Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Stop 0x0000003E" κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Windows Vista Service Pack 2 ή Windows Server 2008 Service Pack 2 σε έναν υπολογιστή που έχει συγκεκριμένους πολλαπλούς επεξεργαστές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 973879
Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε παλαιότερα με τον ίδιο αριθμό άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (973879).

Εντοπίστηκε πρόβλημα σε αυτήν την προηγούμενη έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Εάν εφαρμοστεί η έκδοση V1 και παρουσιάζονται μηνύματα λάθους διακοπής κατά την εκκίνηση, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
975070 Μήνυμα λάθους μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης 973879: "Διακοπή 0x0000007e" ή "Διακοπή 0x00000050"

Αυτήν τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει εδώ, η ενημέρωση που είναι έκδοση 2, δεν διαθέτει αυτό το ζήτημα.
Συμπτώματα
Εκτελείτε μια έκδοση που βασίζεται σε επεξεργαστή x 64 των Windows Vista ή Windows Server 2008 σε έναν υπολογιστή που διαθέτει πολλούς επεξεργαστές Intel x 64 ή διαθέτει επεξεργαστή πολλαπλών πυρήνων Intel x 64. Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows Vista Service Pack 2 ή το Windows Server 2008 Service Pack 2 στον υπολογιστή, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους διακοπής:
Διακοπή () 0x0000003Eπαράμετρος1, παράμετρος2, παράμετρος3, παράμετρος4)
MultiProcessor_Configuration_Not_Supported
Σημείωση Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, παράμετρος1 και παράμετρος2 σε αυτό το μήνυμα λάθους Stop να κάνετε την ακόλουθη εξίσωση ισχύει:
((parameter1 ^ parameter2) & (0x00100000))! = 0
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ορισμένοι επεξεργαστές σχετικά με την έκθεση του υπολογιστή υποστηρίζει για ορισμένα σύνολα δυνατότητα που δεν υποστηρίζεται. Επομένως, όταν το σύστημα χρησιμοποιεί αυτά τα σύνολα δυνατοτήτων, παρουσιάζεται ένα σφάλμα Stop. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει, αν χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα επεξεργαστή πακέτα ή αν το BIOS έχει ενεργοποιήσει εσφαλμένα μια λάθους επεξεργαστή.
Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Windows Vista, εκδόσεις 64-bit

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

ΛήψηΆμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista για πακέτο συστήματα (KB973879) που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Τα Windows Server 2008, εκδόσεις 64-bit

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

ΛήψηΤο πακέτο λήψης της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008 x 64 Edition (KB973879) τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ο υπολογιστής σας πρέπει να εκτελεί ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα των Windows:
 • Τα Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Τα Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων των Windows Vista και Windows Server 2008

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με SR_Level (εκδόσεις RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
  ΈκδοσηΠροϊόνSR_LevelΚλάδος υπηρεσίας
  6.0.600 0. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18xxxΤα Windows Vista και Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.600 1. 22xxxΤα Windows Vista και Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 18xxxΤα Windows Vista και Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2. 22xxxΤα Windows Vista και Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 έχει ενοποιηθεί με την αρχική έκδοση του Windows Server 2008.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά. Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται) είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα " ζώνη ώρας " στο στοιχείο " ημερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182954,691,03221-Ιουλ-200915:52x 64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.224784,682,84023-Jul-200919:48x 64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.180754,698,69622-Ιουλ-200919:55x 64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.221834,693,56023-Jul-200919:54x 64

Πληροφορίες αρχείου για εκδόσεις V1 και V2

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να προσδιορίσετε ποια έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας:
Έκδοση της ενημερωμένης έκδοσηςΛεπτομέρειες αρχείου
V1%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB973879~31bf3856ad364e35~AMD64~~6.0.1.0.mum
V2 (σταθερή έκδοση)%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB973879~31bf3856ad364e35~AMD64~~6.0.2.0.mum
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα "STOP 0x0000003E", κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
189988 CMPXCHG8B CPU σε μη-Intel/AMD x 86 είναι συμβατοί με αυτούς δεν υποστηρίζεται
121043 ΔΙΑΚΟΠΉ της οθόνης κατά την εγκατάσταση των Windows NT 3.5 386 SMP υπολογιστή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΝΑ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΒΟΉΘΕΙΑ;
Εάν αυτό το άρθρο δεν απαντήσει στην ερώτησή σας, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τεθεί η ερώτησή σας σε άλλα μέλη της Κοινότητας στην Κοινότητα της Microsoft:

μπλε οθόνη bsod έλεγχος σφαλμάτων Διακοπή λειτουργίας αναβάθμιση σε sp2

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 973879 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/21/2013 02:41:00 - Αναθεώρηση: 11.0

Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • atdownload kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB973879 KbMtel
Σχόλια
>/html>ustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ody>