Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που περιέχει τον κωδικό σφάλματος συμβάντος 11 Αναγνωριστικό όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows Vista, χρησιμοποιώντας το Windows Update ή Microsoft Update

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:976235
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνει τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή για να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασφαλείας σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πριν κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτή εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λαμβάνουν τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του υπολογιστή σας.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows Vista, χρησιμοποιώντας το Windows Update ή Microsoft Update, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Όνομα καταγραφής: εφαρμογή
Πηγή: Microsoft-Windows-CAPI2
Ημερομηνία: ημερομηνία ώρα
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 11
Κατηγορία εργασιών: κανένα
Επίπεδο: σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά: κλασικό
Χρήστης: N/A
Υπολογιστή: όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή:Αποτυχημένη εξαγωγή λίστα κατασκευαστών ριζικό αρχείο CAB αυτόματης ενημέρωσης σε: <http: www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab=""> με σφάλμα: δεν είναι ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό εντός της περιόδου ισχύος κατά την επαλήθευση από το τρέχον ρολόι συστήματος ή τη χρονική σήμανση στο υπογεγραμμένο αρχείο.</http:>
Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα σφάλματος κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί για έναν από τους παρακάτω λόγους.

Αιτία 1

Αυτό το ζήτημα μπορεί να οφείλεται σε διενέξεις με προγράμματα προστασίας από ιούς και άλλες ασφαλείας. Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να παρουσιαστεί κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στο θέμα Η μέθοδος 1 στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Αιτία 2

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν σας αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένος χρήστης λογαριασμός δεν διαθέτει επαρκή δικαιώματα εγγραφής σε προσωρινό φάκελο Temp. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στο θέμα Μέθοδος 2 στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αντιμετωπίστε το ζήτημα δοκιμάζοντας μέθοδο που είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο σενάριο. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το σενάριό σας, δοκιμάστε να Η μέθοδος 1. Εάν αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, δοκιμάστε να Μέθοδος 2.

Η μέθοδος 1

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να προσδιορίσετε το πρόγραμμα ή υπηρεσία που προκαλεί το μήνυμα λάθους. Πρέπει να Ενεργοποίηση λειτουργίας καταγραφής CAPI2 και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων αρχείων καταγραφής συμβάντων. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Προβολή συμβάντων με το Έναρξη αναζήτησης πλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικ Προβολή συμβάντων στην περιοχή Προγράμματα.

  Δικαιώματα ελέγχου λογαριασμού χρήστη Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Αρχεία καταγραφής υπηρεσίες και εφαρμογές.
 3. Αναπτύξτε το στοιχείο Microsoft.
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Τα Windows.
 5. Αναπτύξτε το στοιχείο CAPI2, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιχειρησιακά. Ανοίγει το αρχείο καταγραφής CAPI2 λειτουργίας.
 6. Με το Ενέργειες παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση καταγραφής.
 7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 8. Ανοίξτε το αρχείο καταγραφής CAPI2 λειτουργίας. Για να το κάνετε αυτό, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5.
 9. Στην περιοχή Επιχειρησιακά, αναζητήστε τη λίστα συμβάντα με Αναγνωριστικό συμβάντος 11 που έχει ένα επίπεδο Σφάλμα. Κάντε κλικ σε κάθε περίοδο λειτουργίας που μπορείτε να βρείτε και στη συνέχεια αναθεωρήστε την περιγραφή του συμβάντος για να δείτε ποιο πρόγραμμα προκαλεί το μήνυμα λάθους.
Ένα ή περισσότερα από τα καταγεγραμμένα συμβάντα μπορεί να υποδεικνύει το πρόγραμμα που προκαλεί το μήνυμα λάθους. Το παρακάτω λογισμικό προστασίας από ιούς και προγράμματα τείχους προστασίας είναι γνωστό ότι προκαλούν αυτό το μήνυμα λάθους:
 • McAfee
 • Vsmon.exe
 • AVG
 • TrendMicro
 • Ζώνη συναγερμού
 • Άλλα προϊόντα προστασίας από ιούς και ασφάλειας
Σημειώσεις
 • Ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από ιούς. Δεν πρέπει να κάνετε λήψη ή να ανοίγετε αρχεία από προελεύσεις που δεν εμπιστεύεστε, να επισκέπτεστε τοποθεσίες Web που δεν εμπιστεύεστε ή να ανοίγετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν είναι απενεργοποιημένο το πρόγραμμα προστασίας από ιούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  129972Ιοί υπολογιστών: περιγραφή, πρόληψη και αποκατάσταση
 • Ένα τείχος προστασίας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί που χρησιμοποιούν ανεπιθύμητη εισερχόμενη κίνηση δικτύου για να επιτεθούν στον υπολογιστή σας. Πριν να απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας, πρέπει να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από όλα τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του Internet.
Προειδοποίηση Αυτή η λύση μπορεί να έναν υπολογιστή ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Εμείς συνιστούμε αυτήν τη λύση, αλλά οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Για να προσδιορίσετε αν ένα από αυτά τα προγράμματα ή κάποιο άλλο πρόγραμμα που αναφέρεται στην περίπτωση περιγραφή σφάλματος αρχείου καταγραφής προκαλεί αυτό το ζήτημα, μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα από την προσωρινή απενεργοποίηση ή προσωρινή κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος και στη συνέχεια επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής CAPI2 λειτουργίας για μια παρουσία του Αναγνωριστικού συμβάντος 11 που έχει ένα επίπεδο Σφάλμα Για να δείτε αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα λάθους.

Σημαντικό Εάν σκοπεύετε να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο μέσο εγκατάστασης και οποιοδήποτε Αναγνωριστικό προϊόντος που χρειάζεται να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής σας.

Εάν η προσωρινή απενεργοποίηση ή προσωρινή κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος επιλύει το ζήτημα, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή προγραμμάτων για μια ενημερωμένη έκδοση, μια επείγουσα επιδιόρθωση ή άλλες Βοήθειας.

Μέθοδος 2

Η αυτόματη ενημέρωση πιστοποιητικών ρίζας κάνει λήψη ενός αρχείου CAB στο φάκελο Temp στον τοπικό υπολογιστή, εξαγάγει τα περιεχόμενα του αρχείου και στη συνέχεια, ενημερώνει τη λίστα πιστοποιητικών ρίζας. Πρέπει να εφαρμόζονται τα κατάλληλα δικαιώματα για το φάκελο Temp για το αρχείο CAB για να εγκατασταθεί σωστά.

Ελέγξτε τα δικαιώματα στο φάκελο Temp, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε %USERPROFILE%\AppData\Local με το Έναρξη αναζήτησης πλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικ Τοπικό στη λίστα.
 2. Κάντε δεξιό κλικ του Temp φάκελο του Φάκελοι λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Ασφαλείας στην καρτέλα.
 4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη σας με το Ονόματα ομάδων ή χρηστών λίστα που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στον υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει Πλήρης έλεγχος τα δικαιώματα.
Σημείωση Εάν ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείται για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή έχουν δικαιώματα πλήρους ελέγχου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.
 2. Επιλέξτε το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στον υπολογιστή με το Ονόματα ομάδων ή χρηστών λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ για να επιλέξετε το Πλήρης έλεγχος πλαίσιο ελέγχου στην περιοχή Να επιτρέπεται.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
Αναφορές
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 976235 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2011 23:04:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB976235 KbMtel
Σχόλια