "σημείο σύνδεσης" είναι ένα άλλο όνομα για το "σημείο νέας ανάλυσης"). Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρήσει να κάνει εγγραφή σε κατάλογο που είναι στην πραγματικότητα ένα σημείο νέας ανάλυσης, αυτά τα αρχεία αποστέλλονται (εντελώς blindly σε αυτό το πρόγραμμα) σε άλλο κατάλογο αντί για αυτό.
Διαγραφή σημείου νέας ανάλυσης μονταρισμένο τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το σημείο επανάληψης ανάλυσης βρεθεί, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο σημείου νέας ανάλυσης και κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 2. Με το Γενικά TAB, επιβεβαιώστε το φάκελο Τύπος είναι Μονταρισμένο τόμο και στη συνέχεια να διαγράψετε αυτόν το φάκελο.
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες; Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Να αντιμετωπίσετε ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την επαναφορά αρχείων

Θέμα 3

Για να επιλύσετε αυτό το problemissue, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης στον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων" για να εντοπίσετε τα αρχεία. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 2. Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά με το Αναζήτηση για πλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικ Αναζήτηση.
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε από τη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες; Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Το ζήτημα 4

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε ξανά του καταλόγου που λείπει. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν διαγραφεί το σημείο νέας ανάλυσης, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους παράδειγμα:
 2. Ακολουθήστε τη διαδρομή που υποδεικνύεται στο σφάλμα και να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο φάκελο. Σε αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε το φάκελο MyFolder στην περιοχή μονάδα δίσκου C.
 3. Δοκιμάστε ξανά τη λειτουργία επαναφοράς.
Επιπλέον, καταργήστε την επιλογή του Επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική τους υποφακέλους το πλαίσιο ελέγχου όταν εκτελέσετε τον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων".
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες; Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Περισσότερες πληροφορίες
Λόγω σχεδίασης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Windows διέλευσης σημεία νέας ανάλυσης σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, εάν ένα σημείο νέας ανάλυσης προστίθεται απευθείας σε μια βιβλιοθήκη του Windows 7 ή εάν οποιαδήποτε εξαρτημένοι κόμβοι μιας νέας ανάλυσης σημείου προστίθεται απευθείας σε μια βιβλιοθήκη του Windows 7, Windows Backup διέλευσης αυτές τις θέσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα κατά τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Σημείωση Εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης προστίθεται σε ένα φάκελο που είναι ήδη μέρος μιας βιβλιοθήκης Windows 7, Windows Backup παρακάμπτει το σημείο επανάληψης ανάλυσης και το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία νέας ανάλυσης, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 973455 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2011 20:46:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb fep2010swept kbcip kbmt KB973455 KbMtel
Σχόλια