Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι συντομεύσεις εξαφανίζονται από την επιφάνεια εργασίας των Windows 7

Περίληψη
Στον υπολογιστή σας που εκτελεί Windows 7, οι συντομεύσεις που δημιουργείτε στην επιφάνεια εργασίας ενδέχεται να λείπουν.

Αυτό μπορεί να συμβεί αν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος εντοπίσει τις συντομεύσεις ως κατεστραμμένες.
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος πραγματοποιεί μια εβδομαδιαία συντήρηση του λειτουργικού συστήματος. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος διορθώνει προβλήματα αυτόματα ή αναφέρει προβλήματα μέσω του Κέντρου ενεργειών. Όταν περισσότερες από τέσσερεις κατεστραμμένες συντομεύσεις βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας, το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος τις καταργεί αυτόματα.
Τι είναι μια κατεστραμμένη σύνδεση;
Μια "κατεστραμμένη" συντόμευση είναι μια συντόμευση αρχείου, φακέλου ή μονάδας δίσκου που ενδεχομένως να μην είναι πάντα διαθέσιμη. Για παράδειγμα, μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για μια συσκευή USB μπορεί να θεωρηθεί κατεστραμμένη αν η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη όταν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος πραγματοποιεί συντήρηση, ή, ένας φάκελος δικτύου που δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμος εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας του δικτύου.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Καταργείστε όλες τις κατεστραμμένες συντομεύσεις της επιφάνειας εργασίας, εκτός από τέσσερεις

Διατηρήστε τον αριθμό των κατεστραμμένων συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας σας σε τέσσερεις ή λιγότερες. Αυτό μπορεί να γίνει καταργώντας όλες τις συντομεύσεις από την επιφάνεια εργασίας σας εκτός από τέσσερεις από τις συντομεύσεις που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Αν έχετε περισσότερες από τέσσερεις συντομεύσεις, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας σας και να μετακινήσετε τις συντομεύσεις σας σε αυτόν. Αυτές οι συντομεύσεις δεν θα καταργηθούν επειδή δεν βρίσκονται άμεσα στην επιφάνεια εργασίας.

Μέθοδος 2: Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος

Αν πρέπει να έχετε περισσότερες από τέσσερεις κατεστραμμένες συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος.

Σημείωση Εάν απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος, θα απενεργοποιηθούν όλες οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιεί. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη Μέθοδο 1.

Για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της Συντήρησης συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί και κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Στην περιοχή Σύστημα και ασφάλεια (System and Security), κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση και διόρθωση προβλημάτων (Find and fix problems).
    Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται η περιοχή Σύστημα και ασφάλεια, θα πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του Πίνακα ελέγχου. Για να αλλάξετε την προβολή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στην περιοχή Προβολή κατά και επιλέξτε Κατηγορία. Η περιοχή Προβολή κατά βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του Πίνακα ελέγχου.


  3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή ρυθμίσεων (Change settings).
  4. Στο στοιχείο Συντήρηση υπολογιστή (Computer Maintenance), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση (Off).
Περισσότερες πληροφορίες
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 978980 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/04/2014 14:06:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB978980
Σχόλια