Πληροφορίες υποστήριξης για εικονικό 3.1 Office Groove και σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 974478
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Πληροφορίες έκδοσης beta
Αυτό το άρθρο ασχολείται με μια έκδοση beta ενός προϊόντος της Microsoft. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται ως-είναι και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Καμία επίσημη υποστήριξη προϊόντος είναι διαθέσιμη από τη Microsoft για αυτό το προϊόν beta. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης υποστήριξης για μια έκδοση beta, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται με τα αρχεία προϊόντος beta ή ελέγξτε την τοποθεσία Web όπου κάνατε λήψη της έκδοσης.
Περίληψη
Την προσεχή έκδοση το 2010 Microsoft Office περιλαμβάνει δεύτερο εξαρτώμενη εικονικού 3.1 Office Groove και τα προϊόντα διακομιστή Groove 3.1. Αυτά τα προϊόντα έχουν ληφθεί από τη Microsoft σε 2005 από δίκτυα του Groove. Σύμφωνα με την αρχική υποστήριξη πολιτικής Groove δίκτυα, υποστήριξη για τα προϊόντα αυτά θα να διακοπεί όταν η Microsoft δημοσιεύει Microsoft Office 2010. Τα προϊόντα του Groove 3.1 δεν θα έχουν εκτεταμένη υποστήριξη. Επιπλέον, στο τέλος της περιόδου υποστήριξης, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα αυτά και που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη. Microsoft Office Groove 2007, ακολουθήστε το τυπικό κύκλου ζωής προϊόντος Microsoft.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για μετάβαση σε ένα υποστηριζόμενο προϊόν ή για να συνεχίσετε με το τρέχον προϊόν. Συνιστάται πάντοτε να διατηρείτε την ενημέρωση στην τελευταία έκδοση του λογισμικού σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε πρόσβαση σε ενημερώσεις κώδικα και ενημερωμένες εκδόσεις και ότι εσείς και η εταιρεία σας θα επωφεληθούν από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες.
Περισσότερες πληροφορίες

Υποστήριξη

Υποστήριξη πελατών για τα προϊόντα του Groove 3.1 θα παρέχονται μόνο μέσω self συνδρομής και ηλεκτρονικές κοινότητες. Απευθείας αλληλεπίδραση με τους μηχανικούς της Microsoft Groove θα προσφέρεται πλέον, εκτός από μέσα προηγουμένως διαπραγμάτευση προσαρμοσμένη υποστήριξη σχέσεις. Ωστόσο, θα παραμείνει διαθέσιμη online πόρους για 3.1 του Groove. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τα εξής:

Υπηρεσίες που έχουν διακοπεί

Σελίδες του Groove λογαριασμό μου

Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα του λογαριασμού μου Groove πρόσβασης σας προηγουμένως αγοράσατε άδειες χρήσης του Groove 3.1 ή να διαχειριστείτε χρήστες.

Υπηρεσίες διαχείρισης φιλοξενούμενο 3.1

Φιλοξενούμενες συνδρομές σε υπηρεσίες διαχείρισης δεν ανανεωθεί. Υπηρεσίες που φιλοξενούνται διακομιστή διαχείρισης θα μετεγκατασταθούν σε έναν εικονικό διακομιστή. Ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες δεν θα παρακολουθείται και διορθώνει λογισμικού για να επιλύσετε οποιαδήποτε ζητήματα πελατών θα είναι θεωρείται ή να υλοποιηθεί.

Επιλογές μετάβασης

3.1 Εικονικού Office Groove

Εάν έχετε μια εγκατάσταση εικονικών Office Groove που ποτέ δεν ήταν μέρος ενός διαχειριζόμενου τομέα του Groove, έχετε τις ακόλουθες επιλογές μετεγκατάστασης:
  • Αγοράστε τώρα Microsoft Office Groove 2007 ή του Microsoft Office Groove Enterprise 2007 και αναβάθμιση προϊόντος εξαρτώμενη, Microsoft Office SharePoint χώρου εργασίας 2010, όταν γίνει διαθέσιμο.
  • Αγοράς 2010 χώρο εργασίας SharePoint όταν γίνει διαθέσιμο, απεγκατάσταση εικονικού 3.1 Office Groove και κατόπιν εγκαταστήστε 2010 χώρου εργασίας του SharePoint. Θα δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του εικονικού 3.1 Office Groove το προϊόν Microsoft Office 2010 εξαρτώμενη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το λογαριασμό σας από εικονικό 3.1 Office Groove και στη συνέχεια να την επαναφέρετε 2010 χώρου εργασίας του SharePoint. Ωστόσο, θα χάσετε όλα τα άλλα δεδομένα του Groove. 2010 Χώρο εργασίας SharePoint δεν υποστηρίζουν χώρους εργασίας του Groove 3.1. Για καλύτερη διατήρηση δεδομένων, σκεφθείτε την αναβάθμιση του Groove 2007.
  • Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση εικονική 3.1 Office Groove. Το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί, εκτός όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η επιλογή θα αφήσει να χωρίς τη δυνατότητα ενημέρωσης του προϊόντος. Αυτό περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και ενημερωμένες εκδόσεις για να εκτελέσετε το Windows 7. Αυτή η επιλογή επίσης θα αφήσει να χωρίς υποστήριξη.

Υπηρεσίες διαχείρισης φιλοξενούμενο 3.1

Εάν χρησιμοποιήσετε φιλοξενούνται 3.1 Υπηρεσίες διαχείρισης για τη διαχείριση ενός τομέα του Groove, έχετε τις ακόλουθες επιλογές μετεγκατάστασης:
  • Μετεγκατάσταση από υπηρεσίες διαχείρισης που φιλοξενούνται σε διακομιστή Groove 2007 τώρα και μετεγκατάσταση στο προϊόν εξαρτώμενη, Microsoft Office Groove Server 2010, όταν γίνει διαθέσιμο. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να διατηρούν το Microsoft Office Groove Manager και Microsoft Office Groove αναμετάδοσης.
  • Μετάβαση από τις υπηρεσίες διαχείρισης που φιλοξενούνται 2010 διακομιστή Groove όταν γίνει διαθέσιμο. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ξανά τον τομέα του Groove. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να διατηρήσετε Groove Manager και αναμετάδοσης του Groove.
  • Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε φιλοξενούνται 3.1 Υπηρεσίες διαχείρισης ως υπηρεσία δεν υποστηρίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Υπηρεσίες που έχουν διακοπεί"ενότητα.

Groove Enterprise Management Server 3.1 και διακομιστή αναμετάδοσης του Groove Enterprise 3.1

Εάν χρησιμοποιήσετε 3.1 διακομιστή Groove διαχείρισης για τη διαχείριση ενός τομέα του Groove, έχετε τις ακόλουθες επιλογές μετεγκατάστασης:
  • Μετάβαση τώρα από Groove Enterprise Management Server 3.1 και 3.1 του Groove Enterprise αναμετάδοσης διακομιστή Groove Server 2007 και κατόπιν να μετεγκαταστήσετε 2010 διακομιστή Groove όταν γίνει διαθέσιμο. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να διατηρήσετε Groove Manager και αναμετάδοσης του Groove.
  • Μετάβαση από το Groove Enterprise Management Server 3.1 και 3.1 διακομιστή του Groove Enterprise αναμετάδοσης 2010 διακομιστή Groove όταν γίνει διαθέσιμο. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ξανά τον τομέα του Groove. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να διατηρήσετε Groove Manager και αναμετάδοσης του Groove.
  • Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε Groove Enterprise Management Server 3.1 και 3.1 διακομιστή του Groove Enterprise αναμετάδοσης. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διατηρήσουν την πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς του τομέα και θα συνεχίσει να είναι δυνατή η διαχείριση των λογαριασμών αυτών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η επιλογή θα αφήσει να χωρίς τη δυνατότητα να ενημερώσετε τα προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Αυτή η επιλογή επίσης θα αφήσει να χωρίς υποστήριξη.
Σημείωση Θα είναι δυνατή η μετεγκατάσταση από Groove Enterprise Management Server 3.1 απευθείας σε 2010 διακομιστή του Groove. Για να μετεγκαταστήσετε σας δεδομένα του Groove τομέα, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε διακομιστή Groove 2007. Εάν απεγκαταστήσετε Groove Enterprise Management Server 3.1 και στη συνέχεια εγκαταστήστε το Groove Server 2010 για να το αντικαταστήσετε, πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τον τομέα του Groove.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 974478 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 04:07:45 - Αναθεώρηση: 6.0

Groove Virtual Office 3.1 File Sharing Edition, Groove Virtual Office 3.1 Professional Edition, Groove Virtual Office 3.1 Project Edition, Groove Virtual Office 3.1 Trial Edition, Groove Enterprise Backup Service 3.1, Groove Enterprise Data Bridge 3.1, Groove Enterprise Management Server 3.1, Groove Enterprise Relay Server 3.1, Groove Hosted Management Services 3.1, Groove Hosted Relay Services 3.1

  • kbnosurvey kbarchive kbupdateissue kbupgrade kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbhowto kbtshoot kbnomt kbsurveynew kbinfo kbmt KB974478 KbMtel
Σχόλια