Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS09-067: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2003: 10 Νοεμβρίου 2009

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS09-067. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Για τους οικιακούς χρήστες, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας στον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερώσεων ασφαλείας, επισκεφθείτε την τοποθεσία Διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web: Οι πελάτες που ζουν στη Βόρεια Αμερική μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση χωρίς χρέωση σε απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής συνομιλίας, με μια απλή επίσκεψη στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερώσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επικοινωνιών υποστήριξης.
Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

 • Σύμπτωμα

  Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας, ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του Excel όταν είναι ενεργοποιημένη η σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου και το Excel βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας μερικής επιλογής. Για να αποφύγετε προσωρινά αυτό το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου. Εργαζόμαστε για την εύρεση πιθανών λύσεων.

  Επίλυση

  Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας, ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του Excel όταν είναι ενεργοποιημένη η σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου και το Excel βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας μερικής επιλογής. Για να αποφύγετε προσωρινά αυτό το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε την άμεση επιδιόρθωση 979446. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  979446Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office Excel 2003 (Excel.msp): 25 Ιανουαρίου 2010 (US)
 • Ύστερα από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε το ακόλουθο θέμα κατά τη εργασία με κώδικα μακροεντολών του Excel 2003 Visual Basic for Applications (VBA).
  Σύμπτωμα

  Μπορείτε να καταργήσετε την προστασία ενός φύλλου εργασίας χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου, όπως Worksheets("sheet2").Unprotect. Εάν το φύλλο εργασίας χωρίς προστασία δεν είναι το ενεργό φύλλο εργασίας, τα περιεχόμενα του φύλλου εργασίας χωρίς προστασία θα γίνουν ορατά στο τρέχον φύλλο εργασίας. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να υφίσταται έως ότου προκύψει κάποια ενέργεια, η οποία θα ανανεώσει το Excel.

  Επίλυση

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση 978908. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
  978908Περιγραφή του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το Office Excel 2003: 29 Δεκεμβρίου 2009 (US)


  Λύση 1

  Ελαχιστοποιήστε και μεγιστοποιήστε το παράθυρο του Excel για να επανασχεδιάσετε ή να ανανεώσετε το φύλλο εργασίας του Excel.

  Λύση 2

  Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
  Εάν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία προγραμματισμού, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με κάποιον πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft (Microsoft Certified Partner) ή να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες Microsoft Advisory Services. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε αυτές τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

  Πιστοποιημένοι συνεργάτες της Microsoft - https://partner.microsoft.com/global/30000104

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες Microsoft Advisory Services - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες και τον τρόπο επικοινωνίας με τη Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  Μπορείτε να τροποποιήσετε τον κώδικα μακροεντολών για να λύσετε αυτό το θέμα, ενεργοποιώντας το φύλλο εργασίας του Excel πριν την εκτέλεση της μεθόδου Κατάργηση προστασίας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο δείγμα κώδικα.
  Sub Button1_Click()  Dim NowActiveSheet As WorkSheet  Worksheets("sheet2").Protect  Set NowActiveSheet=ActiveSheet  ' Ενεργοποιήστε το φύλλο εργασίας του Excel πριν την εκτέλεση της μεθόδου "Κατάργηση προστασίας".  Worksheets("sheet2").Activate  Worksheets("sheet2").Unprotect  NowActiveSheet.ActivateEnd Sub 
  Λύση 3

  Ενεργοποιήστε όλα τα φύλλα εργασίας του Excel με μη αυτόματο τρόπο ή χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή όταν θα έχει προκύψει το πρόβλημα.
Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, εγκαταστήστε την ενημέρωση ασφαλείας 978474.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
978474MS10-017: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2003: 9 Μαρτίου 2010

Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αυτού του Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
870924 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το Office 2003

Πληροφορίες ενημέρωσης ασφαλείας

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας αντικαθιστά την ακόλουθη ενημέρωση ασφαλείας:
969681 MS09-021: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2003: 9 Ιουνίου 2009
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe11.0.8316.010,352,44808-Oct-200918:44
ενημέρωση ενημέρωση_κώδικα_ασφαλείας ενημέρωση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο έλεγχος_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_δημιουργημένο άρνηση_εξυπηρέτησης dos 2003 ενημέρωση κώδικα ασφαλείας επίδοση ασφάλεια σταθερότητα ενημέρωση 32-bit 973475 office
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 973475 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/15/2010 15:20:45 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Office Excel 2003

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB973475
Σχόλια