Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS10-024: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την υπηρεσία Windows SMTP: 13 Απριλίου 2010 και 13 Ιουλίου 2010

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS10-024. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Για τους οικιακούς χρήστες, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας στον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερώσεων ασφαλείας, επισκεφθείτε την τοποθεσία διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web: Οι πελάτες που ζουν στη Βόρεια Αμερική μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση χωρίς χρέωση σε απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής συνομιλίας, με μια απλή επίσκεψη στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερώσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επαφών υποστήριξης.
Γνωστά θέματα
 • Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενδέχεται να αναφέρεται ως Εγκατεστημένη (Installed) από σαρώσεις του Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ή από αναφορές διακομιστή των υπηρεσιών Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) για κάποια συστήματα, τα οποία βασίζονται σε Windows XP ή Windows Server 2003 και δεν έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία SMTP. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός σφάλματος στα μεταδεδομένα λογικής εντοπισμού ενημερώσεων των Windows. Η σάρωση MBSA ή η αναφορά WSUS θα πρέπει να αναφέρει Δεν ισχύει (Not Applicable) όταν η υπηρεσία SMTP δεν είναι εγκατεστημένη σε αυτές τις πλατφόρμες. Πρόκειται για θέμα αναφοράς μόνο. Οι πελάτες που έχουν εγκαταστήσει με επιτυχία αυτήν την ενημέρωση δεν χρειάζεται να εκτελέσουν κάποια ενέργεια.
 • Εάν εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας για την υπηρεσία Windows SMTP, η οποία κυκλοφόρησε πριν από τις 13 Ιουλίου 2010, σε ένα σύστημα που βασίζεται σε Windows Server 2008, το οποίο έχει εγκατεστημένες τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS), οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας SMTP επαναφέρονται στην αρχική κατάστασή τους. Χάνονται οποιεσδήποτε επιλογές ρύθμισης παραμέτρων SMTP που είχαν οριστεί πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την έκδοση της ενημέρωσης. η οποία κυκλοφόρησε στις 13 Ιουλίου 2010. Όλες οι επιλογές ρύθμισης παραμέτρων SMTP θα πρέπει εφαρμοστούν ξανά μετά την εγκατάσταση της έκδοσης της ενημέρωσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε πριν από τις 13 Ιουλίου 2010.

  Το πρόβλημα αυτό επιλύεται στην έκδοση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας που κυκλοφορεί στις 13 Ιουλίου 2010. Αφού εγκαταστήσετε την έκδοση της ενημέρωσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 13 Ιουλίου 2010, διατηρούνται όλες οι προηγούμενες επιλογές ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας SMTP.
 • Εάν καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφαλείας MS10-024, δεν θα διατηρηθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις SMTP στη ρύθμιση παραμέτρων IIS 6.0 (%windir%\system32\inetsrv\MetaBase.xml). Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται επειδή το αρχείο Smtpsetup.exe χρησιμοποιεί μια παλαιότερη λογική κώδικα για την κατάργηση της εγκατάστασης της ενημέρωσης ασφαλείας. Πριν καταργήσετε την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας, δημιουργήστε αντίγραφο των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων SMTP για να τις επαναφέρετε μετά την κατάργηση της εγκατάστασης.

  <IIsSmtpService      Location ="/LM/SmtpSvc"              AdminACL              AuthFlags              ConnectionTimeout              EnableReverseDnsLookup              HopCount              LocalRetryAttempts              LocalRetryInterval              LogFileTruncateSize              LogType              MaxBatchedMessages              MaxConnections              MaxMessageSize              MaxOutConnections              MaxOutConnectionsPerDomain              MaxRecipients               MaxSessionSize              MaxSmtpErrors              RelayForAuth              RemoteRetryAttempts              RemoteRetryInterval              RemoteTimeout              ShouldDeliver              SmartHost              SmartHostType              SmtpDSNOptions              SmtpInboundCommandSupportOptions              SmtpLocalDelayExpireMinutes              SmtpLocalNDRExpireMinutes              SmtpOutboundCommandSupportOptions              SmtpRemoteDelayExpireMinutes              SmtpRemoteNDRExpireMinutes/><IIsSmtpServer Location ="/LM/SmtpSvc/1"              AdminACL              ConnectionTimeout              LogFileTruncateSize              LogType              MasqueradeDomain              MaxBatchedMessages              MaxOutConnectionsPerDomain              SendNdrTo              ServerBindings              ServerComment/>


  Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις SMTP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπηρεσιών IIS (Internet Information Services (IIS) Manager).
  2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια. κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/Επαναφορά ρύθμισης παραμέτρων (Backup/Restore Configuration) από το μενού αναπτυσσόμενης λίστας του Όλες οι εργασίες (All Tasks).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Create Backup) στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/Επαναφορά ρύθμισης παραμέτρων (Backup/Restore Configuration).
  4. Το πεδίο Όνομα αντιγράφου ασφαλείας ρύθμισης παραμέτρων, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμη η καταχώρηση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "MS10-024 Backup".
  5. Πραγματοποιήστε κατάργηση της εγκατάστασης της ενημέρωσης ασφαλείας 976323 και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  6. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ανοίξτε πάλι το βοηθητικό πρόγραμμα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/Επαναφορά ρύθμισης παραμέτρων (Backup/Restore Configuration) στη Διαχείριση υπηρεσιών IIS (Internet Information Services (IIS) Manager).
  7. Επιλέξτε το όνομα του αντιγράφου ασφαλείας ρυθμίσεων παραμέτρων που δημιουργήθηκε στο βήμα 4 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Restore).
  8. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που μοιάζει με το εξής:
   Η επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας μετα-βάσης είναι μια πολύωρη διαδικασία, η οποία διαγράφει όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας και προκαλεί τον τερματισμό όλων των υπηρεσιών Internet. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι υπηρεσίες IIS επανεκκινούν αυτές τις υπηρεσίες.

   Θέλετε σίγουρα να συνεχίσετε;
   Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) για να συνεχίσετε με την επαναφορά.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων SMTP, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η αγγλική έκδοση (ΗΠΑ) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επίσης, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Πληροφορίες αρχείων για Windows 2000

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Smtpsvc.dll5.0.2195.7381447,76005-Mar-201017:25x86

Πληροφορίες αρχείων για Windows XP και Windows Server 2003

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (QFE, GDR) σημειώνονται στις στήλες "Απαίτηση SP" (SP requirement) και "Κλάδος υπηρεσιών" (Service branch).
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών QFE περιέχουν και επείγουσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Εκτός από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, αυτή η ενημέρωση λογισμικού εγκαθιστά και ένα συσχετιζόμενο αρχείο καταλόγου ασφαλείας (KBαριθμός.cat) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201019:02x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201018:55x86SP2SP2QFE
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:45x86SP3SP3GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:38x86SP3SP3QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64 και των Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,20805-Mar-201019:01x64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,72005-Mar-201018:57x64SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201005:45x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201006:02x86SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,266,68805-Mar-201018:59IA-64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,267,20005-Mar-201018:57IA-64SP2SP2QFE

Πληροφορίες αρχείου Windows Server 2008

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσίας (LDR, GDR) μπορούν να προσδιοριστούν με την εξέταση των αριθμών έκδοσης αρχείου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Το Service Pack 1 είναι ενσωματωμένο στην τελική έκδοση του Windows Server 2008. Επομένως, τα αρχεία του ορόσημου RTM ισχύουν μόνο για τα Windows Vista. Τα αρχεία ορόσημων RTM έχουν αριθμό έκδοσης 6.0.0000.xxxxxx.
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά. Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα αρχεία του συσχετισμένου καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται) είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848516,38403-Jun-201014:56x86
Fcachdll.dll7.0.6001.1848549,15203-Jun-201014:56x86
Mailmsg.dll7.0.6001.1848579,87203-Jun-201014:57x86
Regtrace.exe7.0.6001.1800028,16019-Jan-200807:33x86
Rwnh.dll7.0.6001.1800013,31219-Jan-200807:36x86
Seo.dll7.0.6001.18485223,23203-Jun-201014:59x86
Smtpapi.dll7.0.6001.1800013,82419-Jan-200807:36x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848558,88003-Jun-201013:29x86
Staxmem.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Exstrace.dll7.0.6001.2270416,38403-Jun-201014:49x86
Fcachdll.dll7.0.6001.2270449,15203-Jun-201014:49x86
Mailmsg.dll7.0.6001.2270479,87203-Jun-201014:50x86
Regtrace.exe7.0.6001.2270428,16003-Jun-201013:41x86
Rwnh.dll7.0.6001.2270413,31203-Jun-201014:51x86
Seo.dll7.0.6001.22704223,23203-Jun-201014:52x86
Smtpapi.dll7.0.6001.2270413,82403-Jun-201014:52x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270458,88003-Jun-201013:41x86
Staxmem.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Exstrace.dll7.0.6002.1826416,38403-Jun-201015:34x86
Fcachdll.dll7.0.6002.1826449,15203-Jun-201015:34x86
Mailmsg.dll7.0.6002.1826479,87203-Jun-201015:36x86
Regtrace.exe7.0.6002.1800528,16011-Apr-200906:27x86
Rwnh.dll7.0.6002.1800513,31211-Apr-200906:28x86
Seo.dll7.0.6002.18264223,23203-Jun-201015:38x86
Smtpapi.dll7.0.6002.1800513,82411-Apr-200906:28x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826458,88003-Jun-201013:52x86
Staxmem.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Exstrace.dll7.0.6002.2241716,38403-Jun-201015:53x86
Fcachdll.dll7.0.6002.2241749,15203-Jun-201015:53x86
Mailmsg.dll7.0.6002.2241779,87203-Jun-201015:54x86
Regtrace.exe7.0.6002.2241728,16003-Jun-201014:10x86
Rwnh.dll7.0.6002.2241713,31203-Jun-201015:57x86
Seo.dll7.0.6002.22417223,23203-Jun-201015:57x86
Smtpapi.dll7.0.6002.2241713,82403-Jun-201015:57x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241758,88003-Jun-201014:10x86
Staxmem.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86
Adsiisex.dll7.0.6001.180008,70419-Jan-200807:33x86
Aqadmin.dll7.0.6001.1844042,49604-Mar-201018:50x86
Aqueue.dll7.0.6001.18440478,20804-Mar-201018:50x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200819:00Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844044,54404-Mar-201018:53x86
Seos.dll7.0.6001.1800030,72019-Jan-200807:36x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844014,84804-Mar-201018:54x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200819:00Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485435,20003-Jun-201014:59x86
Snprfdll.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Adsiisex.dll7.0.6001.227048,70403-Jun-201014:47x86
Aqadmin.dll7.0.6001.2270442,49603-Jun-201014:47x86
Aqueue.dll7.0.6001.22704478,20803-Jun-201014:47x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77304-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12204-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270444,54403-Jun-201014:51x86
Seos.dll7.0.6001.2270430,72003-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270414,84803-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00204-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01004-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704435,20003-Jun-201014:52x86
Snprfdll.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Adsiisex.dll7.0.6002.180058,70411-Apr-200906:28x86
Aqadmin.dll7.0.6002.1822242,49604-Mar-201017:30x86
Aqueue.dll7.0.6002.18222478,20804-Mar-201017:30x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77316-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12216-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822244,54404-Mar-201017:32x86
Seos.dll7.0.6002.1800530,72011-Apr-200906:28x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822214,84804-Mar-201017:33x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00216-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01016-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264435,20003-Jun-201015:38x86
Snprfdll.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Adsiisex.dll7.0.6002.224178,70403-Jun-201015:52x86
Aqadmin.dll7.0.6002.2241742,49603-Jun-201015:52x86
Aqueue.dll7.0.6002.22417478,20803-Jun-201015:52x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241744,54403-Jun-201015:56x86
Seos.dll7.0.6002.2241730,72003-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241714,84803-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417435,20003-Jun-201015:57x86
Snprfdll.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848520,99203-Jun-201015:32x64
Fcachdll.dll7.0.6001.1848562,97603-Jun-201015:32x64
Mailmsg.dll7.0.6001.1848595,23203-Jun-201015:33x64
Regtrace.exe7.0.6001.1800036,35219-Jan-200808:00x64
Rwnh.dll7.0.6001.1800015,87219-Jan-200808:03x64
Seo.dll7.0.6001.18485325,63203-Jun-201015:36x64
Smtpapi.dll7.0.6001.1800019,96819-Jan-200808:04x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848572,70403-Jun-201014:08x64
Staxmem.dll7.0.6001.1800010,75219-Jan-200808:04x64
Exstrace.dll7.0.6001.2270420,99203-Jun-201015:13x64
Fcachdll.dll7.0.6001.2270462,97603-Jun-201015:13x64
Mailmsg.dll7.0.6001.2270495,23203-Jun-201015:14x64
Regtrace.exe7.0.6001.2270436,35203-Jun-201014:07x64
Rwnh.dll7.0.6001.2270415,87203-Jun-201015:17x64
Seo.dll7.0.6001.22704325,63203-Jun-201015:17x64
Smtpapi.dll7.0.6001.2270419,96803-Jun-201015:17x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270472,70403-Jun-201014:07x64
Staxmem.dll7.0.6001.2270410,75203-Jun-201015:17x64
Exstrace.dll7.0.6002.1826420,99203-Jun-201016:13x64
Fcachdll.dll7.0.6002.1826462,97603-Jun-201016:13x64
Mailmsg.dll7.0.6002.1826495,23203-Jun-201016:15x64
Regtrace.exe7.0.6002.1800536,35211-Apr-200907:10x64
Rwnh.dll7.0.6002.1800515,87211-Apr-200907:11x64
Seo.dll7.0.6002.18264325,63203-Jun-201016:17x64
Smtpapi.dll7.0.6002.1800519,96811-Apr-200907:11x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826472,70403-Jun-201014:31x64
Staxmem.dll7.0.6002.1800510,75211-Apr-200907:11x64
Exstrace.dll7.0.6002.2241720,99203-Jun-201016:08x64
Fcachdll.dll7.0.6002.2241762,97603-Jun-201016:08x64
Mailmsg.dll7.0.6002.2241795,23203-Jun-201016:09x64
Regtrace.exe7.0.6002.2241736,35203-Jun-201014:33x64
Rwnh.dll7.0.6002.2241715,87203-Jun-201016:12x64
Seo.dll7.0.6002.22417325,63203-Jun-201016:12x64
Smtpapi.dll7.0.6002.2241719,96803-Jun-201016:12x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241772,70403-Jun-201014:33x64
Staxmem.dll7.0.6002.2241710,75203-Jun-201016:13x64
Adsiisex.dll7.0.6001.1800010,24019-Jan-200808:00x64
Aqadmin.dll7.0.6001.1844052,22404-Mar-201018:40x64
Aqueue.dll7.0.6001.18440588,28804-Mar-201018:40x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200818:04Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844047,61604-Mar-201018:44x64
Seos.dll7.0.6001.1800075,77619-Jan-200808:03x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844017,92004-Mar-201018:45x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200818:04Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485508,92803-Jun-201015:36x64
Snprfdll.dll7.0.6001.1800011,77619-Jan-200808:04x64
Adsiisex.dll7.0.6001.2270410,24003-Jun-201015:12x64
Aqadmin.dll7.0.6001.2270452,22403-Jun-201015:12x64
Aqueue.dll7.0.6001.22704588,28803-Jun-201015:12x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77326-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12226-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270447,61603-Jun-201015:16x64
Seos.dll7.0.6001.2270475,77603-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270417,92003-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00226-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01026-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704508,92803-Jun-201015:17x64
Snprfdll.dll7.0.6001.2270411,77603-Jun-201015:17x64
Adsiisex.dll7.0.6002.1800510,24011-Apr-200907:11x64
Aqadmin.dll7.0.6002.1822252,22404-Mar-201017:55x64
Aqueue.dll7.0.6002.18222588,28804-Mar-201017:55x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822247,61604-Mar-201017:59x64
Seos.dll7.0.6002.1800575,77611-Apr-200907:11x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822217,92004-Mar-201017:59x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264508,92803-Jun-201016:17x64
Snprfdll.dll7.0.6002.1800511,77611-Apr-200907:11x64
Adsiisex.dll7.0.6002.2241710,24003-Jun-201016:06x64
Aqadmin.dll7.0.6002.2241752,22403-Jun-201016:06x64
Aqueue.dll7.0.6002.22417588,28803-Jun-201016:06x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241747,61603-Jun-201016:11x64
Seos.dll7.0.6002.2241775,77603-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241717,92003-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417508,92803-Jun-201016:12x64
Snprfdll.dll7.0.6002.2241711,77603-Jun-201016:12x64

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείου για τον Windows Server 2008

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,886
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,683
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,689
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,128
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,618
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,649
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,317
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_00247db76614805648adbf4419660a25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_9d9a90367d8c35e2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a4de2094122d192509f09b69bdc2246_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_dd1c0ee5e5b124c4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4db4c82154a90c9f404e9bb04c11cd19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_f359777305157ee4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b087943bdf44392760b1cbf81234fcb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_a141d1bccabcd5cd.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f9829cee9888683c081c73c7053eac5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_dbfa91a41402ecdb.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_a154730c59285aaccedf7d752474fc83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_bf1193ef69e5f9f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_da705cf7d2d3239310e52cdc450df509_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c26f87e748eb11b5.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed0fab6fa764ab99f7f2197e79bd0f37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_0836f9ed839a0444.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_30c8a9173c449881.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_31a7c8c4552239ba.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_32c3bc73395b9993.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_33866b9e524df6d4.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_88bf8f1908978b1d.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_899eaec621752c56.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8abaa27505ae8c2f.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8b7d51a01ea0e970.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:40
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_0be00ab289af585b11e0f872f489090f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_83fe35ba29f8da23.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14454668a76ecbdefd39c157f3d65b52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_9dd3cef16ac97f4c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1477f63ea51cc8115f79b974b8cded68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_516c520bb4a3ef74.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d93c91c0fd91f8b79c829cadfb3e9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c0eda31a55932cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3dad143f7f979ab9aa0e64a03f2c309d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_6edd1d60f453f93a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fe57ed0c8251fad8b62dc1757bb3cc8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_5d121e8b98318a75.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_773c9fb60b6e261cd62f3f4b7481e74a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_16d00594bb7d819a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2f9ec055566dcdbdf46ca375a124f8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_53cb7a6613f05615.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_8ce7449af4a209b7.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_8dc664480d7faaf0.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8ee257f6f1b90ac9.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8fa507220aab680a.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_e4de2a9cc0f4fc53.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_e5bd4a49d9d29d8c.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_e6d93df8be0bfd65.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_e79bed23d6fe5aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,904
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,705
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,628
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,659
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,333
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable

Πληροφορίες αρχείου Windows Server 2008 R2

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσίας (LDR, GDR) μπορούν να προσδιοριστούν με την εξέταση των αριθμών έκδοσης αρχείου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 2008 R2". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα αρχεία του συσχετισμένου καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.5.7600.1660120,99201-Jun-201005:20x64
Fcachdll.dll7.5.7600.1660162,97601-Jun-201005:20x64
Mailmsg.dll7.5.7600.1660194,72001-Jun-201005:21x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.16601321,02401-Jun-201005:24x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.1660171,16801-Jun-201005:18x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Exstrace.dll7.5.7600.2072320,99201-Jun-201005:34x64
Fcachdll.dll7.5.7600.2072362,97601-Jun-201005:34x64
Mailmsg.dll7.5.7600.2072394,72001-Jun-201005:35x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.20723321,02401-Jun-201005:38x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.2072371,16801-Jun-201005:32x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.1654451,71205-Mar-201007:52x64
Aqueue.dll7.5.7600.16544588,80005-Mar-201007:52x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.1654447,61605-Mar-201007:52x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.1654417,92005-Mar-201007:53x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.16601509,44001-Jun-201005:25x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.2072351,71201-Jun-201005:32x64
Aqueue.dll7.5.7600.20723588,80001-Jun-201005:32x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.2072347,61601-Jun-201005:37x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.2072317,92001-Jun-201005:39x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.20723509,44001-Jun-201005:39x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείου για τον Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_32bc35d588820d97e4fddcca31d306e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_282632c7a2673cf4.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_91d5416ac3410261dfe76cc73c3b734d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e23f0bfe0356270e.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de07fb65f6cc496a2477d2cbf721e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_af35aac697edbc33.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f375f537204ede2fb26135649402fa8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_a4bb9847b9d893bd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_8d6194fe557bfee2.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_8dd792856ea8093c.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_e5587b0021cef17e.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e5ce78873afafbd8.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,159
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,020
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,737
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,353
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,396
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,087
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
ενημέρωση ενημέρωση_κώδικα_ασφαλείας ενημέρωση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_δημιουργημένο άρνηση_υπηρεσίας DoS TSE
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 976323 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/28/2010 15:05:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB976323
Σχόλια
Norge - Bokmål
United States (English)
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
/c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">p;t="> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");