Ο υπολογισμός της ιδιότητας offsetTop για στοιχεία τα οποία περιέχονται ως θυγατρικά κυλιόμενων στοιχείων ενδέχεται να αναφερθεί εσφαλμένα στον Windows Internet Explorer 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας 974455 για τον Internet Explorer (όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS09-054) εισήγαγε νέα λογική στον υπολογισμό της τιμής της ιδιότητας offsetTop. Σε συγκεκριμένα σενάρια, η τιμή της ιδιότητας offsetTop ενδέχεται να υπολογιστεί λανθασμένα.
Συμπτώματα
Όταν ο Internet Explorer 8 εκτελείται σε λειτουργία προτύπων, ενδέχεται να υπολογίσει λανθασμένα την τιμή της ιδιότητας offsetTop εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την ιδιότητα offsetTop για να καθορίσει την επάνω θέση των στοιχείων.
  • Τα στοιχεία είναι απόλυτα θυγατρικά κυλιόμενων στοιχείων.
  • Είναι εγκαταστημένη η αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας 974455 για τον Internet Explorer.
Η ιδιότητα offsetTop χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επάνω θέσης του αντικειμένου σε σχέση με τη διάταξη ή τις συντεταγμένες του γονικού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα του Microsoft MSDN: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MS09-054, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
974455MS09-054: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Αιτία
Η αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας 974455 για τον Internet Explorer (όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS09-054) κυκλοφόρησε ώστε να επιληφθεί θέματα ευπάθειας ασφαλείας που έχουν εντοπιστεί στον Internet Explorer. Ως τμήμα της αθροιστικής ενημέρωσης ασφαλείας, ο Internet Explorer εισήγαγε επιπρόσθετη λογική για τον υπολογισμό των τιμών της ιδιότητας offsetTop. Αυτή η επιπρόσθετη λογική δεν έλαβε υπόψη συγκεκριμένα σενάρια στα οποία η ιδιότητα offsetTop ζητήθηκε για στοιχεία που είναι απόλυτα θυγατρικά κυλιόμενων στοιχείων.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε την ενημέρωση 976749 αφού εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας 974455. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση 976749, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
976749 Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer η οποία επιλύει ζητήματα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 974455 (MS09-054)

Σημαντικό Μην εγκαταστήσετε την ενημέρωση 976749 εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας 974455. Εάν εγκαταστήσετε την ενημέρωση 976749 χωρίς να εγκαταστήσετε πρώτα την αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας 974455, ο Internet Explorer ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Εάν συμβεί αυτό, καταργήστε την εγκατάσταση της ενημέρωσης 976749, εγκαταστήστε την αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας 974455 και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά την ενημέρωση 976749.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 976948 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/09/2009 18:07:25 - Αναθεώρηση: 1.1

Windows Internet Explorer 8

  • kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsurveynew KB976948
Σχόλια